söndag 3 oktober 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade aktieträff i torsdags. På programmet stod presentation av HL Display och NIBE. Nyligen har Ratos gett ett bud på samtliga aktier i HL Display och så gott som samtliga aktier har tagits över av Ratos. Trots det genomförde HL Display en presentation av företaget.

HL Display är marknadsledande inom varuexponering. Man är verksam inom 46 länder och marknadsför lösningar för detaljhandeln vad det gäller produkt- och prisinformation. De varor som man fokuserar på är kylvaror, konfektyr, hälsa & skönhet, drycker och tobak.

Företaget satsar på att vara branschledande inom innovativa lösningar. Produkterna man producrar är lätta att kopiera, därför måste man vara på framkant med att ta fram nya lösningar. Bolaget har således en stark designkapacitet och egen produktion.

Ekonomiskt är 2010 ett mellanår, men man är på väg tillbaka till det långsiktiga målet att EBITA ska växa mer 12 % per år. Vid presentationen hade HL Display enbart positivt att säga om Ratos som ägare. Ratos går in med egna experter i respektive företag och stöttar företagsledningen för att utveckla respektive bolag.

NIBE’s verksamhet är indelad i tre områden: element, energisystem och kaminer. Företaget har som målsättning att växa med 20 % per år, varav 10 % är organisk tillväxt och 10 % kommer från företagsförvärv. Avkastning på eget kapital skall minst vara 20 %.
Inom Europa har man följande marknadsandelar:

  • Element 30 %
  • Energisystem 4 %
  • Braskaminer 5 %


Det innebär att bolaget är mycket starka inom element medan finns möjligheter att växa inom energisystem och braskaminer.


Som kuriosa kan nämnas att bolaget fortfarande har både A- och B-aktier. Det är i huvudsak ledningen som innehar A-aktier men när innehavaren går bort överförs A-aktien automatiskt till i en B-aktie.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar