lördag 2 januari 2010

Biovitrum

Biovitrums köp av Swedish Orphan får nu anses vara klar. Sista datum för att vara med och teckna i företrädesemission gick ut í samband med årsskiftet. I samband med emissionen skapades ett säljtryck som pressade ned aktien, eftersom någon av huvudägarna finansierade emissionen genom att minska sitt aktieinnehav. Troligen kommer detta säljtryck att upphöra i och med emmisionen är klar.

Investor är en av de tidigare ägarna av Swedish Orphan och kommer nu att bli huvudägare av det nya Biovitrum. Detta kan anses både positivt och negativt. Det positiva är att genom köpet av Swedish Orphan, kommer det att bildas ett läkemedelsbolag som har förutsättningar att på sikt utvecklas positivt både vad det gäller egen förmåga och troliga samarbeten med AstraZeneca, som är ett annat läkemedelsbolag med Investoranknytning. Det negativa med Investor är att det kan uppfattas som ett maktbolag.

Sammantaget dominerar det positiva för den långsiktige investeraren.

1 kommentar:

  1. Notera att Biovitrum genom köpet av Swedish Orphan får en stark försäljningsorganisation. Detta kommer att stärka det nya Biovitrum.

    SvaraRadera