måndag 23 augusti 2010

Vad visar din investeringsklocka?

Uppfattningen om vad investeringsklockan visar är till viss del subjektivt. Resultatet blir ofta hur man värderar olika parametrar.

Därför tycker jag det är intressant vad du som läsare anser vad investeringsklockan är slagen. Svara gärna i enkäten till höger eller skriv din kommentar här nedtill.

söndag 22 augusti 2010

Investeringsklockan

Sambandet mellan konjunkturcykeln och börsens marknadscykel är välkänt. De flesta är överens om att det är variationerna i konjunkturen som påverkar börsens variationer och inte tvärtom; att det är börsen som påverkar konjunkturen. Sambandet mellan konjunkturen och börsen skulle kunna användas för att utveckla matematiska modeller som beskriver börsens utveckling. Sådana modeller skulle kunna användas att förutse börsen utveckling och ge guldläge för investerare i aktier. Det hade fungerat utmärkt om det inte vore för att börsens förändringar ligger före ändring av konjunkturen.

Klicka på bilden för större storlek.


Figuren visar en typisk konjunkturcykel. Den röda kurvan representerar börsens utveckling och den blå representerar konjunkturen. I början av förloppet kan man se att börsen vänder upp före konjunkturen vänder upp och på slutet av cykeln vänder börsen ned före konjunkturen vänder. Figuren tar inte hänsyn till kortsiktiga variationer utan fokuserar enbart på de långsiktiga variationerna.

Utgår man från att konjunkturen uppvisar ett normalt förlopp kan man identifiera ett antal variabler som förändras under en konjunkturcykel. Dessa kan användas för att uppskatta var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

Investeringsklockan är ett sådant verktyg. Denna presenterades första gången i Evening Standard, London, 1937. Klockan delades in i fyra segment eller faser som fritt översatt från engelskan är: återhämtning, boom, inbromsning och recession.

Återhämtning. Tillväxten i BNP är mycket dålig och kan till och med vara negativ. Räntan är låg. Staten stimulerar ekonomin och ökar satsningar på infrastruktur.

Boom. Tillväxten i BNP ökar. Räntan stiger. Arbetslösheten stiger till en början p.g.a. den är fördröjd ekonomisk variabel.

Inbromsning. BNP är hög. Räntan är hög. Inflationen kan vara hög. Fastighetsmarknaden är het.

Recession. BNP faller. Räntan börjar sänkas. Arbetslöshesheten börjar öka. Konsumtionen minskar.

Klicka på bilden för större storlek.


Till en början kan man försöka orientera i vilken fas konjunkturen befinner sig. Jag uppskattar att den befinner sig i fasen "boom" som sträcker sig från kl 9 till kl 12. Sedan kan man försöka sig på en snävare uppskattning. Enligt min uppfattning befinner den sig någonstans mitt i denna fas, mellan kl 10 – 11.

Att prediktera vad investeringsklockan visar framöver är ännu svårare än att uppskatta vad den är idag. Klockan kan enligt min mening gå både framåt och bakåt. Min uppfattning att den kommer att fortsätta att gå framåt och fortsatt befinna sig inom boomfasen. Jag baserar det främst på att höjningen av styrräntan ännu inte tagit fart.
Min syn på investeringsklockan kommer att finnas under flicken Investeringsklockan som finns längst upp till vänster, under bloggbilden. Klockan kommer att uppdateras en gång per kvartal.

tisdag 17 augusti 2010

Tillbaka igen

Efter semestern är jag åter hemma igen. Under sommaren har jag fortsatt med renovering av mitt lantställe vid Vänern. Det har blivit mycket invändigt målande. Taken var krävande då den gamla färgen hade dåligt fäste och börjat flagna. För att ta bort den gamla färgen strök jag tapetlim på innertaket och satte på en vanlig bred plastfilm. Denna fick sitta ett dygn. Det gjorde att gamla färgen mjuknade och kunde med lätthet tas bort. Iden fick jag från en bok om renovering av gamla hus. Har även målat om fönstren. Det finns fortfarande en del att göra med köket och golven.

Under senare delen av sommaren har jag gjort en resa till Sydafrika. Höll föredrag på en konferens i Cape Town. Hann också med några semesterdagar med valskådning vid den lilla kuststaden Hermanus. Rätvalen kommer till Sydafrikas sydkust under juli – september för kalvning och parning. Det var en fantastisk upplevelse att på nära håll se dessa fantastiskt stora djur tumla runt i vattenytan och spruta upp kaskader med vatten i luften. Nedan visas en filmsekvens av två parande valar. Fick ovärderlig hjälp med redigeringen av vännen P.D.

Jag kommer att fortsätta att skriva om aktier, fonder och makroekonomi. Vad det gäller aktier har jag under sommaren sålt hela innehavet i Investor. Bolaget känns livlöst för en småsparare, som jag ser det är det allför mycket ett maktbolag för de stora aktieägarna. Har istället köpt Atlas Copco som har en stark orderlista och stor exponering mot Asien och Sydamerika.

Utdelningen i Betsson har återinvesterats i företaget. Bolaget har en god direktavkastning och om spelbranschen fortsätter med konsolidering kan Betsson formera nya konstellationer eller eventuellt bli uppköpt. Har dessutom under senaste veckan ökat i Oriflame, Alfa Laval, Carlsberg och Ratos.