söndag 31 januari 2010

Autoliv

Autoliv är ett företag som arbetar med säkerhetsutrustning för bilar. Man producerar säkerhetsbälten, krockkuddar och annan utrustning till bilindustrin. Företaget har ungefär en tredjedel av den totala världsmarknaden.

Under hösten 2009 har företaget förvärvat Delphi's verksamhet inom krockkuddar och säkerhetsbälten för Nordamerika, Europa och Asien. Genom förvärvet har man tagit ytterligare marknadsandelar och stärkt sin marknadsposition inom bilsäkerhet.

Efterfrågan av lätta fordon är stort i Kina och efterfrågan väntas ta fart i Nordamerika under 2010. I Europa väntas ingen nämnvärd förändring under 2010. Det gör att Autoliv förväntas öka försäljningen med 20 % under 2010. För 2011 och 2012 är det rimligt att anta en något lägre försäljningsökning, 15% respektive 10 %.

För de fem åren 2004-08 beräknas medelvärdet av P/E-talet till 14.3. Standardavvikelsen för P/E-talet under samma år beräknas till 2.8. Det är därför rimligt att anta ett högsta P/E-värde till 14.3+2.8 = 17.1 och ett lägsta P/E-värde till 14.3-2.8 = 11.5.

Nettovinsten uppskattas av analytiker för åren 2010 - 2012 till att bli 340$, 430$ och 460$ miljoner. Med hjälp av P/E talen kan vi beräkna en förväntad kursutveckling för de kommande åren 2010 - 2012.

Baserat på medelvärdet av P/E-talet, kan kursen förväntas bli 390kr, 500kr och 540 kr för åren 2010 - 2012. Med det högre och det lägre P/E-talet får vi också en uppskattning av osäkerheten i prognosen. Med fredagens slutkurs på 318 kr, ser det inte helt fel att investera i Autoliv. Det finns en tilltalande uppsida i aktien.

1 kommentar:

  1. Intressant grepp att använda standardavvikelse för att uppskatta osäkerheten i kommande kursutveckling.

    SvaraRadera