torsdag 11 februari 2010

Reporäntan

Riksbanken beslöt idag att behålla reporäntan på den mycket låga nivån 0.25 %. Något annat var inte att vänta då konjunkturuppgången fortfarande inte tagit ordentlig fart. Läget är dock splittrat. Hushållens konsumtion har ökat beroende på låga räntor och ökad tillgång på pengar genom att det är relativt lätt att låna pengar. Dessutom spelar skattesänkningarna säkert in som ägt rum under konjunkturnedgången. Läget inom industrin har däremot inte än så länge fått någon riktig skjuts framåt men man anser att risk för bakslag har minskat.

Hur läget kommer att utvecklas framöver beror mycket hur konjunkturen utvecklas utomlands. När denna blir starkare kommer exportindustrin få luft under vingarna, men troligen dröjer det fortfarande en tid innan detta händer. Därför kommer inte läget arbetsmarknaden att förändras nämnvärt vilket håller tillbaka löneökningarna.

En höjning av reporäntan planeras till sommaren. Tidigare har man räknat med att höjningen skulle komma till hösten. Här har man tänkt om. Det innebär att framöver ser en tidigare uppgång för industrin än vad som tidigare har sagts.

Samtidigt gör Riksbanken den bedömningen att på lite längre sikt kommer räntan att höjas i en långsammare takt än vad som planerats. Detta resonemang är förvånande. Anser man att konjunkturen i omvärlden på sikt kommer att öka långsammare eller försöker man bara lugna en orolig marknad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar