onsdag 23 februari 2011

Krisen i Nordafrika vs Börsens utveckling

Den politiska krisen i Mellanöstern och Nordafrika har ökat under den senaste tiden. Det är framför allt i Nordafrika som den politiska krisen har eskalerat. Det är i för sig inget nytt att med svaga demokratier i dessa länder och att oppositionella politiska organisationer förföljs.

Ett typexempel är Algeriet, som blev självständigt från Frankrike först 1962. Filmen ”Outside the Law” är sevärd och ger en dramatiserad bild av Algeriet före frigörelsen. Självständigheten följdes av inbördeskrig och försök till demokratisering. Fortfarande förekommer censur i landet och ingrepp på internet.

Revolutionen i Tunisien började med att en arbetslös akademiker tänt eld på sig själv i protest mot att polisen tagit hans grönsaksvagn. Det ledde till att landets president avgick och flydde till Saudiarabien. Därefter följdes demonstrationer i Kairo som fick Egyptens president att fly till Förenade Arabemiraten.

Protesterna i arabvärlden har vidare lett till att det utlovats demokratiska förändringar Jordanien, Jemen, Algeriet, Bahrain, Sudan och Syrien. Senast har protesterna nått till Libyen med ett stort antal döda och skadade som följd. Protesterna pågår och det är svårt att förutsäga hur länge det kommer att fortsätta.

Frågan man ställer sig är hur kommer den politiska krisen i Mellanöstern och Nordafrika att påverka börsens utveckling framförallt i USA och Norden?

Under januari och februari har börserna i Norden fallit och då främst Stockholmsbörsen. OMX30 sjunkit med 6 – 7 %. Tappet på Stockholmsbörsen är huvudsakligen beroende på att flera rapporter för 4:e kvartalet kom in lägre än förväntade, vilket i och för sig inte var någon överraskning, OMX30 var i början av januari överköpt och en nedgång var sannolik.

I USA har Nasdaq och Dow Jones inte haft samma utveckling som de Nordiska börserna. Här har börserna istället ökat under januari och februari och tappat 4 % först de senaste dagarna i samband med de politiska protesterna i Libyen.

Den sammantagna utvecklingen i USA och Norden kan tolkas som att revolterna i Tunisien och Egypten endast i mindre grad påverkade börsernas utveckling medan Libyen har haft en större påverkan.

Sannolikheten för att börserna ska falla ytterligare, beroende på den politiska krisen, är mycket avhängigt utgången av revolten i Libyen. Ett fortsatt problem i detta sammanhang är att Libyen har en mycket mindre organiserad opposition än t.ex. Egypten som kan föra vidare den demokratiska processen.

Studerar vi priset på oljan så ser vi att spot-priset legat i en stigande kanal de senaste 6-månaderna. I ljuset av detta är de senaste veckornas prisökning på oljan enbart naturlig och kan förklaras med övriga världens ekonomiska återhämtning.

Klicka på bilden för större storlek.


En annan intressant parameter i sammanhanget är kronans värde i förhållande till USA dollar. När det krisar ordentligt flyr investerare från mindre valutor och köper t.ex. dollar. Under den senaste tiden märks ingen markant försvagning av kronan i förhållande till dollar.

Klicka på bilden för större storlek.


Sammantaget har endast den politiska revolten i Libyen haft inverkan på börserna i Norden och USA. Revolterna i Tunisien och Egypten har haft marginell inverkan. Oljan har stigit i pris men det har den gjort de senaste 6 månaderna så det är inget nytt. Vad det gäller kronan så behåller sitt värde.

Är det någon som sticker ut hakan och ger en profetia om hur krisen i Mellanöstern och Nordafrika kommer att påverka börsens fortsatta utveckling?

måndag 14 februari 2011

Clas Ohlson Köp eller Avakta

Många av oss har sedan gammalt någon form av relation till Clas Ohlson. Vem har inte skickat efter några prylar för hemmabruk eller besökt någon av företagets butiker?

Bolaget var från början ett postorderföretag som sålde tekniska handböcker men utbudet breddades ganska snart till att omfatta tekniska komponenter och produkter. Den nostalgiske kan grotta ner sig i tidiga ritningar för kristallmottagare och verktyg för lövsågning. Man kan konstater att bolaget har haft en stor inverkan på den tekniskt intresserade hemmafixaren.

Postorder tillsammans med en butik i Insjön var bolagets huvudsakliga verksamhet ända fram till mitten av 1980-talet. Därefter har företaget expandera genom etablera nya butiker i Sverige, följt av butiker i Norge och Finland. Den första butiken utanför Norden öppnades 2008 i Storbritannien.

Tabellen nedan visar företagets bokslut från de 10 senaste åren (miljoner kr) så framträder ett mönster med fina stigande försäljningssiffror. Vinsten gör en dipp under 2009, men det kan ursäktas med den just genomlidna finanskrisen. Dippen är förhållandevis moderat, vilket tyder på att bolaget drivs på ett effektivt sätt. Ser vi på utdelningen under den aktuella perioden kan vi konstatera att den är stigande t.o.m. 2008. Hittills tyder försäljning och vinst på ett företag med god tillväxt och bra vinstutveckling.

Klicka för större bildFör investeraren i aktier är bolagets kursutveckling av stort intresse. Tabellen visar att P/E talet under den aktuella periodens första halva är högre än under den sista delen. Det tyder på att aktien till en början av perioden är högre värderad än under den sista delen. Eller om så vill, aktien har under den senare delen av perioden blivit billigare i förhållande till vinsten.

Studerar vi kursens utveckling ser vi från diagrammet att den är stigande fram till 2006. Därefter var den relativt oförändrad under 2006 – 2007. Finanskrisen under 2008 gjorde att aktien föll djupt medan den repade sig under 2009. Under det senaste året har kursen gått kräftgång.

Klicka för större bild

Frågan man ställer sig är hur aktien kommer att utvecklas under kommande år. Historiskt är aktien inte dyr, då dagens P/E tal på 19.5 är avsevärt lägre än tidigare P/E tal på cirka 30. Utifrån P/E talen skulle det kunna finnas en uppsida på 50 %. Det är dock tveksamt om framtiden för de närmaste åren är så ljus för bolaget att ett högt P/E värde kan motiveras. Ett argument för detta är att konkurrensen har ökat inom det segment som Clas Ohlson har valt att ligga inom. Flera lågpriskedjor t.ex. Jula, Rusta, ÖB och Biltema marknadsför liknande produkter och konkurrerar därför om samma kunder. Däremot är konkurrensen från Swedol mindre då detta bolag vänder sig till mer yrkesverksamma kunder. Expansionen utomlands kan möjligen dra upp framtida försäljningssiffror och vinster men etableringen i Storbritannien visar sig att inte vara helt enkel.

Sammantaget är Clas Ohlson ett stabilt företag som generar en god vinst. Däremot måste kursutvecklingen för de närmaste åren anses komma att bli svag. För närvarande är konkurrens inom bolagets marknad hård och expansionen utomlands tveksam.