onsdag 13 januari 2010

Bubblor i Kina

Kinas centralbank gick i söndags ut med att man framför sig ser kraftigt stigande priser på bostäder. Centralbanken har därför de senaste dagarna börjat höja den kinesiska styrräntan och ställt högre krav på bankers reservkapital.
Börserna världen över reagerade negativt. I början av veckan sjönk Nasdaqbörsen med 2.5 %. Frågan man ställer sig är om det är början på att en ny bubbla ska brisera i Kina.
Thomas Friedman, New York Times, har varit inne på problematiken, som här diskuteras vidare i fyra punker.
  1. Kina har motsvarande 14 000 miljarder Skr i utländsk valutareserv. Detta är en ocean av pengar som lånats ut till andra länder genom att köpa statsobligationer. Detta ger pengar tillbaka i form av räntor. I och med att Kinas handelsöverskott är fortsatt stort, fortsätter valutareserven att växa. Dessa pengar har man även börjat att investera i andra utländska företag.
  2. Det finns ett överskott av pengar i Kina då det är lätt att få kredit. Dessutom är valutan undervärderad, vilket medför att en flod av pengar flyter in till Kina, för att investeras i landet. Detta ger bränsle till en möjlig inflations- och/eller miljöbubbla.
  3. Kina har under det senaste decenniet investerat kopiöst i: infrastruktur, motorvägar, höghastighetståg, flygplatser och bredband. Kina har 400 miljoner internetanvändare som ska jämföras med USA's 80 miljoner internetanvändare.
  4. I Kina finns cirka 27 miljoner studenter, som studerar vid tekniska högskolor. Till det kommer ett ökande antal studenter som studerar vid tekniska högskolor i Europa och USA. De flesta kommer tillbaka till Kina och tar med sig nya kunskaper inom entrepenörskap och företagande.

Sammantaget ger det ett läge som på kort sikt är bekymmersamt med möjliga bubblor. På lång sikt måste det ändå ses som en mycket gynnsamt ekonomisk situation med en stark infrastruktur och human kapital. Det som långsiktigt kan sätta käppar i hjulet, kan vara politiska spänningar inom landet eller problematiska relationer till andra länder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar