torsdag 1 april 2010

Biovitrum

Biovitrum är ett läkemedelsbolag som genom köp av Swedish Orphan blivit ett avsevärt större. Företaget har en verksamhet som fokuserade mot att utveckla och marknadsföra läkemedel för patienter med relativt sällsynta sjukdomar och med stora medicinska behov. För närvarande marknadsför man cirka 60 olika läkemedel.

Det gamla Biovitrum var ett ganska typiskt forskningsbolag inom läkemedelsektorn. Man har haft en stark kompetens för att utveckla nya produkter medan marknadsföringssidan var svagare. I och med köpet av Swedish Orphan har man fått tillgång till deras starkare marknads- och säljorganisation.

Biovitrum ägs till 41 % av Investor. Andra stora ägare är MPM Capital och Orkla ASA med en ägarandel på 9 % respektive 4 %. Att Investor är en så stark ägare är både positivt och negativt. Det positiva är att det finns goda möjligheter till att fatta strategiska beslut. På den negativa sidan är att Investor av många uppfattas enbart som ett maktbolag för Wallenbergssfären. Men om man spelar sina kort rätt finns det dock stora möjligheter med att fortsätta utvecklingen av Biovitrum till ett starkt läkemedelsföretag.

Tittar man på resultaträkningen fem år tillbaka, framgår det att bolagets försäljningstillväxt har varit relativ måttlig. Företaget går inte dåligt men någon större vinst redovisas inte. Någon utdelning till aktieägarna har följaktligen inte förekommit.

För kommande år (2010-2011), ska bidraget från Swedish Orphan tas med i beräkningen. Här är effekterna från sammanslagningen svåra att uppskatta, men Yahoo Finance http://uk.finance.yahoo.com/ presenterar medelvärden från analytiker med avseende på försäljning (Sales), EBITDA och nettovinsten (Earning).


I dagsläget står aktien i cirka 41 SEK, vilket för 2010 ger ett P/E-tal på cirka 55. Om vi antar att detta är en rimlig värdering av aktien i förhållande till nettovinsten, kan vi med ungefär samma P/E-tal anta att 65 SEK är en rimlig uppskattning av aktien för 2011.
Under 2009 utvecklades aktien negativt, men i och med köpet av Swedish Orphan har aktien under 2010 varit stigande. Det man kan fundera över är de stora kurssvängningar som har skett under 2010. Tidigare har svängningarna varit måttliga men nu är dessa relativt kraftiga.
Här ligger fältet öppet för funderingar kring detta fenomen. Är det någon aktör som skojar med oss eller har svängningarna någon verklig grund?

2 kommentarer:

  1. Hej
    skulle du kunna göra en upptadering pp biovitrumaktien

    SvaraRadera
  2. Biovitrum är intressant och det kommer fler inlägg allt eftersom.

    Anonym: Är det något speciellt som du söker?

    SvaraRadera