onsdag 20 januari 2010

Biovitrum

Återkommer till Biovitrum. Köpet av Swedish Ophran finansierades genom en företrädesemission. En av huvudägarna finansierade sitt deltagande genom att sälja en del av innehavet i Biovitrum. Under december trycktes aktien rejält ned och var lägst nere på 25 kr.

Till det nya bolaget bidrar Swedish Ophran med stark europeisk försäljningsorganisation. Det gamla Biovitrum besitter en väl fungerande utvecklings- och produktionsverksamhet. Utmaningen i sammanslagningen är att få dessa två verksamheter att smälta samman till en organisation.

I tabellen ser vi att under 2009 har det gamla Biovitrum en estimerad omsättning 1 215 miljoner kr och vinst på 33 miljoner kr. För 2011 och 2012 estimeras att omsättning för det nya Biovitrum kommer att fördubblas och med en kraftigt ökad vinst.

Aktien har under en 6 månadersperiod handlats i en klart nedåtgående trend. Diagrammet visar hur aktien trycktes ned under december i samband med nyemmisionen. I januari bryts den övre gränsen i den nedåtgående trenden ochden uppåtgående trenden har etablerats. Då emissionen är klar och huvudägarna borde vara klara med sina positioner borgar detta för en stabil utveckling av kursen.

Ser man på utvecklingen av MACD, är den klart uppåtgående och passerar noll-läget under ifrån. RSI kommer från ett klart översålt läge. Omsättningen har under de tre senaste dagarna stigit dramatiskt under en ökande kursutveckling.
Sammantaget ser läget positivt ut för en fortsatt kursuppgång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar