fredag 17 september 2010

Biovitrum SOBI

I slutet av 2009 förvärvade Biovitrum bolaget Swedish Orphan. Genom förvärvet bildades det nya bolaget Swedish Orphan Biovitrum (SOBI). Förvärvet var en klockren affär. Det gamla Biovitrum var ett starkt forskningsinriktat bolag som specialiserat sig på läkemedel mot relativt ovanliga sjukdomar med stora medicinska behov. Man hade en stark kompetens inom utveckling av läkemedel. Det gamla Swedish Orphan hade ett ”enklare” produktsortiment men med en stor försäljningsvolym och en stark marknads- och försäljningsorganisation. Vid köpet fick man det bästa av två världar i ett bolag.

Studerar vi kursutvecklingen för det nya SOBI kan vi under 2010 särskilja tre faser, vilket framgår av figuren nedan. Efter sammanslagningen vid årsskiftet 2009/2010 steg aktien i en trendkanal med drygt 50 %. Därefter sjönk aktien i en negativ trendkanal med cirka 20 %. Den nedåtgående trenden är nu bruten och positiv trendkanal har bildats.

Klicka på bilden för större storlek.


Frågan man ställer sig är om den positiva trenden kan fortsätta ur ett medellångt tidsperspektiv eller om vi får en återgång till den negativa trenden. Svaret ligger i den framtida försäljningens - vinst utveckling. Vid halvårsredovisningen 2010 kommunicerar bolaget att man har tre produkter i Fas III - test och tre produkter i Fas II – test. Fas III är det sista testet innan den formella registreringen kan påbörjas.I delårsrapporten för första halvåret 2010 redovisas att under 2010 kommer ett läkemedel blir klart för registrering och ett Fas II test blir klart. Under 2011 planerar man för att registrera ytterligare ett läkemedel efter att ha fullföljt Fas III testet. Därefter planerar man få klart med ytterligare ett läkemedel under 2012. Processen är redan i gång då den amerikanska läkemedelsmyndigheten i augusti 2010 godkände ett preparat som får status som särläkemedel. Därefter tar det ytterligare tid innan lansering kan påbörjas.

Sammantaget har SOBI en mycket intressant portfölj av läkemedel som håller på att testas kliniskt. Man har kommit relativt långt med testerna, vilka hittills varit lovande. Man får dock räkna med att det dröjer ytterligare några år innan det får genomslag i försäljningen. Däremot kommer effekterna av sammanslagningen av Biovitrum och Swedish Orphan att tidigare märkas i intäkterna.

Då framtiden ser ljus ut för bolaget och att kursutvecklingen baseras på de förväntade vinsterna bör man inte vänta för länge om man planerar för aktieinvestering i SOBI. RSI-kurvan i diagrammet indikerar på att aktien för närvarande är överköpt. Det är således ide att invänta en dip innan man köper aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar