fredag 8 januari 2010

Aktier inom Energiteknik

Kommer utvecklingen i tillväxtländerna att fortsätta på det sätt som vi tidigare sett så kommer behovet av energi att öka. Det gäller både elektricitet och värme. Inom detta område verkar ABB och Alfa Laval.

ABB har framför allt verksamhet inom kraftöverföring och automation. Verksamheten inom kraftöverföring går mycket bra och nya produkter har utvecklats inom bl.a. "light HVDC". Automation har drabbats hårt av den ekonomiska nedgången. Dessutom är konkurrensen större inom automation än inom kraftöverföring. Ett djärvt grepp vore att separera kraftöverföring och automation i två helt separata bolag. Det vore att gå emot den rådande trenden att bilda större bolag. Fördelen vore ökad dynamik i företagen men på bekostnad av ökad sårbarhet vid svängningar i världsekonomin.
Aktien har under en två månader legat i en sjunkande trend men har under den senaste månaden vänt upp.

Alfa Laval fokuserar på värmeöverföring, vilket består nästan av 60 % av den totala verksamheten. Dessutom ingår den klassiska verksamheten inom separation (alla minns väl separatorn?) och hantering av olika typer av flöden. Inom värmeöverföring har man stort kunnande inom värmeväxlare som i framtiden kommer att vara viktigt vid hantering av energi i form av värme. Dessutom har Alfa Laval som uttalat mål att verka inom miljöteknik. Detta tillsammans med energiteknik ger ett intressant utgångsläge vid en expansion inom tillväxtländer.
Aktien har under tre månader legat i en stigande trend. För närvarande tyder inget på att trenden ska avbrytas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar