fredag 7 maj 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår kväll aktieträff med presentationer av kökstillverkaren Nobia och IT företaget HiQ.

Nobia marknadsför 20 olika varumärken och man satsar på marknadsföring av företagets produkter inom Västeuropa. Köksbranschen är mycket konjunkturberoende, därför har man under finanskrisen organiserat om verksamheten till att bestå av två enheter. En operationdel del som svarar för tillverkning av köksinredning och en kommersiell del som svarar för försäljning.

Tillverkningen har standardiserats, så trots de olika ingående varumärkena, är huvuddelen av de ingående delarna i en köksleverans likartade enheter. Genom standardiseringen har man kapat i produktionskostnaderna.

Under finanskrisen har antalet tillverkande fabriker minskats från 18 till 15 stycken. Inom närmaste året planerar man att minska ytterligare antalet fabriker till att bli mellan 10 – 12 stycken. På frågan om vilka försäljningsvolymer man ser framöver gavs inget svar. Troligen är den planerade nedskärningar i antalet fabriker svar nog.

IT-företaget HiQ är ett rent konsultbolag, därför har man ingen utveckling av egna produkter. Företagets verksamhetside är att finnas nära kunden och man fokuserar enbart mot stora kunder.

Praktiskt arbetar man med:
  • Utveckling av system för test, träning och utbildning. T.ex. simulering av flyg och tåg.
  • Interaktiva spel och plattformar. T.ex. live odds.
  • IT för finans, industri, media och försäljning. Stora kunder är bl.a. ABB.
  • IT för fordon och infotainment. T.ex. informationssystem i bilar.
  • Nya områden som kommit till finns inom deklaration på nätet, elektronisk avläsning av elförbrukning. Man satsar även på medicinsk teknik, t.ex. diabetes vård.

HiQ har cirka 1000 anställda varav 79 % är civilingenjörer. Beläggningsgraden per konsult är f.n. mycket hög. Därför kan en framtida expansion inte göras genom rationalisering utan enbart genom fler uppdrag och anställda.

Sammanfattningsvis är Nobia ett företag som fortfarande håller på att ställa om sin verksamhet genom att minska på antalet tillverkande fabriker. HiQ har däremot gått igenom en omställningsprocess och har möjlighet till en framtida expansion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar