söndag 27 mars 2011

Kärnkraftsavveckling - Konsekvenser - Investeringar

Tsunamin utanför Japan fick mycket allvarliga konsekvenser både mänskligt och materiellt. Antalet omkomna och saknade uppskattas till mer än 20 000. Den Japanska regeringen uppskattar de materiella kostnaderna för vägar, bostäder och fabriker motsvarande 1 200 – 2 000 miljarder kr. Då är inte konsekvenserna för olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima medräknade.

Förutom alla de skador som uppstått vid kärnkraftverket i Japan, har förtroendet för hela kärnkraftverksindustrin påverkats. Flera länder har reagerat snabbt för att se över säkerheten vid kärnkraftverken som följd av olyckan i Fukushima. Tyskland kommer stänga 7 av 17 kärnkraftverk och se över de övriga. I USA bildas en särskild arbetsgrupp som ska se över bestämmelserna för att öka säkerheten vid jordbävningar, orkaner och strömavbrott.

De Kinesiska myndigheterna stoppade tillfälligt planerna att bygga ut landets kärnkraft men statliga China Daily skriver idag att ”Kina kan garantera säkerheten vid landets kärnkraftverk”. Det kan tolkas som att utbyggnaden kommer att fortsätta enligt plan.

I Sverige har motståndet mot kärnkraft ökat efter olyckan. DN/Synovate jämför en undersökning som gjordes för två år sedan med en undersökning som gjordes efter olycka i Japan. För två år sedan kunde 47 % av de tillfrågade tänka sig bygga ut medan 15 % ville avveckla kärnkraften. I den nya undersökningen visar det sig att cirka 21 % är för en utbyggnad medan 36 % vill avveckla. Undersökningen visar på en markant ändring av opinionen vad det gäller kärnkraft i Sverige.

Studerar vi elproduktionen i Sverige 2010, visar det sig att vattenkraften står för den största andelen av elproduktionen motsvarande 66 Terawattimmar. Det utgör 46 % av den totala elproduktionen. Som tvåa kommer kärnkraften som står för 55 Terawattimmar eller 38 %. Kraftvärmeverken bidrar med 19 Terawattimmar (13 %) och vindkraften bidrar med 3.5 Terawattimmar (2.4 %).


Kraftvärmeverk eldas med brännbart material; kol, olja, gas, ved eller sopavfall. Vatten kokas till ånga som driver ångturbiner som är kopplade till elektriska generatorer. Ångan kyls i värmeväxlare och resterande värme transporteras ut i fjärrvärmenät.

De kärnkraftverk som finns i Sverige har nu ganska många år på nacken. Inom inte allför många år måste kärnkraftverken ersättas med antingen nya eller att elproduktionen ökas från de andra energikällorna. Att bygga ut vattenkraften känns inte som politiskt gångbart. Det skulle ge en alltför stor påverkan på älvmiljön. Alltså återstår det att bygga ut kraftvärmeverken och vindkraften.

Idag finns totalt cirka 1 200 vindkraftverk. För att ersätta hela elproduktionen från kärnkraften krävs en utbyggnad till cirka 19 000 vindkraftverk. Med nuvarande utbyggnadstakt skulle detta scenario ta cirka 50 år att genomföra.

Det andra alternativet är en kraftig utbyggnad av kraftvärmeverken. För detta krävs ökad förbränning av framförallt kol, gas, ved och sopor.

Utbyggnad av vindkraften och värmekraften har båda politiska implikationer. Båda har miljöpåverkan, lokalisering av vindkraftverk är inte helt enkelt och värmekraftverken medför ökade utsläpp. Om kärnkraften ska ersättas med en annan realistisk elproduktion bör det sannolikt bli en utbyggnad av både vindkraft och värmekraftverk.

Investeraren frågar sig naturligtvis vad som långsiktigt kommer att gynnas av en utbyggd vindkraft och värmekraft. Följande faktorer kommer troligen att bli mycket viktiga:
  • Infrastruktur för överföring av elektricitet över långa sträckor.
  • Produkter för inkoppling av små energiproducerande enheter till befintligt kraftnät.
  • Effektiva ångturbiner och generator för produktion av elektrisk energi.
  • System för värmeöverföring.
  • Reningssystem för rökavgaser.
  • Mekanisk utrustning för roterande system.
  • System för övervakning och underhåll.

Företag som kan hantera stora projekt och som verkar inom dessa områden borde vara intressanta för framtida investeringar.

1 kommentar:

  1. Klart värt att kolla upp. Tack för inspirationen

    SvaraRadera