söndag 6 mars 2011

Fördelning Aktieinnehav

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Finansinspektionen har nyligen presenterat nya data för december 2010 om hushållens innehav av aktier fördelat på åldersgrupper. Inte helt oväntat är fördelningen mycket ojämnt fördelat.

Figuren nedan visar hushållens fördelning av samtliga med avseende på åldersgrupp. Gruppen 45 – 54 år äger 10 % av det totala aktieinnehavet. Detta kan ställas i relation till gruppen 55 – 64 som äger nästan 40 %.

Klicka på bilden för större figur

Det känns knepigt att ge en förklaring till denna stora skillnad. Möjligen kan det bero vinstutveckling från en längre tids ägande eller arv men skillnaden är ändå för stor. Det måste finnas andra faktorer som påverkar i högre grad.

SCB och FI redovisar också fördelning av ägande med avseende på typ av aktier. Man har undersökt fördelning av ägande för Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Här visar fördelningen också att ägandet är störst i den övre medelåldern. En annan intressant resultat är yngre medelålders personer äger större andel aktier från Mid Cap och Small Cap än aktier från Large Cap. Hur förklarar man detta fenomen?

Klicka på bilden för större figur.

2 kommentarer:

  1. En annan intressant resultat är yngre medelålders personer äger större andel aktier från Mid Cap och Small Cap än aktier från Large Cap. Hur förklarar man detta fenomen?

    Kanske att om du köper ett mid/small cap bolag idag så är det i largecap listan om 30år...

    SvaraRadera
  2. Mycket möjligt att mid/small cap växer till large cap med åren.
    Andra alternativa förklaringar, som också kan vara relaterad till en längre tidshorisont, kan vara större riskbenägenhet för att dra nytta av möjlig större kursuppgång.

    SvaraRadera