söndag 28 november 2010

Investeringsklockan

Investeringsklockan är uppdaterad, klicka på fliken ovan Investeringsklockan. Som jag ser det är investeringsklockan i Sverige rört sig sakta framåt sedan senaste uppdateringen och är nu runt kl. 11.

Troligen kommer den att fortsätta att röra sig framåt i sakta mak. Anledningen till detta är att räntan är fortfarande mycket låg men Riksbanken har börjat höja styrräntan. Intressant är att Riksbanken signalerar att den kommande räntebanan (ränteutvecklingen) kan bli lägre än tidigare aviserats. En slutsats av detta är att klockan även inom de närmaste åren kommer att ticka sakta.

Lite motsägelsefullt är att BNP tillväxten i Sverige under 2010 är hög och beräknas att under 2011 och 2012 bli lägre. Det skulle tala för att klockan kan vara närmare kl 12 men jag litar mer på ränteläget än ökning i BNP för att bedömma investeringsklockan.

Ser man på USA och möjligen Japan så har de just lämnat återhämtningsfasen. Investeringsklockan för dessa länder uppskattas till kring kl. 10.

Utvecklingsekonomierna med framför allt Kina har kommit längre i den ekonomiska cykeln. För dessa länder har klockan passerat kl. 12. Här kan man räkna med en inbromsning från höga nivåer av BNP.

fredag 26 november 2010

Förändringar i Aktieportföljen

Av olika anledningar har det inte blivit så mycket skrivet på bloggen den senaste tiden. Att skylla på att man inte hinner med är en krystad förklaring. Det är som alltid, det handlar om prioriteringar. Jag har helt enkelt prioriterat att göra andra saker.

Vad det gäller min aktieportfölj, har det under de senaste tre veckorna skett en del förändringar. Jag har sålt hela innehavet i Avanza. Långsiktigt kan aktien vara intressant men för tillfället känns den något livlös. Det är svårt att säga om det beror på att huvudägarens rykte har solkats av cirkusen runt HQ eller att expansionen i företaget för tillfället har avtagit. Båda faktorerna kan också samverka.

Jag har dessutom sålt hela innehavet i Kinnevik. Aktien är inte ointressant. Genom investmentbolaget äger man flera intressant bolag men för tillfället föredrar jag att investera direkt i de bolag som jag tycker är intressanta.

Istället för Avanza och Kinnevik har jag i början av november köpt Boliden och MTG. Boliden är ett intressant gruvbolag och efterfrågan av deras produkter kan komma att öka rejält i framtiden. MTG har legat i stigande trend länge och har goda möjligheter att tjäna pengar framöver och fortsätta att stiga. Aktien dippade i samband med rapporten vilket gav ett bra köpläge.

Nokian Renkaat (Däcktillverkare i Finland) dippade i början av månaden. Då passade jag på att öka i aktien. Jag tror mycket på företagets starka expansion i Ryssland kommer att fungera bra. Kan man dessutom få igång expansionen i Kina finns det fortsatt god potential i aktien.

Vidare har jag ökat i Hennes & Mauritz, Betsson och Swedish Orphan Biovitrum. HM fortsätter att öppna nya butiker och någon avmattning i den processen verkar för tillfället inte vara aktuell. Betsson har under lång tid rört sig i sidled men med bolagets höga direktavkastning och möjlig strukturomvandling tillsammans med andra spelbolag är bolaget fortsatt intressant.

I Swedish Orphan Biovitrum byter man VD. Man ersätter en forskningsinriktad VD med en person som är mer anpassad till den nya företagskonstellationen och lansering av nya läkemedelsprodukter som kommer inom de närmaste åren. Genomslaget av byte av VD kommer säkert att ta tid men därefter finns goda möjligheter för bolaget att expandera.

tisdag 2 november 2010

Min Aktieportfölj

Förra gången jag skrev om min totala aktieportfölj var i början av september. Portföljen har en fortsatt tyngdpunkt mot exportindustrin som har en relativ stor verksamhet i Asien och Sydamerika (ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Hexagon, SKF, SSAB, Sandvik och Scania). Den enda skillnaden sedan september är att jag ökat i SKF.

Inom finans har jag kvar samma innehav som förra gången (Avanza, Kinnevik, Ratos och Swedbank). I samband med HQ debaclet fanns det en risk för att röran i HQ eventuellt kunde påverka Avanza negativt. Jag funderade jag på att sälja Avanza men bedömde ändå läget som stabilt.

Inom sällanköpsvaror har jag kvar Autoliv, Betsson, HM och Mekonomen. Däremot har Oriflame ersatts med Nokian Renkaat. Aktien har tidigare stigit en del och är inte billig, men som jag ser det har Nokian Renkaat stora utvecklingsmöjligheter i Ryssland. En osäkerhet med Nokian är dock hur ett ökande pris på gummi kommer att påverka bolagets resultat.

Inom material behåller jag SCA medan jag har bytt Lundin Mining mot Boliden. Så här i efterhand borde jag behållit Lundin Mining och bytt SCA mot Boliden. Men det är inget att göra åt.

Tillkommer dagligvaror (Carlsberg) och läkemedel (Biovitrum). För närvarande har jag inga planer på att ändra något i dessa innehav. Under perioden har jag även sålt hela innehavet i fonden Skagen Kon-Tiki.

Tabellen nedan visar hur min portfölj är fördelad på de olika innehaven.
 

måndag 1 november 2010

SSAB

SSAB’s delårsrapport för Q3 var betydligt sämre än väntat. Resultatet beror till stor del på att kundernas lageruppbyggnad minskat. Jämfört med Q2 minskade försäljningen under Q3 med drygt 9 %. Företaget jämför i delårsrapporten med försäljningen under Q3 föregående år, varvid försäljningen ökat med 43 %.

SSAB redovisar att efterfrågan på företagets produkter ökar i Kina och Sydamerika inom gruvindustrin och tunga transporter. Däremot är efterfrågan svag inom Europa och USA. Företaget har under perioden genomfört prishöjningar men dessa kompenserar inte för högre råvarukostnader.

Naturligtvis reagerar börsen surt på denna svaga delårsrapport. Kursen för SSAB aktien har sjunkit med drygt 12 %. Studerar vi aktiens utveckling det senaste halvåret har den haft en fallande trend mellan april och augusti. Därefter har den brutit den nedåtgående trenden och haft en uppåtgående trend under september och oktober. Rapporten för Q3 medförde att aktien åter har hamnat i den nedåtgående trendkanalen. Trendkanalen visas i figuren nedan.Vad det gäller det närmaste halvåret finns ingen direkt indikation på att efterfrågan på företagets produkter kommer att markant öka. Men i ett längre perspektiv är jag däremot mycket positiv till SSAB’s produkter. Företagets målmedvetna storsatsning på snabbkylda produkter kommer under de kommande åren att bära frukt genom ökade konkurrensfördelar inom höghållfast stål.

Sammantaget kan den kortsiktige investeraren gå ur SSAB medan den långsiktige kan se ett tillfälle att öka i aktien.