onsdag 8 september 2010

Nytt Aktiekonto

För mer än ett halvår sedan diskuterade finansminister Mats Odell kring ett förslag till en ny form av aktiekonto. Förslaget kom ursprungligen från Aktiespararna. Det skulle till sitt upplägg vara mycket likt dagens kapitalförsäkringar. D.v.s. fri från skatt på reavinst och utdelningar. Istället ska en schablonskatt beräknas på kapitalinnehavet.

Med dagens kapitalförsäkring går det inte att se vilka aktier innehavaren av försäkringen har eller vilka transaktioner som görs, eftersom man inte äger aktierna utan äger en försäkring. Detta skapar möjligheter till insideraffärer utan att innehaven registreras på innehavaren. En annan knepighet med kapitalförsäkring är att om man före årsskiftet säljer hela innehavet och ta ut beloppet undgår man helt och hållet schablonskatten.

Fördelen med den nya typen av aktiekonto jämfört med kapitalförsäkringar skulle medföra en ökad transparas av aktieägandet. Man blir också direkt ägare till aktierna och man kan delta vid bolagens årsstämmor och göra sin röst hörd.

Tyvärr är det i valdebatten helt tyst om förslaget om det nya aktiekontot. Är det så att man inte vågar föra debatten för att man inte vinner några röster på denna fråga eller beror det på något annat?

För att få information hur riksdagspartierna ställer sig till aktiekonto har jag skickat frågan vidare till nuvarande riksdagsledamöter. Återkommer i kommande inlägg om vilka svar jag fått angående läget rörande aktiekonto.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar