tisdag 28 februari 2012

Investeringsklockan uppdaterad

Så var det då dags att uppdatera investeringsklockan. Sedan förra gången den uppdaterades (2011-12-18) har klockan fortsatt att ticka framåt. Uppdateringen är relaterad till Sveriges ekonomi. Som jag ser det befinner sig klockan någonstans mellan klockan 7 – 8.
Den långa räntan har sedan slutet av december stigit 0.3 %. Den korta räntan har stigit 0.2 % fastän Riksbanken vid sina två senaste möten i slutet av december och februari sänkt styrräntan med 0.25 % enheter vid respektive tillfälle. Att både den långa och korta räntan har börjat stiga kan medföra att Riksbankens sänkningar är avklarade för den här gången. Mycket hänger på utvecklingen i södra Europa.
Konjunkturinstitutets barometerindikator för februari steg något jämfört med januari månads mätning. Det kan tyda på att botten av konjunktur är nådd.
Inflationen har fortsatt att sjunka från 2.3 % i december 2011 till 1.9 % i januari 2012. Sannolikt kommer inflationen att nå botten inom en snar framtid.
Sammantaget anser jag att BNP bottnar inom en snar framtid medan både den långa och korta räntan redan har bottnat. Fortsätter utvecklingen på den inslagna vägen får vi se en fortsatt stigande börs framöver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar