fredag 1 april 2011

Aktieportfölj - Uppdatering

Under februari och mars har min aktieportfölj uppdaterats. Som jag skrev tidigare kunde man förvänta sig att kursen skulle gå ned då den vid årsskiftet då det fanns tendenser att börsen skulle bli överköpt.

Efter årsskiftet kom den första sättningen som utlöstes framförallt av att tillväxten i verkstadssektorn inte nådde upp till analytikerkårens förväntningar. På det följde två minikrascher som inte kunde förutses, den ena utlöstes av de politiska förändringarna i Nordafrika och den andra tsunamikatastrofen i Japan. Totalt minskade OMX30 med cirka 10 %, vilket var mer än jag från början förväntade mig.

Då jag fortsatt är optimistisk angående börsens utveckling på medellång sikt har ett par aktier tillkommit. Dessutom har innehavet ökats i några av innehaven. Under minikrascherna har jag ökat i ABB och Alfa Laval. Båda är stabila bolag och ligger sent i konjunkturcykeln. En invändning mot ABB kan vara den ökande konkurrensen från Kinesiska bolag, men jag bedömer att ABB är fortsatt starkt bolag utifrån kunnande och erfarenhet. Alfa Laval har en god position inom värme- och energiöverföring, vilket i framtiden kan förväntas bli mycket viktig.

Dessutom har jag köpt Volvo och Telenor. Volvo är positionerat i USA och kan dra nytta av konjunkturuppgången i Amerika. Telenor är ett smula defensivt val, men kan dra nytta av ett starkt Ryssland. Landet i öster dras fortfarande med politiska problem men ett ökat oljepris kommer att öka farten på hjulen.

Figuren nedan ger en samlad bild över min nuvarande portfölj. Den har fortsatt slagsida mot verkstad och kommer så att förbli på medellång sikt om inget oförutsett inträffar i världsekonomin. Sällanköpsvaror har också relativ stor av portföljen. Energi saknas men flera av verkstadsbolagen är starka inom energisektorn.

Klicka på bilden för större storlek