fredag 17 februari 2012

AstraZeneca

För de som följt nyhetsflödet om AstraZeneca har konstaterat att företaget lägger ned sin forskningsverksamhet i Södertälje. Man lägger ned hela forskningsverksamheten inom neurovetenskap på cirka 1100 tjänster och i stället skapas en, vad man kallar virtuell organisation bestående av cirka 50 tjänster. Dessa ska samordna och styra forskningen i ett nätverk av externa universitet och företag. Tidigare har företaget under 2011 lagt ned hela sin forskningsverksamhet i Lund med 900 anställda.

Nedläggningarna ingår i ett sparprogram som lanserades i januari 2011. Där sägs det att koncernen ska minskas med 8 000 tjänster fram till och med 2014. Av dessa utgör 3 500 rena forskningstjänster. Detta är ett led att möta minskade intäkter för de kommande åren. AstraZeneca kommer att förlora ensamrätten till flera storsäljare.

Företaget har ett antal potentiella läkemedel i pipeline. Ett bakslag här är att amerikanska myndigheter har begärt in ytterligare information (Complete Response Letter) om dapaglifozin i USA. AstraZeneca har sänkt prognosen för intäkter från nyligen lanserade produkter och produkter på forskningsstadiet med 15 – 30 miljarder Skr.

Vilka slutsatser kan man dra utgående från det pågående sparprogrammet och företagets syn på kommande intäkter från nya produkter? Tyvärr ser det ut som att framtiden för AstraZeneca ser tuff ut även om företaget genererar vinst. Man kan naturligtvis hoppas på något sensationellt genombrott för någon produkt i forskningsportföljen. Avsaknaden av något dylikt genombrott under senare år talar tyvärr om att sannoliken inte är speciellt hög.

Från ett aktieägarperspektiv är läkemedelsbranschen svår och nästan lotteribetonad. Personligen anser jag numera att man ska vara försiktig med att investera i stora företag inom läkemedelsbranschen även om utveckling av läkemedel skapar ökad livskvalité för många. Däremot tror jag mer på att nya läkemedel kan utvecklas av mindre innovativa företag i samverkan med lika innovativa forskare.

3 kommentarer:

 1. Tycker du är lite för försiktig och/eller kortsiktig här. Det är bara JUST nu läkemedelsbranschen är så riskfylld pga utgång av patent. I längden tror jag P/E talen kommer upp igen när investerare inser att det egentligen är en defensiv bransch. Förstår dock din oro, hade jag kunnat hade jag velat investera i generikatillverkare (finns väl utomlands men jag håller mig i sverige) som även AZN gör nu (förvärv i kina).
  De närmsta åren ser otroligt bra ut för dem, och de har mycket lägre FOU/R&D kostnader än traditionella läkemedelsföretag = starka fria kassaflöden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som gör mig fundersam rörande AstraZeneca är att patentskyddet för flera av dess storsäljare går ut inom några år. Förhoppningsvis lyckas man med några av produkterna som ligger i pipeline.

   Tyvärr blir det allt svårare att göra innnovativa genombrott på beställning i en administrativt stor forskningsverksamhet även om AstraZeneca har finansiella muskler bakom sig.

   Om man tror på generiska läkemedel och är villig att ta valutarisk kan Teva (Nasdaq) vara ett alternativ.

   Vidare går Novo Nordisk (Danmark) bra med deras diabetes läkemedel, men här P/E-talet högt.

   Radera