söndag 14 februari 2010

Verkstadsbolag

De tre största verkstadsföretagen Alfa Laval, Atlas Copco och Sandvik har nu rapporterat det 4:e kvartalet 2009. De tre företagen liknar på sätt och vis varandra men har helt olika produkter. En jämförelse mellan dessa företag är därför intressant.

Alfa Laval är världsledande inom värmeväxlare, separationsprocesseer och hantering av olika flöden. Under 2009 föll orderläget med 30 % och då företagets produkter har lång ledtid, så kommer 2010 att ekonomiskt bli ungefär som 2009. Att resultatet inte blir sämre under 2010 jämfört med 2009, beror främst på kostnadsbesparingar.

Företaget är väl positionerat i Asien och kan vara med på expansionståget i Kina. Det ger ett bra läge under att 2010 öka orderingången. Trots den ekonomiska krisen visar företaget på en solid balansräkning och ett starkt kassaflöde. Detta gör företaget mycket intressant på lång sikt, dvs ett tidsperspektiv längre än två år. Innan dess får vi nog räkna med att aktien kommer att röra sig i sidled.

Atlas Copco levererar utrustning inom kompressorteknik, gruvteknik och industriteknik. Intäkterna kommer från Europa med mer än 50 %. Resterande kommer huvudsakligen från Nordamerika, Asien och Sydamerika. Även Atlas Copco har klarat den ekonomiska krisen bra.

Orderingången för mindre kompressor är god medan större anläggningar fortfarande går trögt. Gruvnäringen uppvisar en större efterfrågan 4:e kvartalet 2009, vilket kan ge en skjuts framöver. Efterfrågan inom industriteknik har varit svag under 2009 trots tecken på ökad aktivitet inom detta område. Det är svårt att se att aktien ska röra i någondera riktningen varken på kort eller lång sikt.

Sandvik verkar inom tre huvudområden: verktyg för metallbearbetning, maskiner för gruvnäringen och produkter gjorda av speciella material. Den största marknaden är Europa (44 %) men verkar inom hela världen.

Företaget har haft det tufft under 2009. Trots att kraftiga besparingar ägt rum blev 2009 ett förlust år. För den kommande två-års perioden kan man räkna med en relativ stark försäljningstillväxt. Detta verkar lovande för aktiens utveckling.

Hur ska man då ställa sig till dessa tre företag?
Gemensamt gäller att alla företagen är stabila och välskötta. Alfa Laval och Atlas Copco har klarat den ekonomiska krisen bra medan Sandvik har gått med underskott under 2009.
Uppskattade P/E-tal för 2010 så får vi ganska normala värden:
Alfa Laval: 16.2
Atlas Copco: 17.8
Sandvik: 19.4
Så vad säger man? Alla är välskötta bolag som har framtiden för sig. På medellång sikt tror jag mest på Sandvik medan på lite längre sikt är Alfa Laval min favorit.

En kuriosa i sammanhanget är att VD:n för ett Sandvik's dotterbolag nyligen köpt 10 000 aktier i Sandvik. Dessutom har hans hustru också köpt 10 000 aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar