torsdag 4 februari 2010

Biovitrum

Nordea ger varje månad ut Aktiemarknadsnytt med analyser om det ekonomiska läget och förslag på en modellporrtfölj. I februari-numret lyfter man in läkemedelsföretaget Biovitrum till modellportföjen. Jag har tidigare tagit upp Biovitrum till diskussion, både vad det gäller fundamenta och kursens tekniska utveckling.
Sammanslagningen med Swedish Orphan beskriver man som ett lyckodrag genom att på så sätt skapa ett bredare företag. Det nya Biovitrum kombinerar kompetens inom forskning och produktion från det gamla Biovitrum med kunnande inom marknadsföring och försäljning från Swedish Orphan.
Genom sammanslagningen kommer Biovitrum att bli ett företag med större lönsamhet och mindre risk. Nordea uppskattar att tillväxten för de två kommande åren blir cirka 15 %. När nya produkter från forskningen kommer ut på marknaden räknar man att tillväxten under 2012 ökar markant.
För 2010 uppskattas ett P/E-tal på 35, vilket halveras under 2011. Givet en gynnsam expansion under 2012 medför ytterligare minskning av P/E-talet.
Sammanfattningsvis så är bilden av det nya Biovitrum gynnsam på lite längre sikt. Har man tålamod med att lägga aktien i byrålådan och låta den ligga där i två - tre år kan aktien vara ett guldägg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar