onsdag 16 mars 2011

Börsens Utveckling

En av de indikatorer som jag använder för att analysera börsen signalerar om att gå ur konjunkturkänsliga aktier medan andra indikatorer signalerar fortsatt tillväxt. Läget beror på att börsen (OMX30) sedan årsskiftet har gått ned drygt 8 %. Att en nedgång skulle komma vara väntat då börsen kring årsskiftet var kraftigt överköpt.

Den första trigger som skapade nedgången var att verkstadsbolagens rapporter för fjärde kvartalet kom in lägre än väntat. Det var inte så att de redovisade resultaten var dåliga utan kurserna trycktes nedåt p.g.a. analytikerkårens överfriskade förväntningar.

Den andra trigger var den politiska oron i Nordafrika. Revolutionen i Tunisien följdes av uppror i Egypten. Protesterna i arabvärlden har vidare lett till att det utlovats demokratiska förändringar Jordanien, Jemen, Algeriet, Bahrain, Sudan och Syrien. Den pågående revolten i Libyen fortsätter men ser ut dra ut på tiden. En militärt otränad opposition ställs mot Kadaffis arme. Styrkemässigt militärt ser det problematiskt ut för oppositionen. Det krävs starka reaktioner från omvärlden för att ändra på oddsen.

Den tredje trigger som gjorde att börsen tog ett rejält hopp nedåt var naturkatastrofen i Japan. Den åtföljande tsunamin medförde en katastrof för kärnkraftverket Fukushima. Kylsystemet slogs ut för reaktorerna och man fick inte igång reservsystemen.

För Japans del kommer skadorna från Tsunamin att repareras och byggas upp även om det mänskliga lidandet tar lång tid att läka. Skadorna på transportsystemen och produktionen av elektricitet kommer att få stora återverkningar på Japansk industri. Mycket av produktionen sker med små lager där filosofin ”Just in Time” härskar. Målsättningen är att inte binda kapital i lager utan att från andra leverantörer beställa just det som behövs för den allra närmaste framtiden.

Vad det gäller påverkan av krisen i Japan på övriga länder ligger Kina främst vars import från Japan utgörs av 13 % av dess totala import. ”Just in Time” kommer att slå hårt mot den del av Kina’s industri som är beroende av Japanska komponenter. Det gäller främst delar till elektronik och fordonsindustrin. Svensk produktion påverkas endast i mindre grad men bilindustrin kan få problem med leveranser från underleverantörer i japan.

Katastrofen i Japan kommer troligen även att få påverkan på finansmarknaderna. Investeringar i Japan kommer att minska i värde. Dessutom kan Japanska investerare vilja ta hem utländska investeringar för att föras in det Japanska systemet. Det kan medföra ett säljtryck inom finansmarknaderna både inom och utanför Japan.

Då Japan inte kan betraktas som en motor för tillväxten av världsekonomin, innebär det att katastrofen i Japan inte kommer att få påverkan av den uppåtgående världsekonomin under medel lång sikt. Hur lång tid den nuvarande svackan varar beror naturligtvis på katastrofens omfattning, vilken för närvarande inte är helt känt och man har fortfarande inte kontroll över läget vid kärnkraftverket Fukushima.

Hur katastrofen i Japan på lång sikt kommer att påverka världsekonomin är naturligtvis ännu svårare att förutsäga. Jag tror det mycket kommer att bero på hur den politiska situationen hanteras. Då framför allt energipolitiken. Olycka i Harrisburg (1979) hade stor inverkan på folkomröstningen om kärnkraft i Sverige (1980). Resultatet av folkomröstningen blev ett icke beslut, vilket under många år lagt en våt filt över Svensk energiproduktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar