torsdag 30 december 2010

Årets Summering

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009. Staplarna i figuren visar utvecklingen för 2009 och 2010. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Klicka på bilden för större figur.Under 2010 steg OMX 30 med 21 %. Under motsvarande tid steg mina egna investeringar med 36 %. Mina investeringar hade den bästa utvecklingen under mars – april, september och december. Under maj och augusti förekom det dippar. Den goda utvecklingen för mina investeringar kan förklaras med min relativt stora exponering mot verkstadsindustrin och den finansiella sektorn.

Under 2009 steg OMX 30 med 44 % medan mina egna investeringar steg med 40 %. Under detta år lyckades jag inte slå index, vilket till en del förklaras med att jag var mycket defensiv under första halvåret. Jag var fortfarande osäker på hur framtiden skulle gestalta sig och vågade enbart till en del investera i aktier. Efter sommaren 2009 såg det ljusare ut och exponeringen mot aktier blev större.

Sammantaget är jag nöjd med både 2009 och 2010. Framför allt växer kammen vid betraktandet av resultatet från 2010.

Nu väntar ett nytt spännande år. En intressant fråga gäller utvecklingen i USA. Man brottas med hög arbetslöshet men kan konsumtionen åter komma igång i USA blir utvecklingen i landet i väster åter intressant.

3 kommentarer: