lördag 4 september 2010

Aktieträff med Nordea

Under torsdagskvällen hade aktiespararnas lokalavdelning Falun/Borlänge aktieträff. Programmet bestod av presentation av Nordea. IR chefen Rodney Alfvén diskuterade kring uppkomsten av den finansiella krisen. Han menar att uppgörelsen Basel III kommer att motverka uppkomsten av nya liknande finansiella kriser.
Finanskrisen har endast i mindre grad påverkat bolaget. Man har idag en stark ställning som bank men de problem som finns härrör mest från Danmark.

Framtidens Nordea ska växa så att bolaget blir dubbelt så stort efter 7 år. Man avser att växa genom att ta marknadsandelar och endast i mindre omfattning genom uppköp av andra bolag. Man säger också att expansionen inte får genom en ökad risk utan risknivån ska behållas som den är i dagsläget.

I dagsläget är Nordeas vinst före skatt cirka 30 000 miljoner Svenska kronor och man har cirka 34 000 anställda. Det gör en vinst före skatt på cirka 1 miljon Skr per anställd. För ett företag är detta enormt mycket. Om man jämför med andra stora börsnoterade företag är det vanligt med en omsättning på 1 miljon Skr per anställd. För Nordeas aktieägare är det naturligtvis lysande men som kund hos Nordea sticker det ut.

Nordea beskrev också den verksamhet som bedriver inom Private Banking. Man utgår mycket från portföljteori för att balansera olika tillgångar i en portfölj sammansatt av olika typer av tillgångar.

Vad det gäller Nordeas globala syn på marknaden anser man den vara blandad. Investerarna har fokus på makrostatistik från USA vilket ökar den negativa synen på framtiden. Det som motsäger denna negativa syn, är att marknadsräntorna fortfarande är rekord låga. Detta talar för en mer positiv marknadssyn. Generellt ser Nordea positivt på de närmaste åren och rekommenderar övervikt i aktier.

Nordea syn på en dubbel dip ska inträffa i USA är 20 %. Hur man kommit fram till denna siffra är dunkelt. För mig är detta en subjektiv prediktion som innehåller mycket psykologi.

Intressant är också Nordeas syn på hur en aktieportfölj bör fördelas över olika delar av världen. Nedan följer den fördelning som man rekommenderar i nuläget. Siffrorna inom parentes gäller för en fördelning som betraktas som marknadsneutral. Man kan se att Nordea i nuläget viktar ned Europa och Japan medan tillväxtmarknaderna viktas upp.

USA 35 % (35 %)
Europa 15 % (20 %)
Sverige 25 % (25 %)
Japan 0 % (5 %)
Tillväxtmarknader 25 % (15 %)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar