söndag 25 april 2010

Volvo vs Scania

Lastbils- och busstillverkaren Volvo har just lämnat sin rapport för första kvartalet 2010. I nästa vecka kommer motsvarande rapport för Scania men bolaget har redan gjort en omvänd vinstvarning, dvs. man har tidigarelagt presentation av siffrorna, som är avsevärt bättre än de förväntade.

Då båda företagen verkar inom samma bransch är det intressant att jämföra företagen mot varandra och se vad som förenar och vad skiljer. En viktig aspekt är förstås om det går att säga något om framtida potential för respektive företag.

Båda bolagen liknar varandra en hel del, men uppvisar också olikheter. Största likheten är naturligtvis tillverkning av lastbilar, bussar och motorer.

Tabell 1 visar omsättning för respektive företag för 2009 och är uppdelade efter produktionsområden. Siffrorna ska användas för att ge en bild av storleken på respektive företags verksamheter. För samtliga likartade aktiviteter har Volvo en avsevärt mycket större omsättning än Scania.

Tabell 1: Omsättning (Miljarder SEK)

Dessutom har Scania stora verksamheter inom service och begagnade fordon. Volvo har en stor produktion inom anläggningsmaskiner. För båda företagen tillkommer kundfinansiering som också ger bidrag till företagens kassa. En markant skillnad mellan företagen är att Volvos totala omsättning är 3.4 gånger större än omsättningen för Scania.

Vad det gäller marknaden för respektive företag finns det också likheter och olikheter. Tabell 2 visar att både Volvo och Scania säljer 45 % av sin totala produktion till Europa. Däremot har Volvo större fokusering mot Nordamerika och Asien medan Scania har större fokusering mot Sydamerika och Östeuropa.

En jämförelse mellan marknader för respektive företag är intressant om man vill försöka bedöma den framtida utvecklingspotentialen. Troligen kommer Europa och Nordamerika att utvecklas långsammare medan Sydamerika, Asien och Östeuropa troligen kommer att utvecklas snabbare. Det innebär att Scanias interna marknadsandelar är starkare än Volvos inom dessa områden. För Scania respektive Volvo är de interna marknadsandelar 48 % respektive 29 % inom Sydamerika, Asien och Östeuropa.

Tabell 2: Interna marknadsandelar

Vad det gäller ägarstruktur är det en stor skillnad mellan företagen. Störste ägaren i Volvo är Renault med 20 % av rösterna, följt av Industrivärden med 8.5 % och Cevian med 5.3 %. Scania domineras av Volkswagen med 70.9% av rösterna och Man med 17.4 %. Det gör att Volvos ägare är spridda mellan ett antal finansiärer medan Scania domineras av en stark ägare. En så stor skillnad i ägarstruktur borde ha inverkan på hur respektive företag kan agera genom att fatta strategiska beslut.

Då båda företagen verkar inom samma bransch samt är inriktade mot tillverkning av produkter, kan P/E-talet vara lämpligt att använda för att bedöma relationen mellan respektive aktiepris.

Tabell 3 och tabell 4 visar Sales, Earning, Price och P/E tal för respektive företag och aktie.

För 2009 kommer siffrorna från företagens årsrapporter medan för åren 2010 – 2012 är estimaten på Sales och Earning hämtade från Standard & Poor’s. Vid beräkning av framtida P/E-tal, håll Price (dagens kurs) konstant för 2010 – 2012. Dessa siffror är dessutom rödmarkerade.

Tabell 3: Volvo (Miljarder SEK)

Tabell 4: Scania (Miljarder SEK)

Vid en jämförelse för framtida P/E-tal, ser man att Scanias P/E-tal är lägre jämfört med Volvo. Detta gäller för alla år. Det talar för Scanias aktie är billigare jämfört med Volvos.

Frågan är om Volvos högre P/E tal är motiverat av andra skäl än rent ekonomiska?

2 kommentarer:

  1. Volvos rapport visade väl om något att de resultatprognoser du redovisar inte längre är relevanta. Därmed är det inte heller lämpligt att basera några värderingsresonemang på dessa irrelevanta resultatprognoser. Att analytikerna i fallet Volvo underskattade resultatet för Q1 med 2 miljarder kronor säger en hel del om analytikerkårens kompetens.

    SvaraRadera
  2. Hur stor vikt ska man lägga på enstaka kvartalsrapporter? Onekligen ser det bra ut framöver men det är avhängigt att världsekonomin fortsätter att utvecklas positivt.
    Scania och Volvo har båda under finanskrisen minskat på personalen. Scania har också användt sig av att minska arbetsveckan med bibehållen personal som följd. Kommer efterfrågan att hålla i sig ligger Scania bra till genom att snabbt växla upp produktonen.

    SvaraRadera