torsdag 30 december 2010

Årets Summering

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009. Staplarna i figuren visar utvecklingen för 2009 och 2010. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Klicka på bilden för större figur.Under 2010 steg OMX 30 med 21 %. Under motsvarande tid steg mina egna investeringar med 36 %. Mina investeringar hade den bästa utvecklingen under mars – april, september och december. Under maj och augusti förekom det dippar. Den goda utvecklingen för mina investeringar kan förklaras med min relativt stora exponering mot verkstadsindustrin och den finansiella sektorn.

Under 2009 steg OMX 30 med 44 % medan mina egna investeringar steg med 40 %. Under detta år lyckades jag inte slå index, vilket till en del förklaras med att jag var mycket defensiv under första halvåret. Jag var fortfarande osäker på hur framtiden skulle gestalta sig och vågade enbart till en del investera i aktier. Efter sommaren 2009 såg det ljusare ut och exponeringen mot aktier blev större.

Sammantaget är jag nöjd med både 2009 och 2010. Framför allt växer kammen vid betraktandet av resultatet från 2010.

Nu väntar ett nytt spännande år. En intressant fråga gäller utvecklingen i USA. Man brottas med hög arbetslöshet men kan konsumtionen åter komma igång i USA blir utvecklingen i landet i väster åter intressant.

torsdag 16 december 2010

Juluppehåll - New York

Bloggen kommer att ta juluppehåll. Tidig fredag morgon åker vi till New York och återvänder efter julen. Flygbiljetter och boende i New York är fixade sedan tidigare. Vi hyr en lägenhet som ligger på en tvärgata till Wall Street. Närmare finansens Mecka är svårt att bo, men några finansiella äventyr kommer det inte att bli.

Däremot kommer vi att insupa New Yorks julatmosfär och allt vad det innebär. Det blir en blandad kompott av musical, steakhouse, shopping och flanerande. Lite speciellt kommer ett besök på Amy Ruth’s i Harlem att bli. Det är en restaurang med anor från Alabama i sydstaterna. Deras Waffle Meny bestående av kyckling och våfflor ska vara speciell.

God Jul och Gott Nytt År
Dynamiska Finanser

söndag 12 december 2010

Knasigt Investeringssparkonto

Så har förslaget kommit om ett investeringssparkonto för att investera i aktier och fonder. Tanken var att förenkla för den enskilde spararen vad det gäller bl.a. skatter. Kontot skulle mer likna dagens kapitalförsäkring med en årlig låg skatt på det investerade kapitalet. I motsatts till kapitalförsäkringen skulle man med investeringssparkonto bli direkt ägare av sina investeringar, vid nuvarande  kapitalförsäkringen är det försäkringsbolaget som äger investeringarna.

Så hur ser förslaget ut? Den som vill läsa i detalj, kan ladda hem följande PDF fil från regeringskansliet.

Det som är mest intressant i förslaget är naturligtvis hur skatten ska beräknas. I förslaget utgår man från vad man kallar kapitalunderlaget (KU) som utgörs av summan av fyra delposter delat med fyra. De fyra delposterna föreslås vara:
 1. Tillgångar (T). Denna post beräknas som medelvärdet under ett år av tillgångarna vid början av varje kvartal.
 2. Inbetalningar (I). Denna post utgörs av summan av alla inbetalningar till kontot under året. Undantag görs för ränta på innestående kapital, utdelningar på tillgångar.
 3. Överföring av egna aktier och fonder till investeringskontot (ÖE). Detta handlar om aktier och fonder som man äger sedan tidigare och vill föra över till investeringskontot.
 4. Överföring från annans investeringskonto (ÖA). Det handlar om aktier och fonder som man för över från någon annans investeringskonto utan att de handlas på en reglerad marknad, t.ex. aktiebörs.

Den matematiskt intresserade kan nu formulera följande formel för beräkning av kapitalunderlaget (KU):

KU = (T + I + ÖE + ÖA)/4

För att beräkna skattesatsen (SS %) använder man sig av statslåneräntan (SR %) plus ett tillägg för överavkastning (ÖK % multiplicerat med 0.3).
SS = SR + ÖKx0.3

Följande exempel visar hur skattesatsen skulle beräknas för 2010 då statslåneräntan för närvarande är 2.84 %:

(2.84 + 0.75)x0.3 = 1.08 %

D.v.s. för 2010 skulle skattesatsen vara 1.08 %.

Skatten på investeringskontot bli den framräknade skattesatsen (SS %) multiplicerat med kapitalunderlaget (KU).

Blev det enkelt att beräkna skatten? Inte enligt mig. Som jag ser det är beräkning av kapitalunderlaget ett sammelsurium. Här tillkommer dessutom en extra krånglighet då alla insättningar av kapital ska beskattas. Belånar man sitt investeringskonto med t.ex. superlånet från Avanza, kommer varje köp av aktier eller fonder att beskattas då varje ökning av lånet kommer att räknas som tillförsel av kapital. Motsvarande minkninga va lånet vid försäljning påverkas inte. Detta är knasigt.

fredag 3 december 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår ett kombinerat årsmöte och en presentation av NCC. Lokalavdelningen har för närvarande cirka 1000 medlemmar, vilket medlemsmässigt placerar sektionen på 16:e plats. Annorlunda uttryckt innebär det att 1 % av invånarna i Falun/Borlänge regionen är medlemmar i aktiespararna. Det kan tyckas få i förhållande till andelen som sparar i fonder eller aktier.

Presentationen av NCC hölls av bolagets IR-ansvarige Johan Bergman. Företaget hade under 2009 en omsättning på 52 miljarder och antalet anställda var 18 000. Under finanskrisen minskades antal anställda med 4 000 men kommer under den närmaste tiden att öka med 800.

NCC är verksamma i Norden och länder kring Östersjön, bl.a. St Petersburgsområdet och Tyskland. Bolaget marknadsandel av den Nordiska marknaden är 6 %. NCC och Skanska är de största bolagen inom Norden och har ungefär samma marknadsandelar vad det gäller väg och bygg. Det innebär att den Nordiska marknaden är uppdelad på många aktörer.

NCC’s verksamhet är uppdelad på fyra delområden:
 • Bygg och anläggning (60 %)
 • Kross, asfalt, beläggning och vägar (20 %)
 • Boendeutveckling (16 %)
 • Kommersiella fastigheter (4 %)

Bolagets finansiella mål är:
 • Avkastning på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 %.
 • Låneskulden ska aldrig vara högre än 1.5 gånger det egna kapitalet.
 • Utdelningen ska vara minst hälften av årets resultat efter skatt.

För 2011 ser bolaget följande marknadsutsikter:
 • Viss tillväxt inom byggsektorn.
 • Stabil marknad inom anläggningssektorn.
 • Ökad aktivitet inom krossverksamheten.
 • Minskad aktivitet inom kommersiella fastigheter.
 • Start av privata bostäder ökar.

Bolagets ägarstruktur domineras kraftigt av Nordstjernan (ägs av familjen Ax:son Johnson) med 23 % av kapitalet och 64 % av rösterna. Det kan noteras att Fredrik Lundberg i början av året sålde hela sitt innehav i NCC och placerade kapitalet i Skanska. Det kan diskuteras om det beror på att han betraktar Skanska som ett attraktivare bolag eller om det beror på att Industrivärden är storägare i Skanska. Lundberg har som bekant stora intressen i Industrivärden.

Läser man NCC’s årsredovisningen för 2009, är det förvånande att ledamöterna i koncernledningen har så små aktieposter i NCC. Innebär det att ledningen inte tror på bolaget eller finns det någon annan dominerande orsak?

söndag 28 november 2010

Investeringsklockan

Investeringsklockan är uppdaterad, klicka på fliken ovan Investeringsklockan. Som jag ser det är investeringsklockan i Sverige rört sig sakta framåt sedan senaste uppdateringen och är nu runt kl. 11.

Troligen kommer den att fortsätta att röra sig framåt i sakta mak. Anledningen till detta är att räntan är fortfarande mycket låg men Riksbanken har börjat höja styrräntan. Intressant är att Riksbanken signalerar att den kommande räntebanan (ränteutvecklingen) kan bli lägre än tidigare aviserats. En slutsats av detta är att klockan även inom de närmaste åren kommer att ticka sakta.

Lite motsägelsefullt är att BNP tillväxten i Sverige under 2010 är hög och beräknas att under 2011 och 2012 bli lägre. Det skulle tala för att klockan kan vara närmare kl 12 men jag litar mer på ränteläget än ökning i BNP för att bedömma investeringsklockan.

Ser man på USA och möjligen Japan så har de just lämnat återhämtningsfasen. Investeringsklockan för dessa länder uppskattas till kring kl. 10.

Utvecklingsekonomierna med framför allt Kina har kommit längre i den ekonomiska cykeln. För dessa länder har klockan passerat kl. 12. Här kan man räkna med en inbromsning från höga nivåer av BNP.

fredag 26 november 2010

Förändringar i Aktieportföljen

Av olika anledningar har det inte blivit så mycket skrivet på bloggen den senaste tiden. Att skylla på att man inte hinner med är en krystad förklaring. Det är som alltid, det handlar om prioriteringar. Jag har helt enkelt prioriterat att göra andra saker.

Vad det gäller min aktieportfölj, har det under de senaste tre veckorna skett en del förändringar. Jag har sålt hela innehavet i Avanza. Långsiktigt kan aktien vara intressant men för tillfället känns den något livlös. Det är svårt att säga om det beror på att huvudägarens rykte har solkats av cirkusen runt HQ eller att expansionen i företaget för tillfället har avtagit. Båda faktorerna kan också samverka.

Jag har dessutom sålt hela innehavet i Kinnevik. Aktien är inte ointressant. Genom investmentbolaget äger man flera intressant bolag men för tillfället föredrar jag att investera direkt i de bolag som jag tycker är intressanta.

Istället för Avanza och Kinnevik har jag i början av november köpt Boliden och MTG. Boliden är ett intressant gruvbolag och efterfrågan av deras produkter kan komma att öka rejält i framtiden. MTG har legat i stigande trend länge och har goda möjligheter att tjäna pengar framöver och fortsätta att stiga. Aktien dippade i samband med rapporten vilket gav ett bra köpläge.

Nokian Renkaat (Däcktillverkare i Finland) dippade i början av månaden. Då passade jag på att öka i aktien. Jag tror mycket på företagets starka expansion i Ryssland kommer att fungera bra. Kan man dessutom få igång expansionen i Kina finns det fortsatt god potential i aktien.

Vidare har jag ökat i Hennes & Mauritz, Betsson och Swedish Orphan Biovitrum. HM fortsätter att öppna nya butiker och någon avmattning i den processen verkar för tillfället inte vara aktuell. Betsson har under lång tid rört sig i sidled men med bolagets höga direktavkastning och möjlig strukturomvandling tillsammans med andra spelbolag är bolaget fortsatt intressant.

I Swedish Orphan Biovitrum byter man VD. Man ersätter en forskningsinriktad VD med en person som är mer anpassad till den nya företagskonstellationen och lansering av nya läkemedelsprodukter som kommer inom de närmaste åren. Genomslaget av byte av VD kommer säkert att ta tid men därefter finns goda möjligheter för bolaget att expandera.

tisdag 2 november 2010

Min Aktieportfölj

Förra gången jag skrev om min totala aktieportfölj var i början av september. Portföljen har en fortsatt tyngdpunkt mot exportindustrin som har en relativ stor verksamhet i Asien och Sydamerika (ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Hexagon, SKF, SSAB, Sandvik och Scania). Den enda skillnaden sedan september är att jag ökat i SKF.

Inom finans har jag kvar samma innehav som förra gången (Avanza, Kinnevik, Ratos och Swedbank). I samband med HQ debaclet fanns det en risk för att röran i HQ eventuellt kunde påverka Avanza negativt. Jag funderade jag på att sälja Avanza men bedömde ändå läget som stabilt.

Inom sällanköpsvaror har jag kvar Autoliv, Betsson, HM och Mekonomen. Däremot har Oriflame ersatts med Nokian Renkaat. Aktien har tidigare stigit en del och är inte billig, men som jag ser det har Nokian Renkaat stora utvecklingsmöjligheter i Ryssland. En osäkerhet med Nokian är dock hur ett ökande pris på gummi kommer att påverka bolagets resultat.

Inom material behåller jag SCA medan jag har bytt Lundin Mining mot Boliden. Så här i efterhand borde jag behållit Lundin Mining och bytt SCA mot Boliden. Men det är inget att göra åt.

Tillkommer dagligvaror (Carlsberg) och läkemedel (Biovitrum). För närvarande har jag inga planer på att ändra något i dessa innehav. Under perioden har jag även sålt hela innehavet i fonden Skagen Kon-Tiki.

Tabellen nedan visar hur min portfölj är fördelad på de olika innehaven.
 

måndag 1 november 2010

SSAB

SSAB’s delårsrapport för Q3 var betydligt sämre än väntat. Resultatet beror till stor del på att kundernas lageruppbyggnad minskat. Jämfört med Q2 minskade försäljningen under Q3 med drygt 9 %. Företaget jämför i delårsrapporten med försäljningen under Q3 föregående år, varvid försäljningen ökat med 43 %.

SSAB redovisar att efterfrågan på företagets produkter ökar i Kina och Sydamerika inom gruvindustrin och tunga transporter. Däremot är efterfrågan svag inom Europa och USA. Företaget har under perioden genomfört prishöjningar men dessa kompenserar inte för högre råvarukostnader.

Naturligtvis reagerar börsen surt på denna svaga delårsrapport. Kursen för SSAB aktien har sjunkit med drygt 12 %. Studerar vi aktiens utveckling det senaste halvåret har den haft en fallande trend mellan april och augusti. Därefter har den brutit den nedåtgående trenden och haft en uppåtgående trend under september och oktober. Rapporten för Q3 medförde att aktien åter har hamnat i den nedåtgående trendkanalen. Trendkanalen visas i figuren nedan.Vad det gäller det närmaste halvåret finns ingen direkt indikation på att efterfrågan på företagets produkter kommer att markant öka. Men i ett längre perspektiv är jag däremot mycket positiv till SSAB’s produkter. Företagets målmedvetna storsatsning på snabbkylda produkter kommer under de kommande åren att bära frukt genom ökade konkurrensfördelar inom höghållfast stål.

Sammantaget kan den kortsiktige investeraren gå ur SSAB medan den långsiktige kan se ett tillfälle att öka i aktien.

onsdag 6 oktober 2010

Torpet

Sedan tidigare äger jag ett torp, som ligger i närheten av Kinnekulle, ett par kilometer från Vänern. Torpet består av ett boningshus från sent 1800-tal, lada och jordkällare. Dessutom finns det på tomten en f.d. snickarbod och tvättstuga som numera är omgjort för boende. Till torpet hör också jordbruksmark och skog.

Torpet är under pågående renovering. Det är ett intressant projekt där jag försöker behålla det gamla husets charm. Under förra sommaren installerades oljebaserade elelement i boningshuset. Det finns också en gammaldags rörspis jag också har renoverat.

I sommar har boningshuset till en del renoverats invändigt. Köket har målats om och två rum är omtapetserade. Även innertaken är ommålade. Här var jag först tvungen att ta bort den gamla färgen, vilket oftast är ett enormt arbete. Från en bok om renovering av gamla hus fick jag iden om att bestryka innertaket med tapetlim och sedan täcka taket med en plastfilm. Efter ett dygn var takfärgen mjuk och kunde lätt skrapas bort.

Inom kort ska jag lägga in nytt golv i verandan och köket. Det gamla golvet är tyvärr illa medfaret så det är svårt att få det att bli snyggt. Valet stod mellan att lägga in ett nytt furugolv eller lägga in ett laminatgolv som ser ut som ett gammalt lutat furugolv. Det blev det senare alternativet, mycket beroende på att det är mycket enklare och går snabbare. Återkommer senare med bilder på resultatet.

Nedan visas foton på boningshuset, f.d. snickarbod och tvättstuga. Jordkällaren som är byggd med kalkstensblock från Kinnekulle är också på bild.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Boningshuset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


F.d. Snickarbod och tvättstuga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jordkällaren

tisdag 5 oktober 2010

Aktieaffärer

Efter en tids uppgång på börsen kom den dipp som jag väntat på för att göra nya investeringar. Det som jag sneglat på ett tag är stål- och gruvföretag. Har även funderat på att öka i några av mina befintliga investeringar.

Därför har jag igår köpt Boliden och Outokumpu. Bolidens försäljning består till 80 % av koppar och zink. Efterfrågan av koppar och zink förväntas öka under de närmaste åren. Bolaget utvinner även bly, silver och guld som biprodukter. En förändring av priset på dessa mineraler ger ett stort utslag i bolagets vinst.

Bolidens mångmiljardinvestering i Aitikis koppargruva är i princip klar och produktionen har börjat ta fart. Under en 3 – 4 års period räknar man att utvinningen från gruvan kommer att fördubblas.

Efterfrågan på stål väntas att öka de kommande åren, vilket också gäller rostfritt stål. Mitt tidigare innehav i SSAB kompletteras med det finska bolaget Outokumpu. Användning av rostfritt stål väntas öka genom ökade satsningar inom energiområdet. Utbyggnad av vind- och kärnkraftverk kommer att behöva rostfritt stål i dessa anläggningar.

Det kommer att bli mycket intressant framöver om Outokumpu kommer att damma av de omfattande investeringsplaner man hade innan finanskrisen satte stopp för dessa planer. Det gäller framför allt verksamheten i Avesta som kan komma att avsevärt byggas ut.

söndag 3 oktober 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade aktieträff i torsdags. På programmet stod presentation av HL Display och NIBE. Nyligen har Ratos gett ett bud på samtliga aktier i HL Display och så gott som samtliga aktier har tagits över av Ratos. Trots det genomförde HL Display en presentation av företaget.

HL Display är marknadsledande inom varuexponering. Man är verksam inom 46 länder och marknadsför lösningar för detaljhandeln vad det gäller produkt- och prisinformation. De varor som man fokuserar på är kylvaror, konfektyr, hälsa & skönhet, drycker och tobak.

Företaget satsar på att vara branschledande inom innovativa lösningar. Produkterna man producrar är lätta att kopiera, därför måste man vara på framkant med att ta fram nya lösningar. Bolaget har således en stark designkapacitet och egen produktion.

Ekonomiskt är 2010 ett mellanår, men man är på väg tillbaka till det långsiktiga målet att EBITA ska växa mer 12 % per år. Vid presentationen hade HL Display enbart positivt att säga om Ratos som ägare. Ratos går in med egna experter i respektive företag och stöttar företagsledningen för att utveckla respektive bolag.

NIBE’s verksamhet är indelad i tre områden: element, energisystem och kaminer. Företaget har som målsättning att växa med 20 % per år, varav 10 % är organisk tillväxt och 10 % kommer från företagsförvärv. Avkastning på eget kapital skall minst vara 20 %.
Inom Europa har man följande marknadsandelar:

 • Element 30 %
 • Energisystem 4 %
 • Braskaminer 5 %


Det innebär att bolaget är mycket starka inom element medan finns möjligheter att växa inom energisystem och braskaminer.


Som kuriosa kan nämnas att bolaget fortfarande har både A- och B-aktier. Det är i huvudsak ledningen som innehar A-aktier men när innehavaren går bort överförs A-aktien automatiskt till i en B-aktie.

måndag 20 september 2010

Dagens affär

Har idag sålt hela innehavet i Lundin Mining. Bolaget har sin största marknad i Europa. För närvarande är läget osäkert vad det gäller efterfrågan på framför allt koppar. Det gör att Lundin Mining lämnar portföljen. Vinsten blev drygt 10 %.

Jag har planer att både öka och köpa nya aktier, men avvaktar tills börsen gör en lämplig dip. Diagrammet nedan tyder på att OMX 30 är överköpt. RSI ligger över 80 och MACD närmar sig höga nivåer. Troligen kommer det ganska snart en kortare dip.

Klicka på bilden för större storlek.


fredag 17 september 2010

Biovitrum SOBI

I slutet av 2009 förvärvade Biovitrum bolaget Swedish Orphan. Genom förvärvet bildades det nya bolaget Swedish Orphan Biovitrum (SOBI). Förvärvet var en klockren affär. Det gamla Biovitrum var ett starkt forskningsinriktat bolag som specialiserat sig på läkemedel mot relativt ovanliga sjukdomar med stora medicinska behov. Man hade en stark kompetens inom utveckling av läkemedel. Det gamla Swedish Orphan hade ett ”enklare” produktsortiment men med en stor försäljningsvolym och en stark marknads- och försäljningsorganisation. Vid köpet fick man det bästa av två världar i ett bolag.

Studerar vi kursutvecklingen för det nya SOBI kan vi under 2010 särskilja tre faser, vilket framgår av figuren nedan. Efter sammanslagningen vid årsskiftet 2009/2010 steg aktien i en trendkanal med drygt 50 %. Därefter sjönk aktien i en negativ trendkanal med cirka 20 %. Den nedåtgående trenden är nu bruten och positiv trendkanal har bildats.

Klicka på bilden för större storlek.


Frågan man ställer sig är om den positiva trenden kan fortsätta ur ett medellångt tidsperspektiv eller om vi får en återgång till den negativa trenden. Svaret ligger i den framtida försäljningens - vinst utveckling. Vid halvårsredovisningen 2010 kommunicerar bolaget att man har tre produkter i Fas III - test och tre produkter i Fas II – test. Fas III är det sista testet innan den formella registreringen kan påbörjas.I delårsrapporten för första halvåret 2010 redovisas att under 2010 kommer ett läkemedel blir klart för registrering och ett Fas II test blir klart. Under 2011 planerar man för att registrera ytterligare ett läkemedel efter att ha fullföljt Fas III testet. Därefter planerar man få klart med ytterligare ett läkemedel under 2012. Processen är redan i gång då den amerikanska läkemedelsmyndigheten i augusti 2010 godkände ett preparat som får status som särläkemedel. Därefter tar det ytterligare tid innan lansering kan påbörjas.

Sammantaget har SOBI en mycket intressant portfölj av läkemedel som håller på att testas kliniskt. Man har kommit relativt långt med testerna, vilka hittills varit lovande. Man får dock räkna med att det dröjer ytterligare några år innan det får genomslag i försäljningen. Däremot kommer effekterna av sammanslagningen av Biovitrum och Swedish Orphan att tidigare märkas i intäkterna.

Då framtiden ser ljus ut för bolaget och att kursutvecklingen baseras på de förväntade vinsterna bör man inte vänta för länge om man planerar för aktieinvestering i SOBI. RSI-kurvan i diagrammet indikerar på att aktien för närvarande är överköpt. Det är således ide att invänta en dip innan man köper aktien.

måndag 13 september 2010

50-öringen i graven

Den 30 september 2010 går 50-öringen i graven. De 50-öringar som finns tillgängliga idag motsvarar ett sammanlagt värde på 197 miljoner kr. Enligt en TNS/Sifo undersökning känner mindre än hälften av Sveriges befolkning till vilket datum som mynten slutar att kunna användas i handeln.

Därför har den ideella föringen ”50-Öringen – litet mynt, stor nytta” dragit igång en kampanj för att samla in så många 50-öringar som möjligt. Bakom föreningen står:
Bris (http://www.bris.se/)
World Childhood Foundations (http://www.childhood.se/)
SOS-Barnbyar (http://www.sos-barnbyar.se/).
Enklast är att lämna sina 50-öringar till någon av Swedbanks kontor för vidare befodran till föreningen.

Historien om öret går tillbaka ända till 1522 då det präglades på uppdrag av Gustav Vasa. Den första 50-öringen kom inte till förrän 1862 och präglades enbart i cirka 30 exemplar. Därefter har det funnits 10 olika typer av 50-öringar, där dagens mynt kom till 1992. Mer om 50-öringen finns att läsa på Riksbankens hemsida om 50-öringen (http://www.50oringenforsvinner.nu/).


Som kuriosa kan man jämföra vad man fick för 50 öre under 1900-talet:
1905 – Tre rullar tapeter
1930 – Två liter bensin
1955 – En liter mjölk
1976 – En dagstidning
1985 – Ett tuggumi (Bugg)
2010 – Pant för en burk

fredag 10 september 2010

Nytt Aktiekonto 2

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om det förslag till nytt aktiekonto som Finansminister Mats Odell har diskuterat på DN’s debattsida. Förslaget kommer ursprungligen från Aktiespararna och går i korthet ut på att likna nuvarande kapitalförsäkring. Dvs istället för att betala 30 % i skatt på aktievinster och utdelningar skall en schablonskatt tas ut på kapitalinnehavet.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparans av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Inför kommande riksdagsval har jag skickat mail till samtliga nuvarande riksdagsledamöter för att ta reda hur man ställer sig till införande av ett skattekonto enligt den modell som Odell har diskuterat. I mailet frågade jag efter följande:

”Jag vill gärna veta hur du ställer dig till idéerna om en ny forn av aktiekonto under den kommande valperioden.” (Som inledning fanns motsvarande text som finns i mitt föregående inlägg om skattekonto.)

Följande antal riksdagsledamöter svarade fördelade på parti:
Moderaterna: 22 ledamöter
Kristdemokraterna: 2 ledamöter
Folkpartiet: 6 ledamöter
Centern: 7 ledamöter
Socialdemokraterna: 6 ledamöter
Miljöpartiet: 5 ledamöter
Vänstern: 1 ledamot

Samtliga individuella svar från riksdagsledamöterna som ingår i Alliansen (M+KD+FP+C) är positiva eller mycket positiva till förslaget. De säger sig också vilja stödja förslaget under en kommande mandatperiod.

Man hänvisar till ett dokument som "Alliansens Reformarbetsgrupp för Företagande", lett av Jöran Hägglund. Förslaget har inte kommit med i Alliansens valmanifest men alla Allianspartierna ställer sig bakom detta dokument. På sidan 26 i rapporten ”Ett Näringslivsklimat av Världsklass” finner man följande:

AKTIESPARKONTO

Alliansarbetsgruppen för entreprenörskap och hållbar tillväxt anser att det är viktigt att underlätta privatpersoners sparande och aktiva ägande i nya, växande företag. Även om institutionella sparandet i fonder även fortsatt kommer att fylla en viktig funktion, ser vi det som värdefullt med fler aktieägare av kött och blod och då krävs nya, enkla sparformer som gör att fler uppmuntras att vara aktiva och engagerade i framtidens företag.

Syftet med reformen är främst att underlätta för en enskild sparare att äga värdepapper direkt. Den nya sparandeformen gör det möjligt att köpa och sälja fonder, aktier och andra värdepapper utan vare sig direkta skattekonsekvenser eller behov av att deklarera transaktionerna. Spararen betalar i stället en låg, årlig schablonskatt baserad på tillgångarnas värde. Till stora delar påminner detta om kapitalförsäkringen, men med skillnaden att spararen får full rösträtt för sina aktier.

Att sparande på ett investeringskonto schablonbeskattas innebär tekniskt sett att en schablonintäkt ska beräknas på ett skatteunderlag. Skatteunderlaget utgörs av tillgångarnas värde vid årets ingång med tillägg för inbetalningar till kontot under året. Schablonintäkten ska tas upp i inkomstslaget kapital. Intäkten kan kvittas mot utgifter, t.ex. ränteutgifter, i det inkomstslaget.

Att sparandet schablonbeskattas innebär att ränta, utdelningar och avyttringar inte ska tas upp särskilt, utan sparandet beskattas med en schablonintäkt oberoende av eventuella vinster eller förluster. Vinster på tillgångar på investeringskontot gör alltså inte att skatten blir högre och förluster på sådan tillgångar får inte utnyttjas till att t.ex. kvitta mot andra vinster. Utgångspunkten för förslaget är att det är offentligfinansiellt neutralt.”

Miljöpartiets ledamöter har inte tagit ställning i frågan men samtliga som svarat på min enkät ställer sig positiva till införandet av ett Skattekonto.

Svaren från Socialdemokraterna visar på en splittrad inställning. Några avvaktar medan några är positiva men hänvisar till att partiet inte tagit ställning.

Samma sak säger det enda svar som kommer från Vänstern, man har inte tagit ställning.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Allianspartierna har arbetat med frågan och har en grund till ett gemensamt förslag som kan genomföras under kommande mandatperioden. Tar man också med de individuella riksdagssledamöterna positiva inställning är det sannolikt att förslaget kommer att genomföras. De Rödgröna hänvisar till att deras partier inte tagit ställning utan avvaktar. Därför känns det som ett mycket osäkert att de Rödgröna skulle genomföra reformen under kommande mandatperiod.

onsdag 8 september 2010

Nytt Aktiekonto

För mer än ett halvår sedan diskuterade finansminister Mats Odell kring ett förslag till en ny form av aktiekonto. Förslaget kom ursprungligen från Aktiespararna. Det skulle till sitt upplägg vara mycket likt dagens kapitalförsäkringar. D.v.s. fri från skatt på reavinst och utdelningar. Istället ska en schablonskatt beräknas på kapitalinnehavet.

Med dagens kapitalförsäkring går det inte att se vilka aktier innehavaren av försäkringen har eller vilka transaktioner som görs, eftersom man inte äger aktierna utan äger en försäkring. Detta skapar möjligheter till insideraffärer utan att innehaven registreras på innehavaren. En annan knepighet med kapitalförsäkring är att om man före årsskiftet säljer hela innehavet och ta ut beloppet undgår man helt och hållet schablonskatten.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparas av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Tyvärr är det i valdebatten helt tyst om förslaget om det nya aktiekontot. Är det så att man inte vågar föra debatten för att man inte vinner några röster på denna fråga eller beror det på något annat?

För att få information hur riksdagspartierna ställer sig till aktiekonto har jag skickat frågan vidare till nuvarande riksdagsledamöter. Återkommer i kommande inlägg om vilka svar jag fått angående läget rörande aktiekonto.

tisdag 7 september 2010

Min Aktieportfölj

Min aktieportfölj har för närvarande en tyngdpunkt mot exportindustri, som har en relativt stor verksamhet relaterad till Asien och Sydamerika (ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Hexagon, SKF, Sandvik, SSAB, Scania). Inom finans har jag aktier inom bank och investmentbolag (Avanza, Swedbank, Kinnevik, Ratos) och inom sällanköpsvaror har jag aktier relaterad till bil, spel, kläder och kosmetika (Autoliv, Betsson, HM, Mekonomen, Oriflame). Tillkommer material (Lundin Mining, SCA), dagligvaror (Carlsberg) och hälsa/läkemedel (Biovitrum).

Tabellen visar den procentuella storleken för respektive aktie, där Kinnevik och Hexagon är de största innehaven medan SCA och Oriflame är de minsta.

måndag 6 september 2010

Alfa Lavals köper Munters

Alfa Laval meddelar idag att bolaget har lagt ett bud på Munters samtliga aktier. De två största ägarna Industrivärden och Latour har accepterat budet. Man beräknar att affären ska vara genomförd i mitten av oktober.

Alfa Laval har en stor internationell verksamhet med fokus på värmeöverföring, separering och flödeshantering. Verksamheten har stort fokus på energiteknik och man är väl positionerad för framtida energifrågor.

Munters har tidigare haft en verksamhet organiserad i tre divisioner: Avfuktning, MCS och HumiCool. Under sommaren har Munters sålt divisionen MCS, som arbetar med skadesanering, till Triton. Denna division har haft dålig lönsamhet och varit en belastning för bolagets verksamhet. Vid försäljningen erhöll Munters 1 300 MSEK, vilket måste anses vara bra betalt för en verkssamhet med dålig lönsamhet och som inte direkt hörde ihop med den övriga verksamheten.

Så här i efterhand ser man att Munters krattade i manegen för att bli uppköpt av ett företag som Alfa Laval. Försäljningen av skadesaneringen var en viktig pusselbit för en sådan affär.

Divisionerna Avfuktning och HumiCool hade 2009 tillsammans en omsättning på cirka 3 600 MSEK. Marknaderna för Munters var Europa 60 %, Amerika 32 % och Asien 8 %.

Alfa Laval hade 2009 en omsättning på 26 000 MSEK. Marknaderna var fördelade på Europa 45 %, Amerika 24 % och Asien 31 %.

Sammantaget innebär affären att Alfa Laval växer med cirka 14 % på ett bräde. Här finns det säkerligen synergi effekter att hämta som kan generera en bättre lönsamhet. Genom Alfa Lavals starka närvaro i Asien öppnar det för en ny marknad för de produkter som härrör från Munters, vilket skulle öka omsättningen. Sist men inte minst, Munters med MCS bortskalad kompletterar Alfa Lavals verksamhet inom värmeöverföring på ett intressant sätt.

lördag 4 september 2010

Aktieträff med Nordea

Under torsdagskvällen hade aktiespararnas lokalavdelning Falun/Borlänge aktieträff. Programmet bestod av presentation av Nordea. IR chefen Rodney Alfvén diskuterade kring uppkomsten av den finansiella krisen. Han menar att uppgörelsen Basel III kommer att motverka uppkomsten av nya liknande finansiella kriser.
Finanskrisen har endast i mindre grad påverkat bolaget. Man har idag en stark ställning som bank men de problem som finns härrör mest från Danmark.

Framtidens Nordea ska växa så att bolaget blir dubbelt så stort efter 7 år. Man avser att växa genom att ta marknadsandelar och endast i mindre omfattning genom uppköp av andra bolag. Man säger också att expansionen inte får genom en ökad risk utan risknivån ska behållas som den är i dagsläget.

I dagsläget är Nordeas vinst före skatt cirka 30 000 miljoner Svenska kronor och man har cirka 34 000 anställda. Det gör en vinst före skatt på cirka 1 miljon Skr per anställd. För ett företag är detta enormt mycket. Om man jämför med andra stora börsnoterade företag är det vanligt med en omsättning på 1 miljon Skr per anställd. För Nordeas aktieägare är det naturligtvis lysande men som kund hos Nordea sticker det ut.

Nordea beskrev också den verksamhet som bedriver inom Private Banking. Man utgår mycket från portföljteori för att balansera olika tillgångar i en portfölj sammansatt av olika typer av tillgångar.

Vad det gäller Nordeas globala syn på marknaden anser man den vara blandad. Investerarna har fokus på makrostatistik från USA vilket ökar den negativa synen på framtiden. Det som motsäger denna negativa syn, är att marknadsräntorna fortfarande är rekord låga. Detta talar för en mer positiv marknadssyn. Generellt ser Nordea positivt på de närmaste åren och rekommenderar övervikt i aktier.

Nordea syn på en dubbel dip ska inträffa i USA är 20 %. Hur man kommit fram till denna siffra är dunkelt. För mig är detta en subjektiv prediktion som innehåller mycket psykologi.

Intressant är också Nordeas syn på hur en aktieportfölj bör fördelas över olika delar av världen. Nedan följer den fördelning som man rekommenderar i nuläget. Siffrorna inom parentes gäller för en fördelning som betraktas som marknadsneutral. Man kan se att Nordea i nuläget viktar ned Europa och Japan medan tillväxtmarknaderna viktas upp.

USA 35 % (35 %)
Europa 15 % (20 %)
Sverige 25 % (25 %)
Japan 0 % (5 %)
Tillväxtmarknader 25 % (15 %)

fredag 3 september 2010

Webfråga - Investeringsklockan

Förra veckan hade vi en webfråga om investeringsklockan. Frågan löd:

Hur mycket är investeringsklockan?

Totalt svarade 18 personer vilket är få för att dra några långtgående statistiska slutsatser. Det ger ändå några tankar om var tyngdpunkten kan ligga. Resultatet visas i figuren. Intressant är att de flesta anser att klockan inte har passerat zenit.

Klicka på bilden för större storlek.

onsdag 1 september 2010

BNP utveckling

BNP är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten för ett land under en definierad tidsperiod. Vanligen använder man ett år som tidsperiod för att beräkna ett lands BNP. Nationalekonomerna definierar BNP som:

BNP = Konsumtion + Investeringar + (Export – Import)

Med konsumtion menas slutlig förbrukning av varor och tjänster. Det gäller de utgifter hushållen har för egen konsumtion av alla typer av varor och tjänster. Dessutom tillkommer de kostnader för tjänster som producerats inom den offentliga sektorn som skola, vård och omsorg m.m.

Investeringar omfattar sådant som vi lägger på lager för senare konsumtion (lageruppbyggnad) och investeringar i framtida produktion (byggnader, maskiner m.m.). Det kan noteras att investeringar omfattar enbart materiella investeringar. Investeringar t.ex. i utbildning och forskning räknas i detta sammanhang inte som investeringar utan faller inom ramen för konsumtion.

En del av produktionen går till export som konsumeras av omvärlden som är en del av den samlade produktionen och adderas till konsumtionen och investeringar. Importen är per definition producerad utanför landet och subtraheras därför för att erhålla det slutliga värdet på landets BNP.

BNP är ett konstruerat begrepp för att ge en bild av ett lands samlade produktion av varor och tjänster. Det är förenat med några svagheter, t.ex. hemarbete och svartjobb inkluderas inte men är en del av den samlade konsumtionen. Det finns också svårigheter vid värdering av olika produkter och tjänster, t.ex. vård, skola och omsorg som till stor del inte säljs enligt marknadsmässiga villkor.
Trots vissa brister i måttet BNP, är det ett vedertaget begrepp för att beskriva ett lands ekonomiska aktivitet. Det är intressant att jämföra länders eller större regioners ekonomiska verksamhet.

Utifrån enskilda länders BNP har den sammanlagda BNP för följande kontinenter summerats: Nordamerika, Sydamerika, Europa (inkl Ryssland), Mellanöstern, Australien/Oceanien, Asien och Afrika.

I figuren nedan visar de blå staplarna BNP för 2009. Till dessa staplar adderas predikterad ökningen av BNP för åren 2010 och 2011. Data kommer från IMF (http://www.img.org/). Inte helt oväntat är BNP störst för Nordamerika, Europa och Asien. Intressant är dock att Europa visar på minst tillväxt för de två kommande åren.

Klicka på bilden för större storlek

Studerar vi enbart den kommande ökningen av BNP för de två kommande åren, är ökningen i Million USD störst i Asien, följt av Nordamerika och Europa. Fortsätter denna utveckling även efter den kommande tvåårsperiod, så kommer Asien med tiden att bli den ekonomiskt starkaste kontinenten. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

Man kan också använda BNP för att studera inverkan på tillväxten givet att BNP minskar med två procentenheter relativt prognosen för några av de länder som för tillfället indikerar tecken på inbromsning eller nedgång. Detta kan liknas med en form av stresstest av världsekonomin. Jag har simulera tre fall för denna studie.

För det första att tillväxten blir två procentenheter lägre i USA än prognostiserat för de två kommande åren.
Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlekFör det andra görs samma simulering med minskning av två procentenheter för Kina än prognosen. Se figuren nedan.

Klicka på bilden för större storlek

För det tredje fallet minskas BNP med två procentenheter för Ryssland för de två kommande åren jämfört med prognosen. Se figuren nedan.Notera att simuleringen för de tre fallen baseras på att BNP minskas för ett land i taget. Detta för att studera inverkan av respektive land på världens samlade ökning av BNP.

Av de tre figurerna ovan ser vi att minskningen av världens samlade BNP blir störst då USA’s BNP minskas. Minst känslig är världsekonomin för minskning av Rysslands BNP.

Den gamla sanningen gäller tydligen fortfarande att världsekonomin är mycket beroende hur ekonomin utvecklas i USA. En dubbel-dip i USA kommer troligen kraftigt att påverka världsekonomin. Därmed inte sagt att det kommer en dubbel-dip i USA.

måndag 23 augusti 2010

Vad visar din investeringsklocka?

Uppfattningen om vad investeringsklockan visar är till viss del subjektivt. Resultatet blir ofta hur man värderar olika parametrar.

Därför tycker jag det är intressant vad du som läsare anser vad investeringsklockan är slagen. Svara gärna i enkäten till höger eller skriv din kommentar här nedtill.

söndag 22 augusti 2010

Investeringsklockan

Sambandet mellan konjunkturcykeln och börsens marknadscykel är välkänt. De flesta är överens om att det är variationerna i konjunkturen som påverkar börsens variationer och inte tvärtom; att det är börsen som påverkar konjunkturen. Sambandet mellan konjunkturen och börsen skulle kunna användas för att utveckla matematiska modeller som beskriver börsens utveckling. Sådana modeller skulle kunna användas att förutse börsen utveckling och ge guldläge för investerare i aktier. Det hade fungerat utmärkt om det inte vore för att börsens förändringar ligger före ändring av konjunkturen.

Klicka på bilden för större storlek.


Figuren visar en typisk konjunkturcykel. Den röda kurvan representerar börsens utveckling och den blå representerar konjunkturen. I början av förloppet kan man se att börsen vänder upp före konjunkturen vänder upp och på slutet av cykeln vänder börsen ned före konjunkturen vänder. Figuren tar inte hänsyn till kortsiktiga variationer utan fokuserar enbart på de långsiktiga variationerna.

Utgår man från att konjunkturen uppvisar ett normalt förlopp kan man identifiera ett antal variabler som förändras under en konjunkturcykel. Dessa kan användas för att uppskatta var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

Investeringsklockan är ett sådant verktyg. Denna presenterades första gången i Evening Standard, London, 1937. Klockan delades in i fyra segment eller faser som fritt översatt från engelskan är: återhämtning, boom, inbromsning och recession.

Återhämtning. Tillväxten i BNP är mycket dålig och kan till och med vara negativ. Räntan är låg. Staten stimulerar ekonomin och ökar satsningar på infrastruktur.

Boom. Tillväxten i BNP ökar. Räntan stiger. Arbetslösheten stiger till en början p.g.a. den är fördröjd ekonomisk variabel.

Inbromsning. BNP är hög. Räntan är hög. Inflationen kan vara hög. Fastighetsmarknaden är het.

Recession. BNP faller. Räntan börjar sänkas. Arbetslöshesheten börjar öka. Konsumtionen minskar.

Klicka på bilden för större storlek.


Till en början kan man försöka orientera i vilken fas konjunkturen befinner sig. Jag uppskattar att den befinner sig i fasen "boom" som sträcker sig från kl 9 till kl 12. Sedan kan man försöka sig på en snävare uppskattning. Enligt min uppfattning befinner den sig någonstans mitt i denna fas, mellan kl 10 – 11.

Att prediktera vad investeringsklockan visar framöver är ännu svårare än att uppskatta vad den är idag. Klockan kan enligt min mening gå både framåt och bakåt. Min uppfattning att den kommer att fortsätta att gå framåt och fortsatt befinna sig inom boomfasen. Jag baserar det främst på att höjningen av styrräntan ännu inte tagit fart.
Min syn på investeringsklockan kommer att finnas under flicken Investeringsklockan som finns längst upp till vänster, under bloggbilden. Klockan kommer att uppdateras en gång per kvartal.

tisdag 17 augusti 2010

Tillbaka igen

Efter semestern är jag åter hemma igen. Under sommaren har jag fortsatt med renovering av mitt lantställe vid Vänern. Det har blivit mycket invändigt målande. Taken var krävande då den gamla färgen hade dåligt fäste och börjat flagna. För att ta bort den gamla färgen strök jag tapetlim på innertaket och satte på en vanlig bred plastfilm. Denna fick sitta ett dygn. Det gjorde att gamla färgen mjuknade och kunde med lätthet tas bort. Iden fick jag från en bok om renovering av gamla hus. Har även målat om fönstren. Det finns fortfarande en del att göra med köket och golven.

Under senare delen av sommaren har jag gjort en resa till Sydafrika. Höll föredrag på en konferens i Cape Town. Hann också med några semesterdagar med valskådning vid den lilla kuststaden Hermanus. Rätvalen kommer till Sydafrikas sydkust under juli – september för kalvning och parning. Det var en fantastisk upplevelse att på nära håll se dessa fantastiskt stora djur tumla runt i vattenytan och spruta upp kaskader med vatten i luften. Nedan visas en filmsekvens av två parande valar. Fick ovärderlig hjälp med redigeringen av vännen P.D.

Jag kommer att fortsätta att skriva om aktier, fonder och makroekonomi. Vad det gäller aktier har jag under sommaren sålt hela innehavet i Investor. Bolaget känns livlöst för en småsparare, som jag ser det är det allför mycket ett maktbolag för de stora aktieägarna. Har istället köpt Atlas Copco som har en stark orderlista och stor exponering mot Asien och Sydamerika.

Utdelningen i Betsson har återinvesterats i företaget. Bolaget har en god direktavkastning och om spelbranschen fortsätter med konsolidering kan Betsson formera nya konstellationer eller eventuellt bli uppköpt. Har dessutom under senaste veckan ökat i Oriflame, Alfa Laval, Carlsberg och Ratos.

måndag 28 juni 2010

Semester

Under föregående vecka hade jag en webfråga angående hur många semesterveckor som man planerar för i sommar. Totalt svarade 22 personer på frågan vilket är för få för att dra några statistiska slutsatser men resultatet ges av diagrammet nedan. Vad man kan se är att relativt många planerar för 4 - 5 veckors semester men en vecka förekommer också.

Klicka på bilden för större storlek.


På denna blogg har jag lagt till en ny flik som ligger upp till vänster, Länkar, där allehanda länkar kommer att samlas.

måndag 21 juni 2010

Semestertider

Semestertider är på gång. Fram till mitten av augusti kommer inläggen på bloggen att bli mer sporadiska. Jag återvänder till bonnapöjka mellan Vänern och Vättern, där mitt gamla torp kräver sitt underhåll. I sommar blir det mest målning inomhus. Skogen ska också ha tillsyn.

Hoppas kunna få en skymt av ugglorna som hoar under kvällen. Under senare delen på sommaren brukar det vara möjligt att locka fram råbocken genom att med en torr gren slå mot en hård trästam.

Jag är intresserad av hur många veckor ledighet Du planerar för i sommar. Svara gärna i undersökningen i spalten till höger.

söndag 20 juni 2010

Problemdrabbade Företag

Har under några kvällar läst boken Mina Bästa Investeringar av Peter Lynch. Boken är definitivt läsvärd. Den är dessutom underhållande med många exempel om investeringar i aktier. Boken avslutas med en sammanfattning av Peter Lynch’s viktigaste erfarenheter som investerare under två årtionden.

Från början hade jag inte tänkt kommentera boken men i slutet av boken tar Lynch upp investeringar i problemdrabbade företag inom infrastruktur. Han kommer in på flera dylika exempel där det finns goda möjliga till lönsamma investeringar. Ett exempel på problemdrabbade företag är katastrofen på Three Mile Island, kärnkraftverket som drabbades av den beryktade olyckan.

Peter Lynch hänvisar i boken till en undersökning som gjorts av tre analytiker från NatWest Invest Banking Group. Dessa har undersökt ett antal problemdrabbade företag inom infrastruktur. Som ett resultat delar man in utvecklingen för problemdrabbade företag i fyra stadier:

 1. I första stadiet slår olyckan till. Företaget drabbas av plötslig vinstnedgång. Aktien går ned kraftigt och förlorar mellan 40 – 80 % av sitt värde på ett år eller två år.
 2. Under andra stadiet försöker företaget att hantera krisen genom att skära ned kapitalkostnaderna och minska på utgifterna. Utdelningen minskas eller avskaffas helt. Företaget ser ut att kunna överleva men det avspeglas inte in i aktiekursen
 3. Under tredje fasen börjar företaget att klara sig på de intäkter som genereras. Risken för nedläggning har försvunnit men företaget lämnar fortfarande ingen utdelning.
 4. Under fjärde stadiet börjar företaget åter genererar vinst och aktieägarna får utdelning på sina aktier. Aktien noteras nu till det bokförda värdet.

Slutsatsen vid investering i problemdrabbade företag inom infrastruktur är att köpa när utdelningen avskaffas och sälja när den återinförs. Dessutom kan man dra slutsatsen att förloppet är relativt långsamt så man behöver inte handla i någon panik vid dessa investeringar.

Frågan man ställer sig är om resonemanget kan tillämpas på oljeolyckan som drabbat BP i Mexikanska Golfen. Olyckans omfattning är ännu oklar. Troligen läcker det ut 100 000 fat/dag vilket är nästan dubbelt så mycket BP uppger idag. Av detta tas enbart en 20 % om hand.

BP är fortfarande ett solvent företag men fortsätter problemen går det inte att bortse från att BP kan komma att liknas med ett problemdrabbat företag.

onsdag 16 juni 2010

OMX 30

Under 2009 uppvisade börsen en smått fantastisk uppgång på dryga 40 %. Under 2010 har utvecklingen varit betydligt slagigare. Uppgången under mars och april bröts abrupt under maj mest beroende på knackiga statsfinanser i de sydeuropiska länderna. Under juni har börsen åter tagit fart och RSI närmar sig överköpta nivåer som framgår av diagrammet nedan.

Frågan man ställer sig är om börsen fortsätter att stiga eller kommer att åter vända ned. Att RSI för OMX30 närmar sig överköpta nivåer skulle kunna tyda på att en rekyl nedåt är nära förestående. Tittar man på MACD är detta index på väg upp och har ännu inte nått så höga nivåer.

Klicka på bilden för större storlekLäget för OMX30 står lite och väger mellan fortsatt uppgång och rekyl nedåt. Om inget exceptionellt nytt kommer upp på börshimlen, tror jag att två faktorer kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen.

Den första faktorn är företagens rapporter efter 2:a kvartalet som kommer i juli. Lever företagen upp till de förväntande vinsterna, ser fortsättningen ljus ut på medellång sikt. Vad som händer på lite längre sikt är knepigare att prediktera. Det är naturligtvis alltid svårare att prediktera när tidshorisonten ökar men effekterna av de diskuterade budgetåtstramningarna i Europa är mycket osäkra och kan komma att påverka efterfrågan på företagens produkter och tjänster. Speciellt de företag som har sin största marknad i Europa.

Den andra faktorn är hur snabbt styrräntan kommer att höjas. Tidigare diskuterades att höjningen kommer efter sommaren men i och med de statliga budgetsaneringarna kan räntehöjningen komma senare än planerat. Kanske någon gång sent under hösten eller slutet av året.

Kommer båda faktorerna in positivt, dvs. bra kvartalsrapporter och senareläggning av räntehöjningen finns mycket goda förutsättningar för att börsen kommer att stiga rejält. Kommer enbart en av faktorerna ge positivt utfall är förutsättningarna för en fortsatt sidleds rörelse stora. Det tredje alternativet med att företagen inte lever upp till vinstförväntningarna och en snar räntehöjning är sannolikheten stor för en nedgång.

tisdag 15 juni 2010

Betsson

Betsson är ett företag som arbetar med spel via internet. Företaget har ett brett utbud av spel: från casino och poker till vadslagning genom odds på olika sportevenemang. Företagets största intäkter kom under 2009 från Norden (54 %) följt av Europa utanför EU (33 %). Figuren nedan visar fördelningen av intäkter per region för 2009.

Klicka på bilden för större figur


Under den senaste 5-års perioden har intäkterna haft en stabil uppgång. Även vinst efter skatt har ökat under fyra av de senaste fem åren. Figuren nedan visar utvecklingen av intäkter och vinst efter skatt för åren 2005 – 2009. Under 2009 uppgick intäkterna till 1 300 miljoner kronor och vinsten efter skatt blev drygt 300 miljoner. Vinst efter skatt var således cirka 23 %.

Klicka på bilden för större figur


Under den senaste fem åren har Betsson delat ut två företag till aktieägarna. År 2006 delades Cherryföretagen ut till aktieägarna. Mot 10 aktier i Betsson erhölls en aktie i Cherryföretagen. Idag står Cherryföretagen i cirka 25 kronor per aktie. År 2007 delades Net Entertainment ut. För en aktie i Betsson erhölls en aktie i Net Entertainment. Idag står Net Entertainment i cirka 72 kronor.

I år var man tvungen att flytta årsstämman från den 6 maj till den 3 juni. Orsaken var att man missat att annonsera i Post- och Inrikestidningar. Denna tidning som är en relik från Televerkets tid borde läggas ned. Personligen tycker jag att det borde räcka med att annonsera i någon av de större dagstidningarna och på företagets hemsida.

Vid årsstämman tog man några beslut som sticker ut lite extra som säger att:

- Styrelsen får fatta beslut om att köpa egna aktier i Betsson, vilka får användas som likvid vid förvärv av andra företag.

- Styrelsen får fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier motsvarande maximal utspädning på 10 %. Anledningen till en sådan emission är att öka företagets finansiella flexibilitet vid eventuella förvärv av andra företag.

Utifrån dessa beslut finns goda förutsättningar för Betsson att växa ytterligare det kommande året, genom både förvärv och organisk expansion. Dessutom får Betsson anses som en förmånlig aktie att äga då utdelningen är god. Den senaste utdelningen hamnar på 9 kronor per aktie, dvs. cirka 9 % med dagens aktiekurs. Den kommande utdelningen kommer jag att återinvestera i Betsson då aktien för närvarande är nedtryckt med cirka 10 %.

Att investera i spelbolag har naturligtvis sina specifika risker. En av dessa är att länder har olika lagliga förutsättningar för spel genom utländska företag. T.ex. i sommar förbjuder Norge spel via utländska företag.

Inför fotbolls VM har jag spelat med Tyskland som slutlig vinnare. Svenskaspel gav ett odds på 14, vi får se hur det går.


söndag 6 juni 2010

ABB

ABB har en verksamhet som är indelat i fem divisioner: Power Product, Power Systems, Automation Products, Process Automation och Robotics. En sammanställning för 2009 av intäkterna och EBIT för respektive division visas i figuren nedan.

Power products och Automation Products är de två största divisionerna med intäkter på 11 239 och 8 930 miljoner dollar. EBIT för dessa divisioner var 1 969 respektive 1 330 miljoner dollar. Robotics är den minsta divisionen med EBIT – 296 miljoner dollar.

Under 2009 uppgick de totala intäkterna till 32 miljarder dollar och EBIT blev drygt 4 miljarder dollar. EBIT motsvaras av 13 % av intäkterna, vilket får anses vara hyfsat bra.

Klicka på bilden för större storlek


Orderstocken var i slutet på 2009 cirka 25 miljarder dollar där tillväxtmarknaderna stod för första gången för mer än 50 %. Noterbart är att efter 1:a kvartalet 2010 minskade orderingången p.g.a. en svag efterfrågan framför allt inom infrastuktur anläggningar för kraftöverföring. Möjligen kan det förklaras med att av dessa produkter och system generellt sett ligger sent i konjunkturcykeln.

För framtiden ser ABB tre utvecklingstrender som är drivande för företagets utveckling:

 1. Minskat utsläpp av växthusgaser kräver större energieffektivitet och utveckling av förnybara energikällor.
 2. Tillväxtländer kommer att fortsätta att växa i högre takt än mogna ekonomier.

 3. Hårdare global konkurrens i de flesta industrisektorer kombinerat med förväntade prishöjningar för energi och råmaterial driver industrier att effektivisera sin energianvändning och sina processer.

Dessa tre trender kommer att kräva produkter och system inom Power och Automation. Robotics känns mer tveksamt och företaget borde fundera på var divisionen i framtiden bör höra hemma. En försäljning till ett företag som även satsar på systemlösningar inom Robotics borde vara en realistisk utveckling.

Balansräkningen för 2009 visar att likvida medel är 7 miljarder dollar och eget kapital är cirka 14 miljarder dollar. Med denna starka kassa finns det stora möjligheter att genom förvärv stärka sin marknadsposition och öka intäkterna.

I början av maj förvärvades det amerikanska bolaget Ventyx för en miljard dollar. Företaget är ledande leverantör av programvaror och IT lösningar. ABB kommer med Ventyx att bilda en ny enhet för tillämpningar inom energistyrning. I början av juni tillkännagavs att ABB förvärvar det amerikanska företaget K-Tek. Denna verksamhet kommer att ingå i divisionen Process Automation. Genom dessa två har enbart en mindre del av kassan använts. Fler förvärv lär komma.

Tittar vi på aktiekursen har den under 2010 legat i intervallet 130 – 160 kr, se figuren nedan. Aktien sjönk kraftigt i samband rapporten för 1.a kvartalet 2010. Diagrammet visar också att aktien har varit kraftigt översåld genom att RSI var nere på 20 och vände. MACD korsade glidande medelvärdet i slutet av maj, den blå kurvan (MACD) korsade den röda (glidande medelvärdet). Det ger en potentiell köpsignal.


Klicka på bilden för större storlek.

Sammantaget bör ABB vara en aktie för den långsiktige. Företaget har tydligt identifierat flera områden där marknaden kommer att växa och man är också starkt närvarande i tillväxtländerna. Efter det senaste kursfallet kan man också identifiera ett tillfälle för köp.

måndag 31 maj 2010

Vad vill bloggbesökaren läsa?

För att få feedback på det som intresserar de som läser denna blogg, gjorde jag en enkätundersökning om vad man vill läsa mer om på denna blogg. Tanken med denna blogg är att skriva om makroekonomi, aktier och fonder.

Frågan i undersökningen löd: Vad vill du läsa mer om på bloggen?

Resultatet blev med 22 svaranden:
- Aktieanalyser: 77 %
- Makroekonomi: 40 %
- Mina Köp–sälj: 27
- Annat: 4 %
Antalet svaranden är för få för att kunna dra några långtgående slutsatser. Undersökningen gav att aktieanalyser är mycket intresserant för läsaren men också makroekonomi tilltalar. Mina köp och sälj intresserar mindre.

söndag 30 maj 2010

SMS Lån

Häromdagen fick jag ett mail från en person som utgav sig vara marknadsförare för SMS-lån. Personen frågade om jag ville skriva ett inlägg på min blogg om den hemsida som hon marknadsför. Mailet var positivt skrivit med berömmande ordalag om min blogg:

Jag har läst igenom din blogg och måste säga att den är imponerande. Den är ifrågasättande och belysande med ett väldigt trevligt språk.”

Jo ja tackar, med smicker kan man kanske komma långt. Nu är det så att jag är mycket negativ till SMS-lån. Att förbjuda är för starkt men det är alldeles för lätt att få denna typ av lån.

Ett SMS-lån har en mycket hög ränta, dessutom tillkommer diverse avgifter för uppläggning och avisering. Det gör att den slutliga kostnaden (räntan) ofta hamnar på mellan 50 – 500 %, ibland ännu högre. Detta är ocker och påminner om gamla typen av procentare som lånade ut pengar med hög ränta till folk som inte kunde få andra lån.

Trots de mycket dåliga villkoren för SMS-lån är denna verksamhet relativt stor. Man frågar sig vem som ger sig in så uppenbart dåliga affärer. Här har jag inga bra svar utan kan bara gissa. Då det handlar om att få lån på direkten inbjuder det till impulsköp. T.ex. kompisarna ska resa till Grekland på semester och själv har man inga pengar. Då kan man falla för frestelsen att hänga med genom att betala sin resa med ett SMS-lån. En annan situation kan vara att ekonomin är så nedkörd att man försöker klara uppehället med SMS-lån.

Att SMS-lån är ett problem visar statistik från kronofogdemyndigheten, se figur nedan. År 2006 var antalet SMS-ärenden cirka 2 500 medan det under 2009 var antal ärenden cirka 47 000.


Klicka på bilden för större storlek

onsdag 26 maj 2010

OMX 30

OMX 30 har på tre veckor sjunkit från 1060 till som lägst 930. Det innebär att detta index på kort tid sjunkit 12 %. Utlösande orsak har varit Greklands finansiella problem. Marknaden har befarat att Grekland inte kommer att klara av att betala sina skulder. Man befarar att det ska ge en domino effekt genom att Spanien, Italien och Portugal också får problem att betala av sina skulder. Dessutom signalerar Storbritannien och Tyskland stora neddragningar i respektive statsbudget.

Inget av de redovisade budgetunderskotten är i sig någon nyhet. Detta har varit känt länge, även Greklands problem har varit känt under lång tid. Så frågan man ställer sig är: varför blir det fokus på dessa underskott just nu? Ett sätt att tänka kan vara att marknaden alltid har ett inslag av oro. När börsen snabbt stiger kan oron raskt övergå till ångest, dvs. de faror man sett tidigare blir med ens skrämmande.

Resonemanget landar i frågeställningen i huruvida vi står inför en nedgång i konjunkturen p.g.a. budgetneddragningar, vilket i sin tur leder till en minskad produktion i företagen. I förlängningen leder det till en förstärkt konjunkturnedgång. Alternativt har marknaden överreagerat genom att en mängd datorer är programmerade till att ge säljorder när börsen sjunkit under förutbestämda nivåer.

På kort sikt kan börsen åter vända upp då företagens orderingången generellt har ökat och vinsterna ökar. På längre sikt känns det mer osäkert. Här kommer avgörandet från BRIC ländernas expansion. Kan dessa länder vara motor i en fortsatt tillväxt har konjunkturen möjlighet att utvecklas positivt.

Dagens börsläge ges av diagrammet nedan. OMX 30 har stöd vid 925. RSI indikerar ett översålt läge och MACD (blå kurva) kan närma sig botten. Kommer den blå kurvan (MACD) skära den röda (9 dagars exponentiellt glidande medelvärde) har vi ett köpläge. Undvik därför sälj på kort sikt då börsen snabbt kan svänga upp. På lång sikt är jag fortfarande positiv men vaksam.

Klicka på bilden för större storlek

söndag 23 maj 2010

Vad vill bloggbesökaren läsa mer om?

Bloggen Dynamiska Finanser har nu varit igång ett halvt år. Jag måste säga att det varit både spännande och lärorikt att starta en blogg. Tanken med bloggen är att skriva om Makroekonomi, Aktier och Fonder. Hittills har det mest blivit bloggande om aktier.

För att få feedback på det som intresserar de som läser bloggen, har jag gjort en enkätundersökning om vad som läsaren vill läsa mer om på denna blogg. Undersökningen finns högst upp i högerspalten.

Har Du egna förslag om vad mer som intresserar, så kommentera gärna nedan.

lördag 22 maj 2010

Ökat i ABB och Ratos

Fortsätter att öka aktieinnehavet trots (eller p.g.a.) finansoron. Denna gång har jag ökat i ABB och Ratos.

ABB ligger sent i konjunkturcykeln med en stark positionering i utvecklingsländerna. Aktien är för närvarande nedtryckt. Den är översåld och RSI har varit nere på 20 och vänt. Det jag gillar främst är bolagets styrka vad det gäller tjänster och produkter inom kraftöverföring. Här finns marknader inom Asien, Afrika och Sydamerikas.

Ratos är ett Private Equity bolag med innehav i bolag inom industri, tjänste och konsumtions områden. Marknaderna är till största delen Europa men inslaget från Medelhavsländerna är relativt litet. Aktien har fallit från 255 till 195 kr på en månad. Även denna aktie har varit starkt översåld.

måndag 17 maj 2010

Mekonomen

Trots skakiga tider har jag under dagen köpt Mekonomen. Efter fredagens kursuppgång föll aktien idag tillbaka, vilket gjorde den intressant för köp.

Under första kvartalet 2010 ökade omsättningen med 8 % och EBIT marginalen var 11.2%. Marknaderna i Sverige och Norge är starkast. Danmark har tidigare varit ett problem men har börjat genererar vinst.

Företaget utvecklas väl då man har satsat på ett nytt grepp med butik och verkstad i samma anläggning. Bolaget fortsätter att expandera med det nya konceptet och man planerar dessutom att omvandla gamla butiker till det nya sättet att arbeta.

I framtiden bör man med det nya konceptet ta marknadsandelar från märkesverkstäder då man generellt håller lägre priser jämfört med märkesverkstäder. Om man dessutom får upp lönsamheten i Danmark på samma nivå som Sverige och Norge bör aktien ha potential att stiga i värde.

onsdag 12 maj 2010

Börsläget

Som investerare ställer man sig ofta frågan var någonstans börscykeln befinner sig just nu. Frågan kan man inte med exakthet besvaras men lite vägledning kan man ändå få. För att åskådliggöra resonemanget kan man välja ett tidsdiagram som beskriver börsens utveckling eller investeringsklockan. Vilken metod man använder är upp till var och en. Investeringsklockan har pedagogiska fördelar medan tidsdiagram ger en visuell bild av läget. Personligen är jag präglad på tidsdiagram. Är man intresserad av investeringsklockan, har bloggaren Zed’s Dead en bra beskrivning.

Det är vanligt att dela upp börscykeln i fyra faser och i tidsdiagrammet anges fyra tidpunkter A, B, C och D. Nu är den ena börscykeln inte den andra lik, så det är svårt att generalisera beteendet från en börscykel till en annan. Trots dessa svårigheter kan man få lite information som ligger till grund för att bedöma börsläget. Vid de fyra tidpunkterna A - D anges därför några typiska indikatorer.

Tidpunkt A anger börsens bottenläge under en cykel. För den senaste börscykeln motsvaras den av början av 2009.
Indikatorer: Mycket låg styrränta och BNP utvecklas negativt.
Börsläget: Börsen är som lägst och förväntas stiga.

Tidpunkt B anger en tillfällig topp. Den senaste inträffade av början av 2010. Denna gång tog det alltså ett år från A till B.
Indikatorer: Styrräntan är fortfarande mycket låg, men riksbanken börjar tala om att höja räntan. Företagen börjar redovisa vinst, som främst beror på kostnadsbesparingar.
Börsläget: Läget börjar bli ansträngt p.g.a. företagens intäkter ännu inte tagit fart, vilket kan motivera de relativt höga kurserna. Mellan tidpunkterna A och B är det en kamp mellan oro för bakslag p.g.a. yttre händelser och förväntningar om framtida vinster. För den senaste perioden har den främsta börsoron kommit från den ekonomiska åtstramningen i Kina, krisen i Dubai och Medelhavsländernas budgetunderskott.

Tidpunkt C anger en ny botten. Där är vi sannolikt ännu inte.
Indikatorer: BNP stiger och företagens vinstförväntningar ökar p.g.a. ökad produktion. Styrräntan höjs för att motverka ökad inflation. Arbetslösheten minskar.
Börsläget: Börsen börja stiga p.g.a. förväntningar på en stark vinsttillväxt överväger oron för höjd ränta och bakslag p.g.a. yttre händelser.

Tidpunkt D anger att börscykeln har nått toppen för denna gång.
Indikatorer: Styrräntan är hög men har inte nått toppen och kommer därför troligen att höjas ytterligare. BNP har tagit ordentlig fart och läget inom industrin ser mycket ljust ut.
Börsläget: Återigen börjar oron för kris bli stor relativt tron på fortsatt stark vinsttillväxt.

Som jag ser det befinner sig börsen någonstans mellan B och C. Orderingången har generellt ökad men hittills inte slagit igenom i faktureringen. Det finns tecken på att arbetslösheten börjar minska. Vi får troligen vänta ytterligare en tid innan vinsterna från produktionstillväxten syns i kvartalsrapporterna.

Klicka för större bild

fredag 7 maj 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår kväll aktieträff med presentationer av kökstillverkaren Nobia och IT företaget HiQ.

Nobia marknadsför 20 olika varumärken och man satsar på marknadsföring av företagets produkter inom Västeuropa. Köksbranschen är mycket konjunkturberoende, därför har man under finanskrisen organiserat om verksamheten till att bestå av två enheter. En operationdel del som svarar för tillverkning av köksinredning och en kommersiell del som svarar för försäljning.

Tillverkningen har standardiserats, så trots de olika ingående varumärkena, är huvuddelen av de ingående delarna i en köksleverans likartade enheter. Genom standardiseringen har man kapat i produktionskostnaderna.

Under finanskrisen har antalet tillverkande fabriker minskats från 18 till 15 stycken. Inom närmaste året planerar man att minska ytterligare antalet fabriker till att bli mellan 10 – 12 stycken. På frågan om vilka försäljningsvolymer man ser framöver gavs inget svar. Troligen är den planerade nedskärningar i antalet fabriker svar nog.

IT-företaget HiQ är ett rent konsultbolag, därför har man ingen utveckling av egna produkter. Företagets verksamhetside är att finnas nära kunden och man fokuserar enbart mot stora kunder.

Praktiskt arbetar man med:
 • Utveckling av system för test, träning och utbildning. T.ex. simulering av flyg och tåg.
 • Interaktiva spel och plattformar. T.ex. live odds.
 • IT för finans, industri, media och försäljning. Stora kunder är bl.a. ABB.
 • IT för fordon och infotainment. T.ex. informationssystem i bilar.
 • Nya områden som kommit till finns inom deklaration på nätet, elektronisk avläsning av elförbrukning. Man satsar även på medicinsk teknik, t.ex. diabetes vård.

HiQ har cirka 1000 anställda varav 79 % är civilingenjörer. Beläggningsgraden per konsult är f.n. mycket hög. Därför kan en framtida expansion inte göras genom rationalisering utan enbart genom fler uppdrag och anställda.

Sammanfattningsvis är Nobia ett företag som fortfarande håller på att ställa om sin verksamhet genom att minska på antalet tillverkande fabriker. HiQ har däremot gått igenom en omställningsprocess och har möjlighet till en framtida expansion.