torsdag 6 maj 2010

Årsstämma Sandvik & Hexagon

I veckan som gått besökte jag årsstämmorna i Sandvik och Hexagon. Sandviks tillställning var stor med cirka 1 200 deltagare medan till Hexagon kom cirka 120 deltagare. Skillnaden i antal deltagare präglade naturligtvis tillställningarna. Det som tilldrog mitt största intresse var anförandet från respektive VD.

Sandvik har under finanskrisen minskat kostnaderna med cirka 8 miljarder kr. Dessa kostnadsminskningar beskrivs som strukturella, vilket innebär att när verksamheten åter tar fart är det besparingar som kvarstår. Den framtida vinsten ska med andra ord bli avsevärd bättre.

Trots kostnadsnedskärningarna har Sandvik behållit den största delen av försäljningsorganisationen och forskningsverksamheten intakta. För de kommande åren ser man att företaget kommer att växa i Asien, framförallt i Kina men också i Indien.

Hexagons VD beskrev den framtida tillväxten genom att peka på några områden där företaget produkter inom mätteknik kommer att vara med och konkurera. I samband med befolkningstillväxten ser man framför sig ett större behov av infrastruktur i form av vägar och järnvägar. I samband med en större befolkningskoncentration till större städer ser man behov av utbyggnad av vatten och avloppssystem. Hexagon har t.ex. för Tokyo tagit fram en tredimensionell modell som har en noggrannhet på en millimeter som kan användas vid projektering.

Vidare ser Hexagon avsättning för företagets produkter i samband med en åldrande befolkning. Människan lever allt längre och behov av avancerad sjukvård kommer att kräva mer mätteknik, t.ex. vid utbyte av knäleder behöver det göras detaljerade mätningar för att få rätta dimensioner på den nya leden. Ytterligare viktiga framtidområden för mätteknik är inom klimatförändringar. Här tror man på en stor marknad inom en rad områden.

För de kommande åren kommer den största tillväxten för Hexagon att ske i Brasilien, Kina och Indien. I samband med den framtida expansionen utesluter inte VD att företaget kan behöva tillskott av mer kapital.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar