onsdag 6 oktober 2010

Torpet

Sedan tidigare äger jag ett torp, som ligger i närheten av Kinnekulle, ett par kilometer från Vänern. Torpet består av ett boningshus från sent 1800-tal, lada och jordkällare. Dessutom finns det på tomten en f.d. snickarbod och tvättstuga som numera är omgjort för boende. Till torpet hör också jordbruksmark och skog.

Torpet är under pågående renovering. Det är ett intressant projekt där jag försöker behålla det gamla husets charm. Under förra sommaren installerades oljebaserade elelement i boningshuset. Det finns också en gammaldags rörspis jag också har renoverat.

I sommar har boningshuset till en del renoverats invändigt. Köket har målats om och två rum är omtapetserade. Även innertaken är ommålade. Här var jag först tvungen att ta bort den gamla färgen, vilket oftast är ett enormt arbete. Från en bok om renovering av gamla hus fick jag iden om att bestryka innertaket med tapetlim och sedan täcka taket med en plastfilm. Efter ett dygn var takfärgen mjuk och kunde lätt skrapas bort.

Inom kort ska jag lägga in nytt golv i verandan och köket. Det gamla golvet är tyvärr illa medfaret så det är svårt att få det att bli snyggt. Valet stod mellan att lägga in ett nytt furugolv eller lägga in ett laminatgolv som ser ut som ett gammalt lutat furugolv. Det blev det senare alternativet, mycket beroende på att det är mycket enklare och går snabbare. Återkommer senare med bilder på resultatet.

Nedan visas foton på boningshuset, f.d. snickarbod och tvättstuga. Jordkällaren som är byggd med kalkstensblock från Kinnekulle är också på bild.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Boningshuset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


F.d. Snickarbod och tvättstuga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jordkällaren

tisdag 5 oktober 2010

Aktieaffärer

Efter en tids uppgång på börsen kom den dipp som jag väntat på för att göra nya investeringar. Det som jag sneglat på ett tag är stål- och gruvföretag. Har även funderat på att öka i några av mina befintliga investeringar.

Därför har jag igår köpt Boliden och Outokumpu. Bolidens försäljning består till 80 % av koppar och zink. Efterfrågan av koppar och zink förväntas öka under de närmaste åren. Bolaget utvinner även bly, silver och guld som biprodukter. En förändring av priset på dessa mineraler ger ett stort utslag i bolagets vinst.

Bolidens mångmiljardinvestering i Aitikis koppargruva är i princip klar och produktionen har börjat ta fart. Under en 3 – 4 års period räknar man att utvinningen från gruvan kommer att fördubblas.

Efterfrågan på stål väntas att öka de kommande åren, vilket också gäller rostfritt stål. Mitt tidigare innehav i SSAB kompletteras med det finska bolaget Outokumpu. Användning av rostfritt stål väntas öka genom ökade satsningar inom energiområdet. Utbyggnad av vind- och kärnkraftverk kommer att behöva rostfritt stål i dessa anläggningar.

Det kommer att bli mycket intressant framöver om Outokumpu kommer att damma av de omfattande investeringsplaner man hade innan finanskrisen satte stopp för dessa planer. Det gäller framför allt verksamheten i Avesta som kan komma att avsevärt byggas ut.

söndag 3 oktober 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade aktieträff i torsdags. På programmet stod presentation av HL Display och NIBE. Nyligen har Ratos gett ett bud på samtliga aktier i HL Display och så gott som samtliga aktier har tagits över av Ratos. Trots det genomförde HL Display en presentation av företaget.

HL Display är marknadsledande inom varuexponering. Man är verksam inom 46 länder och marknadsför lösningar för detaljhandeln vad det gäller produkt- och prisinformation. De varor som man fokuserar på är kylvaror, konfektyr, hälsa & skönhet, drycker och tobak.

Företaget satsar på att vara branschledande inom innovativa lösningar. Produkterna man producrar är lätta att kopiera, därför måste man vara på framkant med att ta fram nya lösningar. Bolaget har således en stark designkapacitet och egen produktion.

Ekonomiskt är 2010 ett mellanår, men man är på väg tillbaka till det långsiktiga målet att EBITA ska växa mer 12 % per år. Vid presentationen hade HL Display enbart positivt att säga om Ratos som ägare. Ratos går in med egna experter i respektive företag och stöttar företagsledningen för att utveckla respektive bolag.

NIBE’s verksamhet är indelad i tre områden: element, energisystem och kaminer. Företaget har som målsättning att växa med 20 % per år, varav 10 % är organisk tillväxt och 10 % kommer från företagsförvärv. Avkastning på eget kapital skall minst vara 20 %.
Inom Europa har man följande marknadsandelar:

  • Element 30 %
  • Energisystem 4 %
  • Braskaminer 5 %


Det innebär att bolaget är mycket starka inom element medan finns möjligheter att växa inom energisystem och braskaminer.


Som kuriosa kan nämnas att bolaget fortfarande har både A- och B-aktier. Det är i huvudsak ledningen som innehar A-aktier men när innehavaren går bort överförs A-aktien automatiskt till i en B-aktie.