måndag 31 maj 2010

Vad vill bloggbesökaren läsa?

För att få feedback på det som intresserar de som läser denna blogg, gjorde jag en enkätundersökning om vad man vill läsa mer om på denna blogg. Tanken med denna blogg är att skriva om makroekonomi, aktier och fonder.

Frågan i undersökningen löd: Vad vill du läsa mer om på bloggen?

Resultatet blev med 22 svaranden:
- Aktieanalyser: 77 %
- Makroekonomi: 40 %
- Mina Köp–sälj: 27
- Annat: 4 %
Antalet svaranden är för få för att kunna dra några långtgående slutsatser. Undersökningen gav att aktieanalyser är mycket intresserant för läsaren men också makroekonomi tilltalar. Mina köp och sälj intresserar mindre.

söndag 30 maj 2010

SMS Lån

Häromdagen fick jag ett mail från en person som utgav sig vara marknadsförare för SMS-lån. Personen frågade om jag ville skriva ett inlägg på min blogg om den hemsida som hon marknadsför. Mailet var positivt skrivit med berömmande ordalag om min blogg:

Jag har läst igenom din blogg och måste säga att den är imponerande. Den är ifrågasättande och belysande med ett väldigt trevligt språk.”

Jo ja tackar, med smicker kan man kanske komma långt. Nu är det så att jag är mycket negativ till SMS-lån. Att förbjuda är för starkt men det är alldeles för lätt att få denna typ av lån.

Ett SMS-lån har en mycket hög ränta, dessutom tillkommer diverse avgifter för uppläggning och avisering. Det gör att den slutliga kostnaden (räntan) ofta hamnar på mellan 50 – 500 %, ibland ännu högre. Detta är ocker och påminner om gamla typen av procentare som lånade ut pengar med hög ränta till folk som inte kunde få andra lån.

Trots de mycket dåliga villkoren för SMS-lån är denna verksamhet relativt stor. Man frågar sig vem som ger sig in så uppenbart dåliga affärer. Här har jag inga bra svar utan kan bara gissa. Då det handlar om att få lån på direkten inbjuder det till impulsköp. T.ex. kompisarna ska resa till Grekland på semester och själv har man inga pengar. Då kan man falla för frestelsen att hänga med genom att betala sin resa med ett SMS-lån. En annan situation kan vara att ekonomin är så nedkörd att man försöker klara uppehället med SMS-lån.

Att SMS-lån är ett problem visar statistik från kronofogdemyndigheten, se figur nedan. År 2006 var antalet SMS-ärenden cirka 2 500 medan det under 2009 var antal ärenden cirka 47 000.


Klicka på bilden för större storlek

onsdag 26 maj 2010

OMX 30

OMX 30 har på tre veckor sjunkit från 1060 till som lägst 930. Det innebär att detta index på kort tid sjunkit 12 %. Utlösande orsak har varit Greklands finansiella problem. Marknaden har befarat att Grekland inte kommer att klara av att betala sina skulder. Man befarar att det ska ge en domino effekt genom att Spanien, Italien och Portugal också får problem att betala av sina skulder. Dessutom signalerar Storbritannien och Tyskland stora neddragningar i respektive statsbudget.

Inget av de redovisade budgetunderskotten är i sig någon nyhet. Detta har varit känt länge, även Greklands problem har varit känt under lång tid. Så frågan man ställer sig är: varför blir det fokus på dessa underskott just nu? Ett sätt att tänka kan vara att marknaden alltid har ett inslag av oro. När börsen snabbt stiger kan oron raskt övergå till ångest, dvs. de faror man sett tidigare blir med ens skrämmande.

Resonemanget landar i frågeställningen i huruvida vi står inför en nedgång i konjunkturen p.g.a. budgetneddragningar, vilket i sin tur leder till en minskad produktion i företagen. I förlängningen leder det till en förstärkt konjunkturnedgång. Alternativt har marknaden överreagerat genom att en mängd datorer är programmerade till att ge säljorder när börsen sjunkit under förutbestämda nivåer.

På kort sikt kan börsen åter vända upp då företagens orderingången generellt har ökat och vinsterna ökar. På längre sikt känns det mer osäkert. Här kommer avgörandet från BRIC ländernas expansion. Kan dessa länder vara motor i en fortsatt tillväxt har konjunkturen möjlighet att utvecklas positivt.

Dagens börsläge ges av diagrammet nedan. OMX 30 har stöd vid 925. RSI indikerar ett översålt läge och MACD (blå kurva) kan närma sig botten. Kommer den blå kurvan (MACD) skära den röda (9 dagars exponentiellt glidande medelvärde) har vi ett köpläge. Undvik därför sälj på kort sikt då börsen snabbt kan svänga upp. På lång sikt är jag fortfarande positiv men vaksam.

Klicka på bilden för större storlek

söndag 23 maj 2010

Vad vill bloggbesökaren läsa mer om?

Bloggen Dynamiska Finanser har nu varit igång ett halvt år. Jag måste säga att det varit både spännande och lärorikt att starta en blogg. Tanken med bloggen är att skriva om Makroekonomi, Aktier och Fonder. Hittills har det mest blivit bloggande om aktier.

För att få feedback på det som intresserar de som läser bloggen, har jag gjort en enkätundersökning om vad som läsaren vill läsa mer om på denna blogg. Undersökningen finns högst upp i högerspalten.

Har Du egna förslag om vad mer som intresserar, så kommentera gärna nedan.

lördag 22 maj 2010

Ökat i ABB och Ratos

Fortsätter att öka aktieinnehavet trots (eller p.g.a.) finansoron. Denna gång har jag ökat i ABB och Ratos.

ABB ligger sent i konjunkturcykeln med en stark positionering i utvecklingsländerna. Aktien är för närvarande nedtryckt. Den är översåld och RSI har varit nere på 20 och vänt. Det jag gillar främst är bolagets styrka vad det gäller tjänster och produkter inom kraftöverföring. Här finns marknader inom Asien, Afrika och Sydamerikas.

Ratos är ett Private Equity bolag med innehav i bolag inom industri, tjänste och konsumtions områden. Marknaderna är till största delen Europa men inslaget från Medelhavsländerna är relativt litet. Aktien har fallit från 255 till 195 kr på en månad. Även denna aktie har varit starkt översåld.

måndag 17 maj 2010

Mekonomen

Trots skakiga tider har jag under dagen köpt Mekonomen. Efter fredagens kursuppgång föll aktien idag tillbaka, vilket gjorde den intressant för köp.

Under första kvartalet 2010 ökade omsättningen med 8 % och EBIT marginalen var 11.2%. Marknaderna i Sverige och Norge är starkast. Danmark har tidigare varit ett problem men har börjat genererar vinst.

Företaget utvecklas väl då man har satsat på ett nytt grepp med butik och verkstad i samma anläggning. Bolaget fortsätter att expandera med det nya konceptet och man planerar dessutom att omvandla gamla butiker till det nya sättet att arbeta.

I framtiden bör man med det nya konceptet ta marknadsandelar från märkesverkstäder då man generellt håller lägre priser jämfört med märkesverkstäder. Om man dessutom får upp lönsamheten i Danmark på samma nivå som Sverige och Norge bör aktien ha potential att stiga i värde.

onsdag 12 maj 2010

Börsläget

Som investerare ställer man sig ofta frågan var någonstans börscykeln befinner sig just nu. Frågan kan man inte med exakthet besvaras men lite vägledning kan man ändå få. För att åskådliggöra resonemanget kan man välja ett tidsdiagram som beskriver börsens utveckling eller investeringsklockan. Vilken metod man använder är upp till var och en. Investeringsklockan har pedagogiska fördelar medan tidsdiagram ger en visuell bild av läget. Personligen är jag präglad på tidsdiagram. Är man intresserad av investeringsklockan, har bloggaren Zed’s Dead en bra beskrivning.

Det är vanligt att dela upp börscykeln i fyra faser och i tidsdiagrammet anges fyra tidpunkter A, B, C och D. Nu är den ena börscykeln inte den andra lik, så det är svårt att generalisera beteendet från en börscykel till en annan. Trots dessa svårigheter kan man få lite information som ligger till grund för att bedöma börsläget. Vid de fyra tidpunkterna A - D anges därför några typiska indikatorer.

Tidpunkt A anger börsens bottenläge under en cykel. För den senaste börscykeln motsvaras den av början av 2009.
Indikatorer: Mycket låg styrränta och BNP utvecklas negativt.
Börsläget: Börsen är som lägst och förväntas stiga.

Tidpunkt B anger en tillfällig topp. Den senaste inträffade av början av 2010. Denna gång tog det alltså ett år från A till B.
Indikatorer: Styrräntan är fortfarande mycket låg, men riksbanken börjar tala om att höja räntan. Företagen börjar redovisa vinst, som främst beror på kostnadsbesparingar.
Börsläget: Läget börjar bli ansträngt p.g.a. företagens intäkter ännu inte tagit fart, vilket kan motivera de relativt höga kurserna. Mellan tidpunkterna A och B är det en kamp mellan oro för bakslag p.g.a. yttre händelser och förväntningar om framtida vinster. För den senaste perioden har den främsta börsoron kommit från den ekonomiska åtstramningen i Kina, krisen i Dubai och Medelhavsländernas budgetunderskott.

Tidpunkt C anger en ny botten. Där är vi sannolikt ännu inte.
Indikatorer: BNP stiger och företagens vinstförväntningar ökar p.g.a. ökad produktion. Styrräntan höjs för att motverka ökad inflation. Arbetslösheten minskar.
Börsläget: Börsen börja stiga p.g.a. förväntningar på en stark vinsttillväxt överväger oron för höjd ränta och bakslag p.g.a. yttre händelser.

Tidpunkt D anger att börscykeln har nått toppen för denna gång.
Indikatorer: Styrräntan är hög men har inte nått toppen och kommer därför troligen att höjas ytterligare. BNP har tagit ordentlig fart och läget inom industrin ser mycket ljust ut.
Börsläget: Återigen börjar oron för kris bli stor relativt tron på fortsatt stark vinsttillväxt.

Som jag ser det befinner sig börsen någonstans mellan B och C. Orderingången har generellt ökad men hittills inte slagit igenom i faktureringen. Det finns tecken på att arbetslösheten börjar minska. Vi får troligen vänta ytterligare en tid innan vinsterna från produktionstillväxten syns i kvartalsrapporterna.

Klicka för större bild

fredag 7 maj 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår kväll aktieträff med presentationer av kökstillverkaren Nobia och IT företaget HiQ.

Nobia marknadsför 20 olika varumärken och man satsar på marknadsföring av företagets produkter inom Västeuropa. Köksbranschen är mycket konjunkturberoende, därför har man under finanskrisen organiserat om verksamheten till att bestå av två enheter. En operationdel del som svarar för tillverkning av köksinredning och en kommersiell del som svarar för försäljning.

Tillverkningen har standardiserats, så trots de olika ingående varumärkena, är huvuddelen av de ingående delarna i en köksleverans likartade enheter. Genom standardiseringen har man kapat i produktionskostnaderna.

Under finanskrisen har antalet tillverkande fabriker minskats från 18 till 15 stycken. Inom närmaste året planerar man att minska ytterligare antalet fabriker till att bli mellan 10 – 12 stycken. På frågan om vilka försäljningsvolymer man ser framöver gavs inget svar. Troligen är den planerade nedskärningar i antalet fabriker svar nog.

IT-företaget HiQ är ett rent konsultbolag, därför har man ingen utveckling av egna produkter. Företagets verksamhetside är att finnas nära kunden och man fokuserar enbart mot stora kunder.

Praktiskt arbetar man med:
  • Utveckling av system för test, träning och utbildning. T.ex. simulering av flyg och tåg.
  • Interaktiva spel och plattformar. T.ex. live odds.
  • IT för finans, industri, media och försäljning. Stora kunder är bl.a. ABB.
  • IT för fordon och infotainment. T.ex. informationssystem i bilar.
  • Nya områden som kommit till finns inom deklaration på nätet, elektronisk avläsning av elförbrukning. Man satsar även på medicinsk teknik, t.ex. diabetes vård.

HiQ har cirka 1000 anställda varav 79 % är civilingenjörer. Beläggningsgraden per konsult är f.n. mycket hög. Därför kan en framtida expansion inte göras genom rationalisering utan enbart genom fler uppdrag och anställda.

Sammanfattningsvis är Nobia ett företag som fortfarande håller på att ställa om sin verksamhet genom att minska på antalet tillverkande fabriker. HiQ har däremot gått igenom en omställningsprocess och har möjlighet till en framtida expansion.

torsdag 6 maj 2010

Årsstämma Sandvik & Hexagon

I veckan som gått besökte jag årsstämmorna i Sandvik och Hexagon. Sandviks tillställning var stor med cirka 1 200 deltagare medan till Hexagon kom cirka 120 deltagare. Skillnaden i antal deltagare präglade naturligtvis tillställningarna. Det som tilldrog mitt största intresse var anförandet från respektive VD.

Sandvik har under finanskrisen minskat kostnaderna med cirka 8 miljarder kr. Dessa kostnadsminskningar beskrivs som strukturella, vilket innebär att när verksamheten åter tar fart är det besparingar som kvarstår. Den framtida vinsten ska med andra ord bli avsevärd bättre.

Trots kostnadsnedskärningarna har Sandvik behållit den största delen av försäljningsorganisationen och forskningsverksamheten intakta. För de kommande åren ser man att företaget kommer att växa i Asien, framförallt i Kina men också i Indien.

Hexagons VD beskrev den framtida tillväxten genom att peka på några områden där företaget produkter inom mätteknik kommer att vara med och konkurera. I samband med befolkningstillväxten ser man framför sig ett större behov av infrastruktur i form av vägar och järnvägar. I samband med en större befolkningskoncentration till större städer ser man behov av utbyggnad av vatten och avloppssystem. Hexagon har t.ex. för Tokyo tagit fram en tredimensionell modell som har en noggrannhet på en millimeter som kan användas vid projektering.

Vidare ser Hexagon avsättning för företagets produkter i samband med en åldrande befolkning. Människan lever allt längre och behov av avancerad sjukvård kommer att kräva mer mätteknik, t.ex. vid utbyte av knäleder behöver det göras detaljerade mätningar för att få rätta dimensioner på den nya leden. Ytterligare viktiga framtidområden för mätteknik är inom klimatförändringar. Här tror man på en stor marknad inom en rad områden.

För de kommande åren kommer den största tillväxten för Hexagon att ske i Brasilien, Kina och Indien. I samband med den framtida expansionen utesluter inte VD att företaget kan behöva tillskott av mer kapital.

söndag 2 maj 2010

Oriflame

Under veckan som gick köpte jag Oriflame. Under ganska lång tid har aktien varit intressant för mig men av olika skäl har jag inte kommit till skott.

Oriflame är ett företag som säljer kosmetikaprodukter genom en självständig försäljningskår. Försäljarna köper produkter från Oriflame och säljer vidare till kunder med 30 % pålägg. Av försäljningen står Östeuropa med Ryssland för huvuddelen (59 %) följt av Central- och Sydeuropa med 22 %.

Delårsrapporten efter första kvartalet 2010 var försäljningsmässigt en besvikelse och aktien sjönk som en sten med 12 %. Företaget motiverar försäljningsnedgången med att det bl.a. varit sjabbel med utgivningen av katalogen. Den kom ut senare än föregående år.

Som det blev är min investering i Oriflame lite osäker och är beroende på vad som händer med utvecklingen av försäljningen framöver. Men jag bedömer att möjligheterna till fortsatt god kursutveckling är goda i förhållande till riskerna.

Klicka på bilden för större storlek