tisdag 22 mars 2011

Aktiespararna med Anders Haskel och BTS

Aktiespararnas lokalavdelning i Gävle hade i går kväll(21/3) aktieträff med Anders Haskel och BTS. Haskel är bl.a. börskrönikör för Aktiespararen och kapitalförvaltare för Case Asset Management. BTS är ett konsult och utbildningsföretag som specialiserat sig på affärssimuleringar.
 
Case Asset Management ägs av bl.a. före detta tennisproffset Stefan Edberg och H&M ägaren Stefan Persson. Bolaget förvaltar tre fonder: Case, Fair Play och Safe Play. Dessutom arbetar man med diskretionär förvaltning. Det förvaltande kapitalet uppgår till cirka 5 miljarder kr, vilket innebär att bolaget kan betraktas som en medelstor förvaltare.
 
Bolaget framhåller att man står på följande fyra hörnpelare:
  • Fristående aktör, vilket innebär att bolaget inte är kopplat till någon annan aktör på finansmarknaden.
  • Case orienterad förvaltning, vilket innebär att man går in relativt mycket i intressanta bolag. Man syftar till att aktivt arbeta med respektive företags styrelser och ledning.
  • Prestationsrelaterad ersättning, vilket innebär att Case Asset Management tar ut avgift relaterad till de förvaltande vinster som åstadkoms.
  • Hög servicenivå, vilket innebär att antalet fonder och förvaltade portföljer hålls på en relativ låg nivå för att kunden inte ska försvinna i mängden.
 
Anders Haskel diskuterad även vad som påverkar börsen just nu. Han framhöll tre olika områden som kan påverka negativt:
  • Katastrofen i Japan. Förutom det mänskliga lidandet kommer det att påverka Japan men ger troligen små effekter på världsekonomin som helhet.
  • Libyen. Läget betraktas som relativt stabilt men skulle priset på oljan stadigvarande nå upp till $120/fat kan det bli ett hot mot världsekonomin.
  • Statsskuldkrisen. Haskel framhöll att det finns risker framöver då problemen med statsskulden i PIGS länderna och USA ännu inte är lösta.
 
Haskel bedömer att börsens positiva utveckling dock troligen kommer att fortsätt ännu något eller några år. Uppgången kommer drivas av företagens fortsatta goda vinstutveckling. För hela 2011 bedömer Haskel att börsen kommer totalt att öka med 10 – 15 %.
 
BTS presenterades av Thomas Ahlerup. Bolaget är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag som arbetar med management och ledarskap. Man skapar skräddarsydda affärsmodeller av företagens verksamhet som används för simulerade beslutsfattande.

Bolaget är registrerat på Small Cap listan. Dock är aktiens omsättning så låg att handeln i princip avsaknads. BTS fick en fråga om hur man planerar att tackla aktiens mycket låga omsättning. Tyvärr redovisade inte BTS några sådana planer. Av denna anledning måste man avråda från att köpa denna aktie då det är små möjligheter att sedan sälja aktien. Egentligen borde aktien avnoteras från börsen.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar