söndag 22 augusti 2010

Investeringsklockan

Sambandet mellan konjunkturcykeln och börsens marknadscykel är välkänt. De flesta är överens om att det är variationerna i konjunkturen som påverkar börsens variationer och inte tvärtom; att det är börsen som påverkar konjunkturen. Sambandet mellan konjunkturen och börsen skulle kunna användas för att utveckla matematiska modeller som beskriver börsens utveckling. Sådana modeller skulle kunna användas att förutse börsen utveckling och ge guldläge för investerare i aktier. Det hade fungerat utmärkt om det inte vore för att börsens förändringar ligger före ändring av konjunkturen.

Klicka på bilden för större storlek.


Figuren visar en typisk konjunkturcykel. Den röda kurvan representerar börsens utveckling och den blå representerar konjunkturen. I början av förloppet kan man se att börsen vänder upp före konjunkturen vänder upp och på slutet av cykeln vänder börsen ned före konjunkturen vänder. Figuren tar inte hänsyn till kortsiktiga variationer utan fokuserar enbart på de långsiktiga variationerna.

Utgår man från att konjunkturen uppvisar ett normalt förlopp kan man identifiera ett antal variabler som förändras under en konjunkturcykel. Dessa kan användas för att uppskatta var i konjunkturcykeln vi befinner oss.

Investeringsklockan är ett sådant verktyg. Denna presenterades första gången i Evening Standard, London, 1937. Klockan delades in i fyra segment eller faser som fritt översatt från engelskan är: återhämtning, boom, inbromsning och recession.

Återhämtning. Tillväxten i BNP är mycket dålig och kan till och med vara negativ. Räntan är låg. Staten stimulerar ekonomin och ökar satsningar på infrastruktur.

Boom. Tillväxten i BNP ökar. Räntan stiger. Arbetslösheten stiger till en början p.g.a. den är fördröjd ekonomisk variabel.

Inbromsning. BNP är hög. Räntan är hög. Inflationen kan vara hög. Fastighetsmarknaden är het.

Recession. BNP faller. Räntan börjar sänkas. Arbetslöshesheten börjar öka. Konsumtionen minskar.

Klicka på bilden för större storlek.


Till en början kan man försöka orientera i vilken fas konjunkturen befinner sig. Jag uppskattar att den befinner sig i fasen "boom" som sträcker sig från kl 9 till kl 12. Sedan kan man försöka sig på en snävare uppskattning. Enligt min uppfattning befinner den sig någonstans mitt i denna fas, mellan kl 10 – 11.

Att prediktera vad investeringsklockan visar framöver är ännu svårare än att uppskatta vad den är idag. Klockan kan enligt min mening gå både framåt och bakåt. Min uppfattning att den kommer att fortsätta att gå framåt och fortsatt befinna sig inom boomfasen. Jag baserar det främst på att höjningen av styrräntan ännu inte tagit fart.
Min syn på investeringsklockan kommer att finnas under flicken Investeringsklockan som finns längst upp till vänster, under bloggbilden. Klockan kommer att uppdateras en gång per kvartal.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar