torsdag 25 februari 2010

Konjunkturläget

Konjunkturinstitutet publicerade idag sin undersökning för februari 2010. Barometerindikatorn som ger en samlad bild över hushållens och industrins syn på det ekonomiska läget steg ytterligare 4 enheter. Barometern har från bottenläget stigit 10 månader i följd.

Februari ger ett värde på 107,7. När barometern ligger mellan 90 - 100 betraktas ekonomin som svagare än normalt och när den ger ett värde mellan 100 - 110 anses ekonomin starkare än normalt. Det innebär att synen på den svenska ekonomin är god.


Tillverkningsindustrin visar en ökning av dess separat konfidensindikator på 7 enheter. Stål- och fordonsindustrin visar på en betydande tillväxt i orderläget. Industriproduktionen har också ökat betydligt inom stål- och fordonsindustrin, dessutom ökar produktionen inom teleprodukter. För de kommande tre månaderna räknar man med en stark produktionstillväxt.

För byggindustrin är orderläget fortfarande svagt. En ljusning är att den finansiella situationen har förbättrats sedan förra månaden. För den kommande månaderna har dock optimismen ökat, man räknar med en ökande orderingång och byggande.

Läget inom detaljhandeln är fortfarande mycket starkare än normalt fastän den separata indikatorn minskar från föregående månad. De flesta företagen är nöjda med situationen inom branschen För de kommande månaderna räknar man med fortsatt försäljningstillväxt. Dessutom räknar flera företag med prishöjningar framöver.

För privata tjänstenäringar har efterfrågan ökat de senaste månaden. Högst andel som visar en ökning är inom resebyråer och datakonsulter. Tjänsteföretagen räknar med att efterfrågan kommer att fortsätta att öka de kommande månaderna. Fortfarande är skillnaden stor mellan olika sektorer. Resebyråer och datakonsulter är optimistiska medan telekommunikation och finansiell verksamhet räknar med nedskärningar.

Hushållens syn på den svenska ekonomin har ökat kraftigt från föregående månad. Det beror framförallt på en positivare syn på arbetsmarknaden och man tror att arbetslösheten kommer att minska inom det närmaste året. Uppfattningen om den egna ekonomin är oförändrad jämfört med föregående månad.

3 kommentarer:

 1. Och allt är drivet av rekordlåga räntor...

  SvaraRadera
 2. Utan att vara makroexpert kan jag tycka att det känns mer eller mindre överdrivet/bubblelikt att vi nu skulle närma oss en konjunktur som är högpresterande. 107 är enligt min mening ett index som slår så högt att det liknar en bubbla då jag jämför med statistik och rapporter. Vad tycker dynamiska finanser om det?

  SvaraRadera
 3. Barometerindex är ett sammanfattande mått på det ekonomiska stämningsläget för hushållen och inom industrin. Generellt har hushållen relativt gott om pengar (skattesänkningar och låg ränta) som gör att köptemplen fylls av folk och stämningen inom handeln blir hög. Stämningen inom industrin är enligt undersökningen branchberoende, tjänstesektorn är upp medan mungiporna inom bygg är fortfarande ned.

  "inte miljonär än" trycker på en intressant punkt: Vad visar egentligen barometerindikatorn?
  För mig ger den ett mått på den ekonomiska stämningen i landet, vilket är ett subjektivt mått, men säger något om pessimismen - optimismen.

  SvaraRadera