onsdag 27 januari 2010

Health Care

OMX 30 har lämnat den stigande trendkanalen och ligger nu i en kanal som liknar en ackumulering. I förra inlägget (OMX30) diskuterades det hur börsens utveckling under en konjunkturcykel kan delas in i flera faser. Troligen befinner sig börsen någonstans mellan fas 1 och fas 2.

Frågan man ställer sig om alla områden följs åt eller om några går bättre eller sämre. Dvs finns det någon vägledning till att vikta om sitt aktieinnehav. Naturligtvis måste man föra denna diskussion i vilket tidsperspektiv som man har på sitt sparande. Man kan också välja att ha olika tidsperspektiv för olika delar av sin portfölj, tex en del lång, en del medel och en del kort tidsperspektiv. För den medellånga portföljen är det intressant att följa sektorindex för att få vägledning till att vikta om.

Bland sektorindex är det Health Care som sticker ut. Trendkanalen har tydligt ändrats till att bli brantare. MACD har sedan oktober varit stigande men det man får se upp med att RSI är högt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar