måndag 11 januari 2010

Fonder

Ska man äga fonder när det finns aktier? Frågan kan inte direkt besvaras med ja eller nej.

För det första beror det på vilken typ av investerare man är. Vill man inte bry sig om vilka aktier som är lämpliga att äga, är svaret tveklöst: köp fonder. Om det ska handla om ränte- eller aktiefonder är en fråga var i konjukturcykeln man befinner sig i och vilken risk man är benägen att ta. Det fodrar ändock ett visst aktivt ägande med att bevaka konjukturen.

För det andra ska man fundera över om det ska vara svenska eller utlänska aktiefonder. För svenska investeringar slipper man bekymra sig för valutaeffekter. Om man föredrar svenska fonder kan investmentbolag dessutom vara ett alternativ. Då slipper man de förvaltningskostnader som fonderna normalt belastas med. För investmentbolag tillkommer i och för sig en kostnad att förvalta bolaget, men kan hållas på relativt låga nivåer. Dessutom handlas investbolag med en viss rabatt. De fem största investmentbolagen är:

 • Kinnevik. Har en portfölj bestående av en noterade aktier bestående Tele2, MTG, Millocom, Transcom och Metro. Det helägda Korsnäs ingår också. Dessutom satsas på företag med hög tillväxtpotential inom bland annat jordbruk i Ryssland, Ukraina och Polen, pelletsframställning i Lettland och mediaföretag i Östeuropa.
 • Investor. Har en portfölj som behandlats tidigare och består huvudsakligen av ABB, SEB, Atlas Copco, AstraZenica, Ericson, Electrolux, Husqvarna och SAAB.
 • Industrivärden. Portföljen består av Sandvik, Handelsbanken, SSAB, SCA, Ericsson, Volvo, Skanska, Indutrade, Munters, Höganäs och Hemtex.
 • Latour. Innehavet består av Securitas, Assa Abloy, Sweco, Elanders, Fagerhult, Loomis, Munters, Niscayh. Dessutom tillkommer ett 50-tal helägda dotterbolag inom sex områden; Automotive, handverktyg, hydraulik, luftbehandling, maskinhandel och verkstadteknik.
 • Lundbergsföretagen. Innehavet består huvudsakligen av ett helägt fastighetsbolag, Hufvudstaden, Holmen, Cardo, Industrivärden, Handelsbanken, NCC, Husqvarna, Sandvik.

Som man ser har de fem investmentbolagen olika inriktningar vilket kan ligga till grund för ett val. Dessutom ska man fundera över vilken ambition respektive bolag har med förvaltning respektive tillväxt.

 • Kinnevik har fokus på media och kommunikation. Domineras kraftigt av Stenbeck.
 • Investor har inriktning mot svenska verkstadsaktier samt ett onoterat innehav. Domineras kraftigt av Wallenberg.
 • Industrivärden har en bred portfölj av svenska aktier. Domineras av Lundbergs.
 • Latour har också en bred portfölj av svenska aktier men satsar även på onoterade företag. Domineras mycket krafigt av Douglas.
 • Lundbergsföretagen har en tydlig inriktning mot fastighetsrelaterade företag. Domineras mycket kraftigt av Lundbergs
För det tredje ska man fundera på utländska investeringar i länder med hög tillväxt. Här är aktiefonder ett utmärkt alternativ. Denna typ av investering är oftast förenat med större risk men också större möjligheter. Fodrar att investeringen ofta bevakas.

1 kommentar:

 1. De investmentbolag som tas upp har starka ägare. Vad dessa vill får betydelse för bolagets utveckling. Kinnevik har dessutom haft en generationsväxling som förmodlingen också påverkat.

  SvaraRadera