onsdag 12 maj 2010

Börsläget

Som investerare ställer man sig ofta frågan var någonstans börscykeln befinner sig just nu. Frågan kan man inte med exakthet besvaras men lite vägledning kan man ändå få. För att åskådliggöra resonemanget kan man välja ett tidsdiagram som beskriver börsens utveckling eller investeringsklockan. Vilken metod man använder är upp till var och en. Investeringsklockan har pedagogiska fördelar medan tidsdiagram ger en visuell bild av läget. Personligen är jag präglad på tidsdiagram. Är man intresserad av investeringsklockan, har bloggaren Zed’s Dead en bra beskrivning.

Det är vanligt att dela upp börscykeln i fyra faser och i tidsdiagrammet anges fyra tidpunkter A, B, C och D. Nu är den ena börscykeln inte den andra lik, så det är svårt att generalisera beteendet från en börscykel till en annan. Trots dessa svårigheter kan man få lite information som ligger till grund för att bedöma börsläget. Vid de fyra tidpunkterna A - D anges därför några typiska indikatorer.

Tidpunkt A anger börsens bottenläge under en cykel. För den senaste börscykeln motsvaras den av början av 2009.
Indikatorer: Mycket låg styrränta och BNP utvecklas negativt.
Börsläget: Börsen är som lägst och förväntas stiga.

Tidpunkt B anger en tillfällig topp. Den senaste inträffade av början av 2010. Denna gång tog det alltså ett år från A till B.
Indikatorer: Styrräntan är fortfarande mycket låg, men riksbanken börjar tala om att höja räntan. Företagen börjar redovisa vinst, som främst beror på kostnadsbesparingar.
Börsläget: Läget börjar bli ansträngt p.g.a. företagens intäkter ännu inte tagit fart, vilket kan motivera de relativt höga kurserna. Mellan tidpunkterna A och B är det en kamp mellan oro för bakslag p.g.a. yttre händelser och förväntningar om framtida vinster. För den senaste perioden har den främsta börsoron kommit från den ekonomiska åtstramningen i Kina, krisen i Dubai och Medelhavsländernas budgetunderskott.

Tidpunkt C anger en ny botten. Där är vi sannolikt ännu inte.
Indikatorer: BNP stiger och företagens vinstförväntningar ökar p.g.a. ökad produktion. Styrräntan höjs för att motverka ökad inflation. Arbetslösheten minskar.
Börsläget: Börsen börja stiga p.g.a. förväntningar på en stark vinsttillväxt överväger oron för höjd ränta och bakslag p.g.a. yttre händelser.

Tidpunkt D anger att börscykeln har nått toppen för denna gång.
Indikatorer: Styrräntan är hög men har inte nått toppen och kommer därför troligen att höjas ytterligare. BNP har tagit ordentlig fart och läget inom industrin ser mycket ljust ut.
Börsläget: Återigen börjar oron för kris bli stor relativt tron på fortsatt stark vinsttillväxt.

Som jag ser det befinner sig börsen någonstans mellan B och C. Orderingången har generellt ökad men hittills inte slagit igenom i faktureringen. Det finns tecken på att arbetslösheten börjar minska. Vi får troligen vänta ytterligare en tid innan vinsterna från produktionstillväxten syns i kvartalsrapporterna.

Klicka för större bild

2 kommentarer:

  1. Vad tror du om fortsättningen? Kommer uppgången tills nästa konjunkturnedgång att bli långvarig?

    SvaraRadera
  2. Mycket svårt att prediktera om en uppgång kan bli långvarig. Som jag ser det finns motorn till en börsuppgång i Asien (Kina & Indien) samt Sydamerika (Brasilien). Sedan kan mycket hända på vägen som är oförutsägbart.

    SvaraRadera