söndag 7 mars 2010

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens OMX 30 har sedan december rört sig sidleds i intervallet 930 – 980. Att den kraftiga kursutveckling som skett under 2009 skulle stanna av eller rent av att gå ner var i viss mån väntat. Så här långt har börsen följt ett typiskt mönster efter en lågkonjunktur.

Det finns flera orsaker till att börsens utveckling ser ut som den gör:
  1. Väntan på förbättrad vinstutveckling för företagen. Rapporterna för 4:e kvartalet är avklarade och resultatet blev ok. Besparingar bidrog mycket till den förbättrade vinstutvecklingen.
  2. Osäkerhet kring utvecklingen av reporäntan. Här har Riksbanken tidigare indikerat en höjning under hösten men nu räknar man med att höjningen kommer till sommaren eller början av hösten.
  3. Oron för utvecklingen i Grekland och viss mån Spanien och Portugal. Här har Grekland visat upp en plan för att komma tillrätta med budgetunderskottet. Därefter har man skapat 10-åriga statsobligationer som fick god efterfrågan.
  4. Läget i USA har varit pressat. Här blev BNP för 2009 avsevärt mycket bättre än förväntat men det ekonomiska läget har tryckts ned av hög arbetslöshet. Dock kom glädjesiffror i fredags som visar att arbetslösheten håller på att bromsa in.
  5. Den ekonomiska åtstramningen i Kina har också gjort sitt till att dämpa börsen. Kinas centralbank höjde bankernas reservkrav vilket syftar till att hålla nere utlåningen.

Allt detta är känt och borde vara inkluderat i börsen totalt sett. Det som fortsatt kan hålla tillbaka börsens fortsatta utveckling uppåt är om några ytterligare negativa faktorer kommer upp, t.ex. fördjupade problem i Mellersta Östern.

Rent tekniskt har OMX 30 brutit igenom det övre motståndet i konsolideringskanalen med 2 %. Det kan anses vara en aning litet för att tala om genombrott. MACD och RSI är klart stigande som indikerar en trendändring från konsolidering till stigande i OMX 30. Dessutom kommer MACD från negativa värden. Den närmaste tiden kommer att bli intressant för den fortsatta utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar