fredag 3 december 2010

Aktiespararna

Aktiespararna Falun/Borlänge hade igår ett kombinerat årsmöte och en presentation av NCC. Lokalavdelningen har för närvarande cirka 1000 medlemmar, vilket medlemsmässigt placerar sektionen på 16:e plats. Annorlunda uttryckt innebär det att 1 % av invånarna i Falun/Borlänge regionen är medlemmar i aktiespararna. Det kan tyckas få i förhållande till andelen som sparar i fonder eller aktier.

Presentationen av NCC hölls av bolagets IR-ansvarige Johan Bergman. Företaget hade under 2009 en omsättning på 52 miljarder och antalet anställda var 18 000. Under finanskrisen minskades antal anställda med 4 000 men kommer under den närmaste tiden att öka med 800.

NCC är verksamma i Norden och länder kring Östersjön, bl.a. St Petersburgsområdet och Tyskland. Bolaget marknadsandel av den Nordiska marknaden är 6 %. NCC och Skanska är de största bolagen inom Norden och har ungefär samma marknadsandelar vad det gäller väg och bygg. Det innebär att den Nordiska marknaden är uppdelad på många aktörer.

NCC’s verksamhet är uppdelad på fyra delområden:
 • Bygg och anläggning (60 %)
 • Kross, asfalt, beläggning och vägar (20 %)
 • Boendeutveckling (16 %)
 • Kommersiella fastigheter (4 %)

Bolagets finansiella mål är:
 • Avkastning på eget kapital efter skatt ska uppgå till minst 20 %.
 • Låneskulden ska aldrig vara högre än 1.5 gånger det egna kapitalet.
 • Utdelningen ska vara minst hälften av årets resultat efter skatt.

För 2011 ser bolaget följande marknadsutsikter:
 • Viss tillväxt inom byggsektorn.
 • Stabil marknad inom anläggningssektorn.
 • Ökad aktivitet inom krossverksamheten.
 • Minskad aktivitet inom kommersiella fastigheter.
 • Start av privata bostäder ökar.

Bolagets ägarstruktur domineras kraftigt av Nordstjernan (ägs av familjen Ax:son Johnson) med 23 % av kapitalet och 64 % av rösterna. Det kan noteras att Fredrik Lundberg i början av året sålde hela sitt innehav i NCC och placerade kapitalet i Skanska. Det kan diskuteras om det beror på att han betraktar Skanska som ett attraktivare bolag eller om det beror på att Industrivärden är storägare i Skanska. Lundberg har som bekant stora intressen i Industrivärden.

Läser man NCC’s årsredovisningen för 2009, är det förvånande att ledamöterna i koncernledningen har så små aktieposter i NCC. Innebär det att ledningen inte tror på bolaget eller finns det någon annan dominerande orsak?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar