söndag 28 mars 2010

Nästa investering?

Under mars gjordes en webbaserad undersökning på denna blogg. Det handlade om att svara på vilken sektor det är mest intressant att investera inom.

Frågan löd: I vilken sektor kommer Du att göra nästa investering?

Uppdelning av sektorer följer den uppdelning i index som Stockholm OMX har utarbetat. Totalt svarade 54 på enkäten. Statistiskt sett är detta för få för att dra några långtgående slutsatser.

Det som sticker ut är att Energi verkar för tillfället vara ett intressant område. Material och Telekom verkar vara minst intressant. Att Energi är intressant kan kanske vara möjligt att förklara med att tillväxten i utvecklingsländerna kommer att öka efterfrågan inom energisektorn men att Material och Telekom är mindre intressanta är knepigare att förklara. Här ligger fältet öppet för synpunkter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar