torsdag 15 april 2010

Aktiebelåning

Förra web-frågan löd: "Belånar Du din aktieportfölj?"

Enkäten gav följande resultat:
Ja: 8
Nej: 10
Totalt svarade 18 på frågan, vilket är få för att dra några långgående statistiska slutsatser.

Undersökningen är ganska ovetenskaplig men visar dock att flera belånar sin aktieportfölj. Kan detta tyda på en optimism om den fortsatta kursutvecklingen eller handlar det om våghalsighet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar