torsdag 15 april 2010

Aktiespararna

Aktiespararnas lokalförening i Falun/Borlänge hade igår aktieträff. På programmet stod presentation av Intellecta och Biovitrum.

Intellecta fokuserar på två områden:

 • Konsultverksamhet inom strategisk kommunikation och rådgivning. Det handlar främst om IR-kommunikation, stärka varumärken genom att kommunicera företagens styrkor och utformning av företagens årsredovisningar.
 • Produkter och tjänster vad det gäller trycksaker. Detta område omfattar tryckning och produktion av t.ex. prospekt vid företagens nyemissioner och förvärv. Dessutom trycker man årsredovisningar.

Intellectas målgrupp är enbart större företag. Man har många av de större börsföretagen som kunder. Företag är stabilt och generar vinst. Däremot som aktie är Intellecta mer tveksamt eftersom omsättningen på Stockholmsbörsen är för liten.

Biovitrum har genomgått en förvandling från att vara ett forskningsbolag med fokus på stora folksjukdomar som t.ex. diabetes till att var ett kombinera forsknings och produktionsbolag med fokus på läkemedel för sällsynta sjukdomar t.ex. blödarsjukdom.

Man motiverar fokusering mot särläkemedel, trots att antalet drabbade av sällsynta sjukdomar är få, att antalet sällsynta sjukdomar faktiskt är många till antalet. Flera av dessa är genetiska och fodrar ofta en livslång behandling.

Företaget tillverkar en grupp av läkemedel som kallas proteinläkemedel, vilka är svårare att kopiera än andra typer av läkemedel. När ett patent har gått ut är det inte helt enkelt att starta en liknande produktion då det krävs erfarenhet av att producera denna typ av läkemedel.

Efter köpet av Swedish Orphan blev den sammanlagda omsättningen för 2009 cirka 2 miljarder SEK. Man förväntar sig att omsättningen ska stiga och 2015 uppskattas omsättningen till att vara 5 miljarder SEK. Exakt hur detta ska gå till avslöjades inte men man har sex läkemedel i Fas 2 studier och tre läkemedel i den sista Fas 3 studien.

4 kommentarer:

 1. Intellecta's aktie har en mycken liten omsättning. Tillhör nog de minsta. Då blir det knepigt att köpa eller sälja aktien.

  SvaraRadera
 2. Vad tror du om att Biovitrum blir ett nytt AstraZenica?

  SvaraRadera
 3. Vart finns nästa stöd för Biovitrum?

  SvaraRadera
 4. Svårt att säga var nästa stöd ligger för Biovitrum. Men enligt de kalkyler som jag gjort borde målkursen på ett års sikt ligga på 60 - 65 kr. Det innebär en kursökning på nästan 50%. Det kan kännas mycket men är inte orealistiskt.

  SvaraRadera