måndag 14 februari 2011

Clas Ohlson Köp eller Avakta

Många av oss har sedan gammalt någon form av relation till Clas Ohlson. Vem har inte skickat efter några prylar för hemmabruk eller besökt någon av företagets butiker?

Bolaget var från början ett postorderföretag som sålde tekniska handböcker men utbudet breddades ganska snart till att omfatta tekniska komponenter och produkter. Den nostalgiske kan grotta ner sig i tidiga ritningar för kristallmottagare och verktyg för lövsågning. Man kan konstater att bolaget har haft en stor inverkan på den tekniskt intresserade hemmafixaren.

Postorder tillsammans med en butik i Insjön var bolagets huvudsakliga verksamhet ända fram till mitten av 1980-talet. Därefter har företaget expandera genom etablera nya butiker i Sverige, följt av butiker i Norge och Finland. Den första butiken utanför Norden öppnades 2008 i Storbritannien.

Tabellen nedan visar företagets bokslut från de 10 senaste åren (miljoner kr) så framträder ett mönster med fina stigande försäljningssiffror. Vinsten gör en dipp under 2009, men det kan ursäktas med den just genomlidna finanskrisen. Dippen är förhållandevis moderat, vilket tyder på att bolaget drivs på ett effektivt sätt. Ser vi på utdelningen under den aktuella perioden kan vi konstatera att den är stigande t.o.m. 2008. Hittills tyder försäljning och vinst på ett företag med god tillväxt och bra vinstutveckling.

Klicka för större bildFör investeraren i aktier är bolagets kursutveckling av stort intresse. Tabellen visar att P/E talet under den aktuella periodens första halva är högre än under den sista delen. Det tyder på att aktien till en början av perioden är högre värderad än under den sista delen. Eller om så vill, aktien har under den senare delen av perioden blivit billigare i förhållande till vinsten.

Studerar vi kursens utveckling ser vi från diagrammet att den är stigande fram till 2006. Därefter var den relativt oförändrad under 2006 – 2007. Finanskrisen under 2008 gjorde att aktien föll djupt medan den repade sig under 2009. Under det senaste året har kursen gått kräftgång.

Klicka för större bild

Frågan man ställer sig är hur aktien kommer att utvecklas under kommande år. Historiskt är aktien inte dyr, då dagens P/E tal på 19.5 är avsevärt lägre än tidigare P/E tal på cirka 30. Utifrån P/E talen skulle det kunna finnas en uppsida på 50 %. Det är dock tveksamt om framtiden för de närmaste åren är så ljus för bolaget att ett högt P/E värde kan motiveras. Ett argument för detta är att konkurrensen har ökat inom det segment som Clas Ohlson har valt att ligga inom. Flera lågpriskedjor t.ex. Jula, Rusta, ÖB och Biltema marknadsför liknande produkter och konkurrerar därför om samma kunder. Däremot är konkurrensen från Swedol mindre då detta bolag vänder sig till mer yrkesverksamma kunder. Expansionen utomlands kan möjligen dra upp framtida försäljningssiffror och vinster men etableringen i Storbritannien visar sig att inte vara helt enkel.

Sammantaget är Clas Ohlson ett stabilt företag som generar en god vinst. Däremot måste kursutvecklingen för de närmaste åren anses komma att bli svag. För närvarande är konkurrens inom bolagets marknad hård och expansionen utomlands tveksam.3 kommentarer:

  1. Clas Ohlson faller idag på grund av oförändrad försäljningen. Som du skriver verkar aktien tveksam.

    SvaraRadera
  2. Tror du att aktien kommer att vända upp igen efter några år?

    SvaraRadera
  3. Om Clas Ohlson kan göra en HM eller en IKEA vad det gäller expansion, är det fullt möjligt att aktien vänder upp på några års sikt. Bolaget borde headhunta några krafter som har erfarenhet av internationell expansion.

    SvaraRadera