söndag 20 juni 2010

Problemdrabbade Företag

Har under några kvällar läst boken Mina Bästa Investeringar av Peter Lynch. Boken är definitivt läsvärd. Den är dessutom underhållande med många exempel om investeringar i aktier. Boken avslutas med en sammanfattning av Peter Lynch’s viktigaste erfarenheter som investerare under två årtionden.

Från början hade jag inte tänkt kommentera boken men i slutet av boken tar Lynch upp investeringar i problemdrabbade företag inom infrastruktur. Han kommer in på flera dylika exempel där det finns goda möjliga till lönsamma investeringar. Ett exempel på problemdrabbade företag är katastrofen på Three Mile Island, kärnkraftverket som drabbades av den beryktade olyckan.

Peter Lynch hänvisar i boken till en undersökning som gjorts av tre analytiker från NatWest Invest Banking Group. Dessa har undersökt ett antal problemdrabbade företag inom infrastruktur. Som ett resultat delar man in utvecklingen för problemdrabbade företag i fyra stadier:

  1. I första stadiet slår olyckan till. Företaget drabbas av plötslig vinstnedgång. Aktien går ned kraftigt och förlorar mellan 40 – 80 % av sitt värde på ett år eller två år.
  2. Under andra stadiet försöker företaget att hantera krisen genom att skära ned kapitalkostnaderna och minska på utgifterna. Utdelningen minskas eller avskaffas helt. Företaget ser ut att kunna överleva men det avspeglas inte in i aktiekursen
  3. Under tredje fasen börjar företaget att klara sig på de intäkter som genereras. Risken för nedläggning har försvunnit men företaget lämnar fortfarande ingen utdelning.
  4. Under fjärde stadiet börjar företaget åter genererar vinst och aktieägarna får utdelning på sina aktier. Aktien noteras nu till det bokförda värdet.

Slutsatsen vid investering i problemdrabbade företag inom infrastruktur är att köpa när utdelningen avskaffas och sälja när den återinförs. Dessutom kan man dra slutsatsen att förloppet är relativt långsamt så man behöver inte handla i någon panik vid dessa investeringar.

Frågan man ställer sig är om resonemanget kan tillämpas på oljeolyckan som drabbat BP i Mexikanska Golfen. Olyckans omfattning är ännu oklar. Troligen läcker det ut 100 000 fat/dag vilket är nästan dubbelt så mycket BP uppger idag. Av detta tas enbart en 20 % om hand.

BP är fortfarande ett solvent företag men fortsätter problemen går det inte att bortse från att BP kan komma att liknas med ett problemdrabbat företag.

2 kommentarer:

  1. Jag tror absolut att det, om man märker att företaget kommer att överleva, finns goda skäl att gå in i BP på sikt och följa med uppåt. Men som du säger, så är det inte direkt någon brådska.

    SvaraRadera
  2. Varumärket BP har fått sig en rejäl knäck. Det blir inte bättre av att VD och styrelseorföranden är taffliga i media.

    SvaraRadera