måndag 2 januari 2012

Summering 2011

Så var det dags att summera utvecklingen av det gångna årets investeringar. Det är även intressant att jämföra med utvecklingen för 2009 och 2010. Staplarna i figuren visar utvecklingen för åren 2009 - 2011. De blå staplarna representerar utvecklingen av mina investeringar medan de röda staplarna visar utvecklingen av indexet OMX 30 vid Stockholmsbörsen.

Under 2011 sjönk OMX 30 med 16 %. Under motsvarande tid sjönk mina investeringar med 11 %. Tappet var störst under juli – augusti då den finansiella krisen blommade upp.

Nu är det så att inte alla aktier fallit i värde. Det aktier som utvecklats bäst har varit Betsson, Apple och McDonalds. De som utvecklats sämst har varit SSAB, Hexagon och Ratos.  Naturligtvis borde jag ha avvecklat de aktier som tenderade att gå mycket dåligt på ett tidigt stadium då det fanns tydliga tecken på fall.

Vad det gäller SSAB har jag faktiskt ökat innehavet under nedgången. Som jag ser det är företaget på rätt väg genom fokusering på höghållfast stål där det finns pengar att tjäna. Troligen kommer företaget att avveckla tillverkning av produkter där konkurrens är hård från Asien, t.ex. plastbelagd plåt.
För Hexagon fanns tidig varningsflagg då Ola Rollen och Merkel Schörling sålde stort under maj. Jag tror mycket på Hexagon då behovet av avancerad mätteknik sannolikt kommer att öka i framtiden. Sammanslagning med den amerikanska mjukvarubolaget Intergraph stärker bolaget genom att tillföra kunnande inom visualisering av komplexa system där mätteknik spelar en stor roll.
Ratos är ett Private Equity bolag med inriktning på aktivt och långsiktigt ägande i onoterade företag, dessutom har jag stort förtroende för Ratos ledning. Om Ratos ska upprepa sin tidigare fantastiska utveckling är svårt att avgöra men genom Ratos är det möjligt för en sparare att komma in i onoterade bolag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar