söndag 30 januari 2011

Kvartalsrapporter Q4

Rapporterna för det fjärde kvartalet (2010) har börjat komma in. Under veckan har flera stora börsbolag rapporterat med bland annat HM, Astra Zeneca, Ericsson och SCA.

För HM har kostnaderna ökat väsentligt och därmed reducerat nettovinsten. Man förväntade sig att inköpskostnaderna skulle ha ökat p.g.a. ökade materialkostnader, men rapporten visar att de ökade kostnaderna huvudsakligen härrör från ökade försäljnings- och administrationskostnader. Mer pengar har lagts på marknadsföring, vilket i sig inte enbart är negativt utan kan ses som en investering för framtiden. Naturligtvis är rapporten en besvikelse men jag tycker ändå att HM är fortsatt intressant så länge expansion i form nya butiker fortsätter, vilket är bolagets styrka. Man har fått ett stort kunnande att etablera nya butiker i nya länder. Framför allt är framtida marknader i Asien intressanta med en snabbt växande köpglad medelklass.

Astra Zeneca är ett av börsens lägst värderade bolag med ett P/E tal på cirka 8. Rapporten för Q4 visar att både intäkter och resultatet minskade. Tar man bort ett antal engångsposter för kostnader hamnar ändå resultat för hela 2010 på en total ökning. Framtiden för bolaget känns osäker beroende på om man lyckas få fram nya läkemedel som ersätter de patent som går ut inom de närmaste åren.

Ericsson visar för det senaste kvartalet en ökad försäljning men resultatet nådde inte upp till förväntningarna. Det som driver försäljningen är produkter i samband med mobilt bredband. Tyvärr har bolaget en mycket stark konkurrens det Kinesiska bolaget Huwei. Här tror jag att Ericsson kommer att få svårt att hävda sig.

SCA levererar en kvartalsrapport i linje med förväntningarna varav resultatet per aktie var t.o.m. något bättre än förväntat. Företaget räknar med att efterfrågan inom samtliga affärsområden kommer att vara fortsatt god. I Sverige har bolaget en sammanlagd skogsareal på 2.6 miljoner hektar, vilket nästan motsvarar hela Dalarnas yta. Det innebär att bolaget är till 40 – 45 % självförsörjande inom virke och massa. Bolaget ser mycket stabilt ut och jag planerar att öka mitt innehav av aktien.

Tisdag nästa vecka kommer rapporter från bl.a. SKF och Autoliv. Resultatet från SKF kan ge en fingervisning om utvecklingen i de andra verkstadsbolagen. Tidigare har Caterpillar (NYSE) redan redovisat ett bra kvartalsbokslut. Var det månde en tidig hint om den närmaste framtiden för verkstad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar