söndag 12 december 2010

Knasigt Investeringssparkonto

Så har förslaget kommit om ett investeringssparkonto för att investera i aktier och fonder. Tanken var att förenkla för den enskilde spararen vad det gäller bl.a. skatter. Kontot skulle mer likna dagens kapitalförsäkring med en årlig låg skatt på det investerade kapitalet. I motsatts till kapitalförsäkringen skulle man med investeringssparkonto bli direkt ägare av sina investeringar, vid nuvarande  kapitalförsäkringen är det försäkringsbolaget som äger investeringarna.

Så hur ser förslaget ut? Den som vill läsa i detalj, kan ladda hem följande PDF fil från regeringskansliet.

Det som är mest intressant i förslaget är naturligtvis hur skatten ska beräknas. I förslaget utgår man från vad man kallar kapitalunderlaget (KU) som utgörs av summan av fyra delposter delat med fyra. De fyra delposterna föreslås vara:
 1. Tillgångar (T). Denna post beräknas som medelvärdet under ett år av tillgångarna vid början av varje kvartal.
 2. Inbetalningar (I). Denna post utgörs av summan av alla inbetalningar till kontot under året. Undantag görs för ränta på innestående kapital, utdelningar på tillgångar.
 3. Överföring av egna aktier och fonder till investeringskontot (ÖE). Detta handlar om aktier och fonder som man äger sedan tidigare och vill föra över till investeringskontot.
 4. Överföring från annans investeringskonto (ÖA). Det handlar om aktier och fonder som man för över från någon annans investeringskonto utan att de handlas på en reglerad marknad, t.ex. aktiebörs.

Den matematiskt intresserade kan nu formulera följande formel för beräkning av kapitalunderlaget (KU):

KU = (T + I + ÖE + ÖA)/4

För att beräkna skattesatsen (SS %) använder man sig av statslåneräntan (SR %) plus ett tillägg för överavkastning (ÖK % multiplicerat med 0.3).
SS = SR + ÖKx0.3

Följande exempel visar hur skattesatsen skulle beräknas för 2010 då statslåneräntan för närvarande är 2.84 %:

(2.84 + 0.75)x0.3 = 1.08 %

D.v.s. för 2010 skulle skattesatsen vara 1.08 %.

Skatten på investeringskontot bli den framräknade skattesatsen (SS %) multiplicerat med kapitalunderlaget (KU).

Blev det enkelt att beräkna skatten? Inte enligt mig. Som jag ser det är beräkning av kapitalunderlaget ett sammelsurium. Här tillkommer dessutom en extra krånglighet då alla insättningar av kapital ska beskattas. Belånar man sitt investeringskonto med t.ex. superlånet från Avanza, kommer varje köp av aktier eller fonder att beskattas då varje ökning av lånet kommer att räknas som tillförsel av kapital. Motsvarande minkninga va lånet vid försäljning påverkas inte. Detta är knasigt.

4 kommentarer:

 1. Kan man inte på lång sikt se det som att den (som ej belånar depån) bör ställa sig frågan om ens avkastning kommer att överstiga statslåneräntan + 0.75 % för att se om man skall välja ett investeringssparkonto eller ett vanligt konto?

  SvaraRadera
 2. Enligt förslaget från regeringskansliet skulle skattesatsen bli 1.08 %. Så långt är det lungt för mig.

  Den årliga skatten beräknas som skattesatsen multiplicerat med kapitalunderlaget. Det är uträkningen av kapitalunderlaget som jag tycker är knasigt.

  SvaraRadera
 3. Mitt inlägg blev ofullständigt. Får skylla på jetlag :)

  Skattesatsen skulle bli 1.08 % för 2010. Vad det skulle bli för kommande år beror statslåneräntan i framtiden.

  SvaraRadera
 4. Det som är något oroväckande med det nya kontot är att schablonskatten baseras på statslåneräntan.

  Det vill alltså till att denna ränta ligger lågt även i framtiden för att skattesatsen inte skall bli orimlig.

  SvaraRadera