torsdag 22 april 2010

Web fråga

Förra veckans web-frågan löd: Är du medlem i någon aktieförening?

Av 7 svarande blev resultatet:
Ja: 5 (72 %)
Nej: 2 (28 %)

Man ska inte dra några långtgående slutsatser av denna minienkät, men det är intressant att notera engagemanget för medlemskap i aktieföreningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar