torsdag 28 januari 2010

Konjunkturläget

Konjunkturinstitutet (KI) presenterar idag sin rapport över konjunkturläget för januari 2010. Institutet frågar företag och hushåll om deras syn på det ekonomiska läget och synen på framtiden. Mellan 4000 - 8000 företag och 1500 hushåll utfrågas.

Mellan december och januari steg Barometerindikatorn, ett sammanfattningsindex av alla branscher, med drygt 2 enheter. Dessutom har konjunkturen stärks under hela hösten.


Barometerindikatorn är en sammanvägning av följande sektorer:

  • Tillverkningsindustri
  • Byggindustri
  • Detaljhandel
  • Privata tjänstenäringar
  • Hushåll

För tillverkningsindustrin visar undersökningen att produktionen har ökat. Orderläget har också ökat men bedöms fortfarande som svagt. Storleken på lagren uppges nu att vara normala från att tidigare varit stora. Företagen är optimistiska inför första kvartalet.

Byggindustrin visar ett svagt orderläge. Branschen har dessutom påverkats negativt av den stränga kylan i vinter och finansiella restriktioner. Man är försiktigt optimistisk inför nästa kvartal.

Handeln rapporterar en god och ökad försäljning. Lönsamheten har förbättrats ytterligare. Branschen är mycket optimistisk inför nästa kvartal.

Privata tjänstenäringar redovisar en mer spridd efterfrågan mellan olika delar av näringen. Resebyråer, datakonsulter och finansiell verksamhet visar på en stark tillväxt och är optimistiska för kommande kvartal. För övriga delar är efterfrågan oförändrad.

Hushållen är mer positiva än normalt till sin egen ekonomi. Synen på ett års sikt har ökat även denna månad. Planerna på att köpa kapitalvaror är dock fortfarande återhållsam. Förväntningarna på hur den svenska ekonomin ska utvecklas är fortsatt optimistisk. Man bedömmer risken för själv att bli arbetslös har minskat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar