måndag 1 november 2010

SSAB

SSAB’s delårsrapport för Q3 var betydligt sämre än väntat. Resultatet beror till stor del på att kundernas lageruppbyggnad minskat. Jämfört med Q2 minskade försäljningen under Q3 med drygt 9 %. Företaget jämför i delårsrapporten med försäljningen under Q3 föregående år, varvid försäljningen ökat med 43 %.

SSAB redovisar att efterfrågan på företagets produkter ökar i Kina och Sydamerika inom gruvindustrin och tunga transporter. Däremot är efterfrågan svag inom Europa och USA. Företaget har under perioden genomfört prishöjningar men dessa kompenserar inte för högre råvarukostnader.

Naturligtvis reagerar börsen surt på denna svaga delårsrapport. Kursen för SSAB aktien har sjunkit med drygt 12 %. Studerar vi aktiens utveckling det senaste halvåret har den haft en fallande trend mellan april och augusti. Därefter har den brutit den nedåtgående trenden och haft en uppåtgående trend under september och oktober. Rapporten för Q3 medförde att aktien åter har hamnat i den nedåtgående trendkanalen. Trendkanalen visas i figuren nedan.Vad det gäller det närmaste halvåret finns ingen direkt indikation på att efterfrågan på företagets produkter kommer att markant öka. Men i ett längre perspektiv är jag däremot mycket positiv till SSAB’s produkter. Företagets målmedvetna storsatsning på snabbkylda produkter kommer under de kommande åren att bära frukt genom ökade konkurrensfördelar inom höghållfast stål.

Sammantaget kan den kortsiktige investeraren gå ur SSAB medan den långsiktige kan se ett tillfälle att öka i aktien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar