onsdag 4 juli 2012

Betsson

Betsson tillhör en av mina favoritaktier. Under de senaste fem åren har aktien stigit i värde med imponerande 500 %. Utdelningen har under denna period i snitt varit aktningsvärda 5 %.

Företagets verksamhet är som namnet indikerar inriktat mot spelverksamhet. Man bedriver spelverksamhet över internet. Utbudet av spel finns inom sportsbetting, kasino, odds, lotter, bingo, poker och underhållningsspel. Kasinospel är störst och under 2011 stod för 67 % av totala bruttoresultatet följt av Odds (23 %) och Poker (6 %).

Av tabellen framgår att bolagets försäljning och vinst ökat varje år. Ökningen har skett både organiskt och genom uppköp. Under 2011 köptes Betsafe för cirka 100 miljoner kr. Under 2012 har företaget dessutom förvärvat Nordic Gaming Group för cirka 600 miljoner kr. Nordic Gaming Group hade det ssenaste året en omsättning på cirka 450 miljoner kr. Det innebär att Betssons försäljning under 2012 ökar med 25 % enbart genom förvärvet av Nordic Gaming Group. Till det kommer ökning i försäljning genom organisk tillväxt.


Då Betsson verkar inom spel som är reglerat genom lag finns det politiska risker med aktien. En hårdare lagstiftning vad det gäller spel och dobbel kommer att slå mot Betsson. Som det ser ut i dagsläget är dock trenden den motsatta med en liberalare syn på spel. Det kommer troligen att påverka de länder som fortfarande har statligt monopol vad det gäller spel att öppna upp för nya aktörer.

Aktien handlas för närvarande med ett P/E tal på cirka 15. Det är ett högre P/E värde än tidigare år så utifrån den aspekten är bolaget historiskt högt värderat.

Studerar vi kursutvecklingen under juni månad framgår det att aktiekursen har fallit tillbaka mot den nedre stödlinjen i trendintervallet för de senaste 9 månaderna. Av RSI diagrammet framgår det att aktien varit översåld i juni men repat mod den senaste veckan. Likaledes finns det förutsättningar för att MACD kurvan kan vända uppåt.

(Klicka på bilden för större figur)

Sammantaget anser jag att Betsson är ett expansivt företag som har imponerande historisk utveckling. Expansionen under 2011 och 2012 talar för att företagsledningen inte vilar på hanen utan har ett progressivt synsätt. Den senaste månadens nedgång i aktien kan vara ett bra tillfälle för den långsiktige investeraren att öka i Betsson. Det skall dock påpekas att ett innehav i Betsson är utsatt för politiska risker genom hårdare regler för spel via internet.


fredag 4 maj 2012

SCA

Svenska Cellulosa Aktiebolaget håller på med en strukturomvandling från att vara ett skogsbolag till ett bolag som fokuserar mot hygienprodukter. Det är inget som skett över en natt. Nettoomsättningen från hygienprodukter utgjorde 1996 cirka 45 % av totala nettoomsättningen, medan 2011 utgjorde hygienprodukter cirka 65 % av totala nettoomsättningen, se diagrammet nedan. (Klicka på bilden för större storlek)Under början av 2012 har företaget gjort följande förvärv, vilket fortsatt stärker den strukturomvandlingen som företaget har påbörjat:
  • Lagt ett bindande bud på att förvärva den Taiwanbaserade hygienkoncernen Everbeauty med försäljning i Kina, Taiwan och Sydostasien. Företaget hade under 2010 en omsättning på 1.6 miljarder SEK. Med förvärvärvet får SCA en stabil plattform i Asien. Asien förväntas svara för 60 % av den globala tillväxten inom hygienprodukter.
  • Förvärvat ytterligare 5 % i den Kinesiska mjukpapperkoncernen Vinda.  Efter transaktionen kommer SCA’s andel i företaget att vara 22.6 %.
  • Förvärvat återstående 50 % i det Chilienska hygienbolaget PISA. Omsättningen för företaget var under 2011 cirka 780 miljoner SEK. Förvärvet stärker SCA’s position i Sydamerika.
  • Förvärvat det franska träförädlingsföretaget PLF. Genom förvärvet kommer SCA närmare byggvaruhandeln och på så sätt verkar längre inom träförädlingskedjan från timmer till färdig produkt, t.ex. produktion av träpaneler och ytbehandlade träprodukter, vilka är färdiga att användas vid byggnation. PLF omsätter cirka 250 miljoner SEK per år.

Under 2012 har SCA avyttrat följande delar:
  • Hela förpackningsverksamheten har avyttrats, förutom två kraftlinerbruk i Sverige, till DS Smith. Köpeskillingen uppgår till cirka 15 miljarder SEK. Förpackningsverksamheten stod för cirka 25 % av SCA’s omsättning under 2011 vilket kommaer att påverka kommande resultaträkningar.

Efter de omstruktureringar som skett under 2012 kommer hygienprodukter att stå för cirka 88 % av företagets totala nettoomsättning. Resterande del kommer 6 % från Skog & Trä och 6 % från papperstillverkning.

Inom affärsområdet Skog & Trä äger SCA 2.3 miljoner hektar skog inom Sverige. Det är inte helt lätt att värdera skog beroende på dess varierande ålder, tillgänglighet och markförhållanden. Vanligen brukar man värdera god skog till mellan 10 000 – 20 000 kr per hektar. Om vi som räkneexempel använder en värdering på 15 000 kr/hektar motsvaras det av 50 kr/aktie.

Idag handlas SCA's aktie runt 106 kr. För 2012 ger det efter bolagets omstruktureringar ett P/E värde på cirka 14.3. Om vi hos aktiepriset räknar vi bort värdet av skogsdelen blir priset på bolagets hygiendel 56 kr/aktie, vilket motsvaras av ett P/E tal på ett värde mellan 7 – 8.

Sammantaget anser jag att SCA är ett intressant bolag att satsa på för den långsiktige. Om man tar hänsyn till värdet av bolagets skog är priset på aktien lågt med potential att öka i takt med att hygiendelen växer i Asien och Sydamerika.

lördag 21 april 2012

Investeringsklockan Uppdaterad

Investeringsklockan fortsätter att ticka framåt. Min målsättning är att uppdatera klockan en gång per kvartal. Denna uppdatering kommer dock lite tidigare är planerat beroende på att de indikatorer som jag följer fortsätter att gå i samma riktning som tidigare.

Den långa räntan var som lägst i december 2011 med 1.68 %. Därefter har den stigit i januari till 1.70 %. Därefter var den 1.89 % i februari och 1.98 % i mars. Förändringarna för respektive månad har varit relativt små men trenden är tydlig. Det innebär att den långa räntan är på uppåtgående från botten nivån i december.

Den korta räntan bottnade också i december 2011. Därefter har den stigit i januari och sedan fortsatt att stiga marginellt.

Ser vi på inflationen fortsätter den att falla, se figuren nedan. (Klicka på figuren för större storlek). Sedan januari har inflationen till och mars fortsatt att falla ytterligare 0.3 %. Hur långt inflationen kan fortsätta att falla är svårt att förutsäga. Att den kommer att sjunka lika mycket som under2009 är det nog ingen som tror. Då var det tvärstopp i ekonomin. Riksbanken bedömer att inflationen bottnar i mitten av 2012 och därefter börjar stiga.Sammantaget anser jag att investeringsklockan slår 8 slag. Att den gått framåt sedan senaste uppdateringen i februari baserar jag på att den långa räntan stiger och inflationen sjunker.  Det kan till och med vara så att klockan redan passerat 8-slaget och närma sig 08:30. Att jag är osäker beror på osäkerhet när inflationen bottnar för denna gång.onsdag 14 mars 2012

Nya affärer

Under de senaste veckorna har jag gjort en del förändringar i aktieportföljen. Har sålt hela innehavet i Goldcorp Inc och Barrick Gold Corp. Båda företagen fokuserar på gruvbrytning. Dessutom har jag sålt hela innehave i McDonals. Alla tre företagen är bra men jag anser att de för närvarande är fullvärderade därför väljer jag att kliva av dessa investeringar.

Istället har jag köpt Subsea 7 och Wilh. Wilhemsen. Båda handlas på Oslobörsen. Subsea 7 arbetar internationellt med offshore projekt som omfattar hela kedjan av olje- och gashantering från havsbotten till land vilket i framtiden kommer att bli alltmer betydelsefullt.  

Wilh. Wihemsen är ett internationellt företag som arbetar med både transport- och logistiklösningar, Man har nischat sig mot sjötransporter av avancerade produkter som bilar, bussar, lastbilar, lastmaskiner osv. Det som gör företaget extra intressant det finns en stark operativ ägare. Upplägget liknar till en stor del Hennes & Maurits där familjen Persson är en mycket stark operativ ägare.

Dessutom har jag vid dipp ökat i Alfa Laval och Sandvik. Mitt intresse i Alfa Laval består i dess verksamhet inom energi och flöden, t.ex. värmeväxlare för industriellt bruk. Tyvärr verkar det som FN:s konvention om rening av fartygs barlastvatten drar ut på tiden. Det gäller en framtida miljardmarknad där Alfa Laval är bra positionerat.

Sandvik håller på med en omorganisation för att öka lönsamheten och minska sårbarheten vid lågkonjunkturer. Omorganisationen syns inte gå helt smärtfritt. En del missnöje om hur det går till har kommit upp till ytan. Här har Olof Faxander en stor pedagogisk uppgift att skapa motivation i verksamheten. På lite längre sikt tror jag företaget kommer stärkt ur processen.

Hur min portfölj ser ut för närvarande framgår av cirkeldiagrammet nedan. Det största innehavet är Betsson. Bolaget arbetar med spelverksamhet som innebär politiska risker men företaget har en mycket kompetent ledning som levererar år efter år så än finns ingen anledning att hoppa av.
tisdag 28 februari 2012

Investeringsklockan uppdaterad

Så var det då dags att uppdatera investeringsklockan. Sedan förra gången den uppdaterades (2011-12-18) har klockan fortsatt att ticka framåt. Uppdateringen är relaterad till Sveriges ekonomi. Som jag ser det befinner sig klockan någonstans mellan klockan 7 – 8.
Den långa räntan har sedan slutet av december stigit 0.3 %. Den korta räntan har stigit 0.2 % fastän Riksbanken vid sina två senaste möten i slutet av december och februari sänkt styrräntan med 0.25 % enheter vid respektive tillfälle. Att både den långa och korta räntan har börjat stiga kan medföra att Riksbankens sänkningar är avklarade för den här gången. Mycket hänger på utvecklingen i södra Europa.
Konjunkturinstitutets barometerindikator för februari steg något jämfört med januari månads mätning. Det kan tyda på att botten av konjunktur är nådd.
Inflationen har fortsatt att sjunka från 2.3 % i december 2011 till 1.9 % i januari 2012. Sannolikt kommer inflationen att nå botten inom en snar framtid.
Sammantaget anser jag att BNP bottnar inom en snar framtid medan både den långa och korta räntan redan har bottnat. Fortsätter utvecklingen på den inslagna vägen får vi se en fortsatt stigande börs framöver.

fredag 17 februari 2012

AstraZeneca

För de som följt nyhetsflödet om AstraZeneca har konstaterat att företaget lägger ned sin forskningsverksamhet i Södertälje. Man lägger ned hela forskningsverksamheten inom neurovetenskap på cirka 1100 tjänster och i stället skapas en, vad man kallar virtuell organisation bestående av cirka 50 tjänster. Dessa ska samordna och styra forskningen i ett nätverk av externa universitet och företag. Tidigare har företaget under 2011 lagt ned hela sin forskningsverksamhet i Lund med 900 anställda.

Nedläggningarna ingår i ett sparprogram som lanserades i januari 2011. Där sägs det att koncernen ska minskas med 8 000 tjänster fram till och med 2014. Av dessa utgör 3 500 rena forskningstjänster. Detta är ett led att möta minskade intäkter för de kommande åren. AstraZeneca kommer att förlora ensamrätten till flera storsäljare.

Företaget har ett antal potentiella läkemedel i pipeline. Ett bakslag här är att amerikanska myndigheter har begärt in ytterligare information (Complete Response Letter) om dapaglifozin i USA. AstraZeneca har sänkt prognosen för intäkter från nyligen lanserade produkter och produkter på forskningsstadiet med 15 – 30 miljarder Skr.

Vilka slutsatser kan man dra utgående från det pågående sparprogrammet och företagets syn på kommande intäkter från nya produkter? Tyvärr ser det ut som att framtiden för AstraZeneca ser tuff ut även om företaget genererar vinst. Man kan naturligtvis hoppas på något sensationellt genombrott för någon produkt i forskningsportföljen. Avsaknaden av något dylikt genombrott under senare år talar tyvärr om att sannoliken inte är speciellt hög.

Från ett aktieägarperspektiv är läkemedelsbranschen svår och nästan lotteribetonad. Personligen anser jag numera att man ska vara försiktig med att investera i stora företag inom läkemedelsbranschen även om utveckling av läkemedel skapar ökad livskvalité för många. Däremot tror jag mer på att nya läkemedel kan utvecklas av mindre innovativa företag i samverkan med lika innovativa forskare.

onsdag 18 januari 2012

Framtida Investerings Teman

Att investera inom områden som i framtiden kommer att växa snabbare än genomsnittet är på det hela taget lockande. Problemet är att det är utmanande svårt att förutsäga den framtida utvecklingen. Vem kunde för 30 år sedan förutspå internets eller mobiltelefonens explosiva utveckling.

Vad kan vi säga om kommande 30 års utveckling? Vilka områden kommer att bli mest expansiva som är intressanta att investera i?

En av världens ledande fondförvaltare, Fidelity Worldwide Investment, förvaltar 1 900 miljarder kronor. Bolaget har analyserat och listat 10 olika teman inom vilka man kan förvänta sig en stark expansion samt behov inom de kommande decennierna.

1. Ändrad Maktbalans.
Andra halvan av 1900-talet har ekonomiskt till mycket stor del dominerats av USA. I framtiden kommer fler länder att stå för det ekonomiska och politiska ledarskapet. Utmanarna är BRIC länderna. Att Kina kommer att bli en stark ekonomisk spelare visar sig genom att idag innehar Kina 5000 miljarder kronor i utländska statspapper.

2. Behovet av energi.
Behovet av energi väntas öka med 40 % under den kommande 20 års period. Här kan man förvänta sig att användning av kol kommer att stå för en stor del av den ökande efterfrågan. Förnyelsebara inslag kommer att växa från låga nivåer och här kan det finnas framtida investeringsmöjligeter inom sol och vind. Likaså finns det intressanta möjligheter inom överföring av energi, både i form av elektrisk energi samt andra flöden där t.ex. där värmeväxlare ingår.

3. Demografisk förändring.
Födelsetalen och dödstalen minskar i de utvecklade länderna vilket medför att andelen äldre ökar i dessa länder. I utvecklingsländerna ökar den yngre generationen i antal. Det medför investeringsmöjligheter inom vård och konsumtion.

4. Urbanisering.
Inom en 20-års period kommer mer än 60 % av världens befolkning bo i städer. Det kräver investeringar i ny och renovering av gammal infrastruktur. Det kommer att ställas krav på att tillgodose behov av människors bostäder och transporter.

5. Teknologi.
Nya tekniska produkter och lösningar kommer att överaska oss. Det är nog den svåraste utmaningen att förutse nya produkter som internet och mobiltelefoner.

6. Ökad konsumtion.
En medelklass som ökar dramatiskt kommer att behöva mer konsumtionsvaror. Även efterfrågan på lyxvaror kommer att öka i utvecklingsländerna. Ett problem här att vad som är status förändras över tid. För tio är sedan hade Rolex klockor stort statusvärde medan idag är det andra klockor som gäller.

7. Afrika.
Nästa stora del av världen som har potential att växa ekonomiskt är Afrika. Skillnaden mellan en liten välbärgad grupp och en stor grupp av människor som lever under knappa förhållanden är fortfarande stora.

8. Mat och vatten.
Behovet att producera mer mat till överkomliga priser kommer att starkt öka i takt med att välståndet och politiska krav ökar. För investerare gäller det att identifiera de delar i produktionskedjan som är vinstgivande. Vatten är för många en självklarhet men det är mycket begränsad resurs. Ser man till att enbart 0.3 % av vattenresurserna finns tillgängliga i sötvattenssjöar och floder, resten är saltvatten eller bundet till t.ex. glaciärer. Avsaltning och vattenrening är två områden som i framtiden kommer att bli mycket viktiga.

9. Låg koldioxid ekonomi.
Ökningen av koldioxid är sedan början av industrialiseringen ligger på cirka 40 %. Det är allom bekant att fortsätter denna utveckling kommer klimatet att påverkas negativt globalt sett. De företag som kan marknadsföra sig med god ekonomi som ”green companies” kommer att få marknadsfördelar.

10. Silver ekonomi.
Området är till en del kopplat till demografisk förändring men fokuserar på en kommande åldrande befolkning. I framtiden kommer en allt friskare pensionär att konsumera mer och ha större behov välfärd. En framtida potential för denna grupp finns inom fritid- och reseområdet.

måndag 2 januari 2012

Summering 2011

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009 och 2010. Staplarna i figuren visar utvecklingen för åren 2009 - 2011. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Under 2011 sjönk OMX 30 med 16 %. Under motsvarande tid sjönk mina investeringar med 11 %. Tappet var störst under juli – augusti då den finansiella krisen blommade upp.

Nu är det så att inte alla aktier fallit i värde. Det aktier som utvecklats bäst har varit Betsson, Apple och McDonalds. De som utvecklats sämst har varit SSAB, Hexagon och Ratos.  Naturligtvis borde jag ha avvecklat de aktier som tenderade att gå mycket dåligt på ett tidigt stadium då det fanns tydliga tecken på fall.

Vad det gäller SSAB har jag faktiskt ökat innehavet under nedgången. Som jag ser det är företaget på rätt väg genom fokusering på höghållfast stål där det finns pengar att tjäna. Troligen kommer företaget att avveckla tillverkning av produkter där konkurrens är hård från Asien, t.ex. plastbelagd plåt.
För Hexagon fanns tidig varningsflagg då Ola Rollen och Merkel Schörling sålde stort under maj. Jag tror mycket på Hexagon då behovet av avancerad mätteknik sannolikt kommer att öka i framtiden. Sammanslagning med den amerikanska mjukvarubolaget Intergraph stärker bolaget genom att tillföra kunnande inom visualisering av komplexa system där mätteknik spelar en stor roll.
Ratos är ett Private Equity bolag med inriktning på aktivt och långsiktigt ägande i onoterade företag, dessutom har jag stort förtroende för Ratos ledning. Om Ratos ska upprepa sin tidigare fantastiska utveckling är svårt att avgöra men genom Ratos är det möjligt för en sparare att komma in i onoterade bolag.