onsdag 30 december 2009

Riksbanken

Under de senaste månaderna har företagens ekonomiska problem bottnat. I väntan på att företagen åter ska generera tillväxt i form av vinster, kan vi förvänta oss en intressant period. Riksbanken kommer att höja styrräntan för att motverka den inflation som uppkommer under en kommande period av tillväxt. Därmed blir det dyrare för företagen att låna pengar, vilket medför ökade kostnader och fördröjd tillväxt i form av vinster.

Kommer det signaler från Riksbankens ledamöter om en höjning av styrräntan tidigt under kommande vår, så kan vi förvänta oss en snar börsnedgång pga. försenade vinster. Men om Riksbanken har is i magen genom att vänta med att signalera höjning av styrräntan till hösten kan vi förvänta oss en fortsatt börsuppgång.

Riksbanken ger vid mötet den 15 december inga signaler om att förändra räntebanan, dvs. att höja räntan tidigare än föregående prognos. Reporäntan planeras att höjas till 0.4 under 4:e kvartalet 2010, samma som föregående prognos. Håll ögonen på hur BNP utvecklas. Prognosen för 2010 har höjts vilket kan medföra ökad inflation. Detta kan sätta press på Riksbanken att höja styrräntan mer än planerat.

Noteringar inom parentes avser Riksbankens bedömning i den penningpolitiska rapporten i oktober.

Reporänteprognos, procent:

Kvartal

4 kv 2009

4 kv 2010

4 kv 2011

4 kv 2012

Reporänta

0.25 (0.25)

0.4 (0.4)

2.4 (2.4)

4.1 (4.1)

Inflationsprognos, tolvmånader, procent:

Månad

Dec 2010

Dec 2011

Dec 2012

KPI

1.5 (1.9)

3.7 (4.0)

3.3 (3.3)

BNP prognos, tolvmånader, procent:

År

2009

2010

2011

2012

BNP

-4.5 (-4.6)

2.7 (2.5)

3.4 (3.4)

3.5 (3.7)